Få besøg af en gæstelærer

Mini MUN Climate Conference

Mini MUN Israel-Palæstina

Mini MUN Flygtninge

Mini MUN Syrien

For gymnasier, HF, højskoler o.lign.

 

Få besøg af en gæstelærer, der underviser om FN og globale temaer, eller som indgår i temauger, projektarbejder, som spilleder for rollespil m.m.

Gæstelærerne sætter international politik og globale emner ind i en teoretisk kontekst. Det kan være emner som folkeretten, Israel-Palæstinakonflikten, Verdensmålene - eller noget helt fjerde.

 

437745_pigemedhåndivejret_JessHoffman
UN Photo/ Jess Hoffmann

 

Du kan også få besøg af 1 - 2 instruktører til at lede et rollespil, der giver elever forståelse for verdens udfordringer og internationale forhold med udgangspunkt i FN's arbejde gennem et 'Mini Model United Nations', udviklet til elever på gymnasieniveau.

MINI MODEL UNITED NATIONS ISRAEL-PALÆSTINA. En simulering af FN's Sikkerhedsråd, hvor Israel-Palæstinakonflikten skal diskuteres.

MINI MODEL UNITED NATIONS CLIMATE CONFERENCE. En simulering af klimaforhandlingerne, som de foregår i FN-systemet.


MINI MODEL UNITED NATIONS FLYGTINGE. En simulering af en flygtningekonference i FN, hvor der skal findes løsninger på nogle af de kritiske spørgsmål i flygtningesituationen


MINI MODEL UNITED NATIONS SYRIEN. En simulering af FN's Sikkerhedsråd, hvor debat og forhandling skal ende ud i en resolution, der kan afhjælpe den kritiske situation i Syrien.

 

Foto: WFP

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Ildsjæle for verdensfreden hædres

FN-forbundet blev dannet i 1970, men vores rødder kan spores helt tilbage til 1882 og Nobels Fredsprismodtager Frederik Bajer. Sammen med hans hustru, Matilde Bajer, dedikerede parret deres liv til at skabe forandring til det bedre for de mange. Det hædres nu med en mindeplade.

United in Change

I denne uge begynder vores nyeste kursus, United in Change, støttet af Erasmus+. Formålet er udbygge forståelsen for behovet for og vigtigheden af det multilaterale samarbejde blandt unge.

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk