Danmark for Bæredygtighed - Yes We Can!

Efter sommerens Rio+20-topmøde om bæredygtig udvikling står mange – herunder FN-forbundet – tilbage med en flad fornemmelse. Topmødets slutdokument er alt for vagt og ikke nær ambitiøst nok.

Slutdokumentet er mest en genbekræftelse af tidligere aftaler og anviser ikke konkrete tiltag til at løse den globale bæredygtighedsudfordring. I det lys opfordrer FN-forbundet på deres landsmøde den danske regering til at gå forrest i arbejdet med at udarbejde ambitiøse bæredygtighedsmål (SDG'er) i sammenhæng med de eksisterende 2015-mål og skabe en imødekommende struktur for "first movers" i såvel nationalt som FN-regi.

 

FN-forbundet opfordrer den danske regering til at:

 

  • Medvirke til at definere et egentligt bæredygtighedsbegreb i FN-regi, som hviler på et bredt fundament og omfatter udfordringerne vedr. naturressourcer/energiforbrug, det nuværende finansielle system og uligheden i det globale samfund.
  • Påtage sig rollen  som foregangsland ved udarbejdelse af en national bæredygtighedsstrategi, aktiv involvering af civilsamfundet, samt etablering af en FN-koordineringsenhed på linje med Danmarks EU-koordinering i ministerier og Folketing.
  • Etablere et nationalt bæredygtighedsråd, hvor alle relevante aktører inviteres til at medvirke, og som kan fungere som "videnbank" for alle fremsynede aktører, der søger inspiration til at komme i gang med bæredygtige løsninger.
  • Involvere udviklingsministeren, miljøministeren og energiministeren aktivt i det internationale arbejde med at kombinere bæredygtighedsmålene (SDG'erne) med 2015-Målene.
  • Udnytte alle aktørers potentiale: nationalstaterne kan ikke løse opgaven alene! De bæredygtige løsninger skal også komme fra virksomheder, andre private aktører, ngo'er, byer og civilsamfund. Derfor opfordrer FN-forbundet FN-institutionerne og den danske regering til at understøtte "first movers" og være opsøgende over for de kreative løsninger, der findes på forskellige aktørniveauer.
  • Øge bestræbelserne på at realisere skat på finansielle transaktioner, med henblik på at genskabe forbindelsen mellem reale og finansielle aktiviteter og samtidig modvirke "finansiel forurening".

 

FN-forbundets landsmøde, den 28. oktober 2012

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]