FNs problem i CAR

Udfordringer for den nye flygtningehøjkommissær

Danmark & Menneskerettighederne

APPEL Stop lidelserne i Syrien

Danmark eksamineret i FN

Spørgsmålet om værdighed

Et spørgsmål om lederskab

Kejseren har ingen klæder

FN er blevet den globale sikkerhedsaktør ingen turde håbe på

Lad Danmark være foregangsland

Hvor bliver regeringens udspil af?

Europa står på kanten til en humanitær krise

En bredere og mere folkelig diskussion af fremtidens FN

I am Syrian

Hvem skal være FNs næste generalsekretær

UNHCR stiller sig tvivlende over EUs flygtningeaftale

Giv FN i Vestsahara mandat til at overvåge menneskerettighederne

I dag skriver FN historie

Panama-sagen understreger behovet for globalt samarbejde om beskatning

Hvem bliver FNs næste generalsekretær

Danmark i krig

Engang verdens bedste

Spørgsmålet om Arktis

FN har bekræftet sin fortsatte relevans

Det er tid til at tage globalt ansvar

Forstemmende & uforståeligt

Verdens første Humanitære Topmøde er begyndt

Et skridt af gangen

Et stærkt og prioriteret dansk udviklingssamarbejde, der skaber resultater

Udviklingspolitik handler ikke kun om bistand

FN-forbundet med i opfølgning på FN-anbefalinger

Masser af FN på Folkemødet

Globalt ansvar og hjertesager på Folkemødet

Udkast til ny udviklingsstrategi præsenteret på Folkemødet

Samarbejdets svære kunst og Brexit

Som brødre vi dele

Debat om FNs fredsbevarende missioner

Her er data på Verdens tilstand

Verden 2030

Ulige magtforhold mellem Vesten og Afrika udfordrer FNs fredsbevarende arbejde

Danske børn og unge lærer at forandre verden

Mogens Lykketoft takker af i New York

Topmøde vedr. flygtninge og migranter

Den 71. generaldebat er begyndt

Globalt ansvar & hjertesager

Næstsidste taler på podiet

Én for 7 milliarder - eller én for 5 stormagter

Klimaaftale træder i kraft i dag

Folketinget er åbnet

FNs næste Generalsekretær sandsynligvis fundet

Uafhængig analyse: Dansk udviklingsbistand alvorligt svækket

Guterres ny FN-chef: Med fornyelse som dagsorden

Partnerskaber, der skaber forandring

FN-dag ─ 24. oktober

Vores klode, vores fremtid - vores ansvar

Mange nye kræfter for globalt ansvar

Den Internationale Straffedomstol mister afrikansk opbakning

Konventioner under pres

Donald Trump er USA’s næste præsident. Hvad vil det betyde for FN?

Vi må ikke opgive troen på det globale samarbejde

Verdensmålene er for al politik og for alle lande. Også Danmark

Mogens Lykketoft 70

Hvor bliver handlingsplanen for verdensmålene af?

Hvor bliver handlingplanen for verdensmålene af?

COP22 i Marrakech

Vestlig militær passivitet ikke fejlen i Syrien

At gøre det umuliges kunst

FN har bekræftet sin fortsatte relevans

Bruckner_Estrup_Taksoe

Peter Brückner, Jørgen Estrup og Peter Taksøe-Jensen   Foto: Torleif Jonasson

 

Et godt baggrundsbillede af Danmarks udenrigspolitiske situation og et vigtigt bidrag til debatten om, hvordan Danmark skal prioritere ressourcerne. Derfor en stor anerkendelse fra FN-forbundet til Taksøe-Jensens rapport 'Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid', der blev fremlagt den 2. maj 2016.

 

Vi kan kun være enige i det femte 'pejlemærke' for dansk udenrigspolitik, som rapporten fremhæver: "Fremme globale løsninger og håndtering af fremtidens klimaudfordringer ved med afsæt i danske styrkepositioner, værdier og interesser at gå allerforrest i udmøntningen af FN's 2030-dagsorden og klimaaftalen fra Paris og støtte op om et regelbaseret internationalt samarbejde, hvor både gamle og nye magter også i fremtiden vil se FN som den primære globale ramme for balancering af interesser."

 

FN får i rapporten stor anerkendelse for sin betydning for udviklingen de sidste 70 år: "Det internationale system har generelt udvist stor stabilitet og robusthed siden Anden Verdenskrig. Det multilaterale diplomati har medvirket til at forhindre direkte væbnet konflikt mellem stormagter. Antallet af krige mellem lande har været historisk lavt. Samtidig er Kinas og Indiens fredelige opstigning indtil nu i vid udstrækning foregået inden for de eksisterende internationale strukturer. Økonomisk vækst, voksende gensidig afhængighed, sociale fremskridt og et stadigt mere forgrenet netværk af internationale organisationer vil fortsat øge incitamentet til samarbejde og dæmpe risikoen for konflikt mellem stater."

 

På den baggrund er det ikke underligt, at rapporten mener, at "FN-systemet udgør det primære globale forum for international fred og sikkerhed, retsorden og menneskerettigheder samt global udvikling. Med vedtagelsen af 2030-dagsordenen med de 17 verdensmål om bæredygtig udvikling og klimaaftalen i Paris har FN bekræftet sin fortsatte relevans som forum for internationale svar på verdens udfordringer".

 

Vi er også enige i påpegningen af behov for reformer: "… det står samtidig klart, at der er behov for at reformere FN's Sikkerhedsråd og dets øvrige organer som tidssvarende og repræsentative rammer i lyset af de globale magtforskydninger. Danmark bør støtte reformer og arbejde for, at såvel FN som Verdensbanken og IMF moderniseres og kan bidrage yderligere til at løfte den nye globale dagsorden i partnerskab med en bred række af aktører." Dog er vi betænkelige ved anbefalingen om kun at fokusere på udvalgte dele af Verdensmålene, da de skal ses som en sammenhængende målsætning, ligesom rapporten heller ikke anerkender målenes betydning og krav til Danmark (som f.eks. mål 12 om ansvarligt forbrug).

 

Desværre har Taksøe-Jensen været meget loyal mod sit 'don't rock the boat'-mandat. Rapporten anbefaler ikke øgede ressourcer til det multilaterale område. I stedet for det diplomatiske spor, så skal militæret oprustes. Men ikke en militær oprustning, der ser ud til at støtte FN's R2P-principper (om at forebygge konflikter ved etablering af 'early warning'-mekanismer; og hvis konflikter bryder ud, at tillade det internationale samfund at gribe ind for at beskytte civilbefolkningen mod massive overgreb), eller at opbygge strukturer og mandskab til hurtig indsats, i stil med den tidligere SHIRBRIG-brigade, som havde hovedkvarter i Danmark.

 

Rapporten udkommer ikke i et vakuum. I løbet af det seneste år har vi set store besparelser i forhold til Danmarks internationale engagement. Med Finansloven for 2016 har vi været vidner til en knap halvering af Danmarks bidrag til FN-organisationerne (for eksempel beskæres UNFPA, UNDP og UNICEF med hhv. 55%,  54%  og 64% i forhold til 2015-finansloven - mens Danmark melder sig helt ud af FN's Industriudviklingsorganisation, UNIDO). I begyndelsen af marts kunne vi læse om en spareplan, der rammer 25 politikske områder i Udenrigsminisiteriet. Indsatsen for nedrustning bortprioriteres, den mellemøstlige fredsproces i Israel og Palæstina nedprioriteres, det nordiske samarbejde reduceres - er bare tre af punkterne.

Samtidig går Danmark til grænsen, når det handler om bogføringen af udgifterne til at hjælpe nødstedte flygtninge, der formår at komme til Danmark: Indenrigsministeriet får refunderet så mange penge fra danske bistandsmidler, at vi forventes at nå ned på ca. 0,5% af vores BNI i udviklingsbistand.

 

Tak til Taksøe-Jensen for at sige, at en krone anvendt i Thy ikke er nær så effektiv, som den er i Jordan, og for at skrive, at "det kan overvejes at sætte et loft for anvendelse af udviklingsbistanden til asyl- og flygtningemodtagelse".

 

Som vi tidligere har skrevet, så giver det god mening, at Arktis og Grønland får en fremtrædende plads i udredningen - også set i lyset af Danmarks krav på Nordpolen, som et resultat af Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt, rejst i henhold til FN's Havretskonvention i 2014. Danmark nyder godt af en international retsorden (hvor det var via den Internationale Domstol i Haag, at Danmarks suverænitet over Østgrønland blev anerkendt) - og det er ikke bare godt for verden men også for Danmark, at vi bestræber os på at skabe og opretholde en international retsorden gennem FN.

 

Derfor også stor tak til Taksøe-Jensen for at skrive, at "Danmark skal fortsat fremme den internationale retsorden og universelle menneskerettigheder", også selvom det for nogen kan være politisk og ideologisk irriterende. Det havde selvfølgelig styrket rapporten, hvis den havde peget på gode eksempler på f.eks. eksisterende mekanismer for kontrol med overholdelsen af menneskerettighederne - hvor vi ikke skal undlade at pege på FN's Menneskerettighedsråds 'Universal Periodic Review'-processen, hvor landene med jævne mellemrum evalueres.

 

Hermed er bolden givet op fra Statsministeriets side, selvom det måske ikke lige var den bold, man have håbet på. Det bliver spændende at se returbolden fra Udenrigsministeriet, når Kristian Jensen til Folkemødet fremlægger en ny udviklingspolitisk strategi.

 

Torleif Jonasson, generalsekretær, FN-forbundet, den 3. maj 2016

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]