Cookiepolitik

Persondatapolitik for FN-forbundet

1. version 25. maj 2018

 

>> Du kan også downloade politikken som PDF her

 

1 Generelt

1.1 Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.fnforbundet.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

2 Dataansvarlig

2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

FN-forbundet

Tordenskjoldsgade 25, st.th.

1055 København K

Telefon: 3346 4690

E-mail: [email protected]

CVR nr.: 29 30 43 19

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til FN-forbundet, Tordenskjoldsgade 25, st.th., 1055 København K, kontaktperson: Torleif Jonasson, e-mail: [email protected].

3 Definitioner

3.1 Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen.

Særlige kategorier af personoplysninger

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven

Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.

4  Formål med behandlingen af dine personoplysninger

4.1 Afhængig af om du er medlem, kunde eller bidragyder hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som organisation under Finansloven, herunder at imødegå Forvaltningsloven jfr. dennes §1, stk. 3. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt - dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle medlemsskaber hos os. Det kan også være ved din brug af vores webshop, vores kunde- og medlemsservice og/eller i forbindelse med vores oplysning og markedsføring over for dig.

5 De personoplysninger, som vi behandler om dig

5.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

5.1.1 Når du er medlem, kunde eller bidragsyder hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, køn (m/k), fødselsdato, medlemsnummer og -type, indmeldelsesdato og indbetalingsoplysninger samt eventuel tilknytning til vore kollektive medlemsorganisationer.

5.1.2 Når du besøger vores hjemmeside www.fnforbundet.dk og klikker dig rundt i vores univers, bruges Google Analytics til at måle trafikken på websitet, for eksempel antallet af besøg, antallet af sidevisninger og antallet af brugere på sitet. Disse informationer kan i anonymiseret form bruges til at dokumentere værdi og effekt af markedsføringsmateriale. Google Analytics registrerer ikke personoplysninger.

5.1.3 Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, men i de tilfælde, hvor du er valgt ind til et tillidshverv for en kollektiv medlemsorganisation, indsamler vi oplysninger om, hvilken organisation du repræsenterer og dermed kan oplysningen tilkendegive en politisk, religiøs og/eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

5.1.4 Deltager du i studieture eller rejser, så kan vi få brug for at indsamle dit pasnummer.

5.1.5 Vi indsamler som udgangspunkt ikke cpr-numre, men er du valgt til et tillidshverv eller virker som oplægsholder i regi af FN-forbundet, så kan vi få brug for at indsamle oplysninger om din bankforbindelse, din bils registreringsnummer og ejerforhold samt cpr-nummer. Vi indsamler disse oplysninger med henblik på at udbetale honorar samt eventuel kørselsgodtgørelse eller transportrefusion.

5.2 Disse personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:

5.2.1 I nogle tilfælde er det nødvendigt for os at indsamle personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være fra kollektive medlemsorganisationer, der har valgt dig som deres repræsentant i FN-forbundet. Vi indsamler disse oplysninger med henblik på at kommunikere direkte med dig, i din egenskab af den kollektive medlemsorganisations repræsentant.

6 Cookies

6.1 På www.fnforbundet.dk gøres der brug af "cookies" til at indsamle statistik over trafikken på hjemmesiden. En cookie er en mindre tekstfil, der lagres i din browser; blandt andet for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Dette website anvender cookies til følgende formål:

- Teknisk funktionalitet; så vi kan huske dine præferencer og sikre at siden fungerer korrekt.

- Statistik og trafikmåling; så vi ved, hvor mange der besøger vores site og til at hjælpe os med at udvikle sitet. Vores site anvender cookies til at føre demografiske og besøgsrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige besøgendes ønsker. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan læse vores cookiepolitik her.

7 Sådan behandler vi dine personoplysninger

7.1 Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er medlem, kunde eller bidragyder hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

7.1.1 Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne administrere dit medlemsforhold;
 • kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab;
 • kunne sende dig oplysnings- og markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

7.1.2 Er du kunde hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • stille funktionaliteterne på vores hjemmeside, herunder i vores webshop, til rådighed for dig;
 • fremsende fakturaer til dig;
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;
 • kunne udføre dine ordrer;
 • kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig;
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

7.1.3 Er du donor/bidragyder hos, os anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne administrere dit/dine indbetalinger;
 • kunne sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag;
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;
 • nævne din donation i vor offentlige årsrapport.

7.1.4 Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vores analyseværktøj pseudonymiseret brugertrafik til at

 • kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig;
 • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside;
 • optimere vores hjemmesides indretning;

7.1.5 Er du tillige privat oplægsholder på vegne af os og/eller valgt i et tillidshverv, anvender vi dine personoplysninger til at

 • kunne udbetale honorar
 • udarbejde salgsstatistikker
 • refundere udlæg
 • udbetale diæter og skattefri kørselsgodtgørelse

8 Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?

8.1 Når du bliver medlem hos os, giver et bidrag til os, køber en vare (i vores web-shop), afholder oplæg for os, er valgt til et tillidshverv eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

8.2 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

8.3 Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, køn (m/k), fødselsdato, medlemsnummer og -type, indmeldelsesdato og indbetalingsoplysninger samt eventuel tilknytning til vore kollektive medlemsorganisationer) til brug for medlemsservice, oplysning og markedsføringsformål samt opfyldelse af vor donors betingelser (Finansloven), herunder at imødegå Forvaltningsloven jfr. dennes §1, stk. 3. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, demografi, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.

8.4 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

8.5 Såfremt vi udbetaler honorar eller skattefri kørselsgodtgørelse, er vi retligt forpligtet til at behandle dit cpr-nummer. Grundlaget for vores behandling er Persondataforordningens artikel 87, stk. 1, idet vi skal indberette din indkomst til SKAT.

8.6 Såfremt du afgiver eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, fx oplysninger om dit organisatoriske tilhørsforhold, så er grundlaget for vores behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi er et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte er af  foreningsmæssig art. Behandlingen af dine særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at registrere din tilknytning til vore kollektive medlemsorganisationer, samt behandle en evt. kandidatopstilling. Derudover sker behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du enten er medlem af vores organisation, repræsenterer en af vore kollektive medlemsorganisationer, er tidligere medlem eller at du, på grund af organisationens formål, er i regelmæssig kontakt med os.

8.7 Er du ikke kunde, medlem eller bidragyder hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi - i begrænset omfang - brug for at kunne administrere den data, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik.

9 Deling af dine personoplysninger

9.1 Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

9.2 Vi har også mulighed for at dele dine oplysninger med vores lokale kredsformænd og koncernforbundne selskaber/organisationer i det omfang, at dette er lovligt. Du kan her se en oversigt over koncernforbundne selskaber/organisationer på www.fnforbundet.dk/medlemskredse.

9.3 I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

10 Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

10.1 Det kan også ske, at vi anmoder om dit samtykke til overførsel til modtagere beliggende uden for EU/EØS, eller at dette er nødvendigt som følge af en aftale med dig eller foranstaltninger truffet i anledning af aftale med dig. Disse undtagelser for overførsel er omfattet af Persondataforordningens artikel 49.

10.2 Du kan til enhver tid få oplysning om eller eventuelt en kopi af hvilke fornødne foranstaltninger, der udgør grundlaget for overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS eller, såfremt der anvendes undtagelser som nævnt i Persondataforordningens artikel 49, hvilke undtagelser der lægges til grund for en eventuel overførsel.

11 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

11.1 Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

11.2 Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra 1. januar i kalenderåret der følger efter vor seneste kontakt.

11.3 Er du aktivt medlem hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger, indtil du opsiger dit medlemskab. Opsiger du dit medlemskab, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra 1. januar i kalenderåret der følger efter vor seneste kontakt.

11.4 Er du projektsamarbejdspartner eller bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 100 år fra 1. januar i kalenderåret der følger efter modtagelse af den fulde donation eller endelige godkendelse samt afregning af det projekt, vi har samarbejdet omkring.

11.5 Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde, medlem, tidligere medlem eller bidragyder, opbevarer vi den pseudonymiserede brugertrafik fra dit besøg på www.fnforbundet.dk, som vi har registret, i op til 26 måneder.

11.6 FN-forbundet gemmer historiske dokumenter, hvori der kan være personoplysninger, af hensyn til at kunne redegøre for Forbundets udvikling, og at Forbundet drives på foreningsdemokratisk vis. Dette gælder bl.a. referater fra lands-, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder, der offentliggøres.

12 Dine rettigheder

12.1 Indsigt

12.1.1 Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse - se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

12.1.2 Du kan også logge ind på www.conventus.dk/medlemslogin/og tilgå din profil under "mine oplysninger". Her vil fremgå de stamoplysninger, som vi har registreret om dig.

12.2 Berigtigelse og sletning

12.2.1 Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

12.3 Begrænsning af behandling

12.3.1 Du har - under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

12.4 Dataportabilitet

12.4.1 Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

12.5 Indsigelsesret

12.5.1 Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

12.6 Tilbagekaldelse af samtykke

12.6.1 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

12.6.2 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til [email protected]. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis. Du har også mulighed fra selv at framelde dig vort nyhedsbrev på din medlemsprofil via dette link: www.conventus.dk/medlemslogin/

12.7 Du kan skrive til [email protected], eller du kan tilgå din medlemsprofil via www.conventus.dk/medlemslogin/ for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

12.8 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

13 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

13.1 Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc.

14 Sikkerhed

14.1 I organisationen er vores behandling af personoplysninger underlagt vores "Digitale politik". Vores "Digitale politik" indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

15 Klage til tilsynsmyndighed

15.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: [email protected]

16 Opdatering af denne politik

16.1 FN-forbundet er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Du kan altid finde den gældende version på vores hjemmeside.

16.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne politik er opdateret 25. maj 2018.

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]