Forretningsudvalg og bestyrelse

Sekretariat

Lokale kredse

Skoletjenesten

Udvalg

DanMUN

Kollektive medlemsorganisationer

Eksterne repræsentationer

Foreninger og netværk vi er medlem af

Eksterne repræsentationer

Oversigt over FN-forbundets repræsentanter i organisationer, institutioner og samarbejdsfora:

 

Repræsentationer relateret til bæredygtig udvikling:

 

CISU, Civilsamfund i Udvikling: Holger Hansen

 

Globalt Fokus: *Jørgen Estrup (medlem af styregruppen) og Torleif Jonasson

 

92-gruppen: *Torleif Jonasson (formand) og Berit Asmussen

 

Post-2015 arbejdsgruppen: Jørgen Estrup, Lars Josephsen og Torleif Jonasson

 

Mellemfolkeligt Samvirkes Råd: (tidl. Linda Herzberg - Berit Asmussen opstilles ved næste valg)

 

Verdens Bedste Nyheder: *Torleif Jonasson (bestyrelsen pva. 92-gruppen)

 


Humanitære og menneskerettighedsrelaterede repræsentationer:

 

Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab: Jørgen Estrup, Ole Olsen, Ditte Ingemann

 

Dansk Flygtningehjælps asyludvalg: Ole Olsen

 

Dansk-Russisk Forenings partnerskabskreds: *Jørgen Estrup

 

Erhvervsstyrelsens Multistakeholder gruppe for Internet Governance: Lena Jørgensen

 

Rådet for Menneskerettigheder: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

 

Rådet for Menneskerettigheders UPR-udvalg: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

 

Rådet for Menneskerettigheders ligebehandlingsudvalg: Lena Jørgensen

 

Udenrigsministeriets kontaktudvalg vedr. menneskerettigheder:

Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

 

UNICEF Danmark: Lena Jørgensen, Kurt Mosgaard og Finn Reske-Nielsen

 

Østersø NGO Netværk, Danmark: Siw Busborg og Hanne Severinsen

 

 

Fred- og konfliktløsningsrelaterede repræsentationer:

 

Control Arms:

 

DanWatch: Lave Broch

 

EU Russia Civil Society Forum: Hanne Severinsen

 

International Coalition for the Responsibility to Protect: Flemming Thøgersen

 

RIKO, Rådet for International Konfliktløsning: Kurt Mosgaard

 

 

Organisatoriske repræsentationer o.lign.:

 

Dansk Folkeoplysnings Samråd: Flemming Thøgersen og Torleif Jonasson

 

Esperantoforeningen: *Flemming Thøgersen

 

Nordiske generalsekretær- og formandsmøder: *Torleif Jonasson og *Jørgen Estrup

 

Stop Sult Fondens bestyrelse: *Trine Marqvard Jensen

 

WFM: *Jørgen Estrup (medlem af Council) og *Bente Nielsen (treasurer)

 

WFUNA: *Torleif Jonasson (medlem af ExCo), Jørgen Estrup og Trine Marqvard Jensen

 

 

Andre 'administrative' repræsentationer:

 

Globalt Fokus' ledernetværk: *Torleif Jonasson

 

Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariatsledernetværk: *Torleif Jonasson

 

Dansk Folkeoplysnings Samråds Kommunikationsforum: *Anne Marie Wium-Andersen

 

Rådet for Menneskerettigheders kommunikationsudvalg: *Anne Marie Wium-Andersen

 

 

* De med stjerne markerede repræsentationer er personlige udpegninger, valg el. lign.

 

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]