10 ting, du skal holde øje med i 2015

Menneskerettighederne skal ind i den politiske debat

2015 må og skal være året for global handling

70 år, 70 dokumenter: En udstilling

Somalia har ratificeret FN’s børnekonvention

Ban Ki-moon: Vi bliver prøvet igen

FN-forbundet savner balance i bistanden

Danske unge får igen et sæde til FNs Generalforsamling

Fire folkehøringer om menneskerettighederne i Danmark

Angreb på civile kan aldrig forsvares

Kære Martin Lidegaard

17 globale mål er ikke ét for meget

Vi, de Forenede Nationers folk

Politikerne diskuterer nye bæredygtighedsmål

National suverænitet til debat

8. marts markeres

FNs Kvindekommission holder møde

Nye bæredygtighedsmål kræver ansvarlig opfølgning

En 70-årig i konfirmationsalderen

Er et stærkere FN vejen til en bedre Verden

Hvor blev medmenneskeligheden af

Det er tid for EUlandene at handle

Det Danmark, vi kendte, er erstattet af ren kynisme

Vores værste mareridt

Politisk kynisme? (1)

Kronikkonkurrence

Vælg Verden

Folkeoplysning for Flygtninge

Danmark skal vedkende sig rollen som foregangsland

FN på Folkemødet

Danmark har råd til globalt ansvar

Forpligtelse til handling

FNpagten fylder 70

Nyt initiativ fra UNHCR skal forbedre beskyttelsen af flygtninge omkring Middelhavet

Aldrig igen

Historisk aftale om nye verdensmål for udvikling på plads i New York

Atomtruslen lever

Vores Sidste Bedste Håb

Vigtige våbenforhandlinger begynder mandag

FNs fremtid og civilsamfundets rolle

Læren fra 90erne

En kandidat med en klar international profil og erfaring

Akut behov for handling

Vær med til at fejre FNs internationale fredsdag

Kære Kristian Jensen

Et stort skridt mod en bedre og mere retfærdig verden tages denne weekend

En historisk dag for verden og for FN

Danmarks rolle i verden

Hvem skal overtage verdens vigtigste job?

Vi kan hvis vi vil

Regeringen vil skære tredjedel af FN-bidrag

Kom med og fejr FN-dagen sammen med os

København lyser blåt på lørdag den 24. oktober

Da Verden lyste blåt

Stort nordisk Model UN i FN-byen i København

Mere gennemsigtighed, bedre samarbejde

Danmarks bidrag til FNs fredbevarende missioner

COP21 i Paris

Fælles nordisk opråb - nedskæringer til FN kan koste menneskeliv

Ban Ki-moon opfordrer til ikke at skære i udviklingsbistand

Da Danmark tiltrådte FNs Flygtningekonvention

Ban Ki-Moon: forsigtig optimisme forud for COP21

35 unge fra Europa, Mellemøsten og Nordafrika på studiebesøg i Danmark

COP21: Fælles opfordring fra de danske miljø- og udviklingsorganisationer

FN har behov for økonomisk værktøj

"En rungende sejr for multilateralisme"

Nye tider i FN

FN 70 ÅR

Året der gik

Israel Palæstina konference januar 2015

Det andet FN

Vi kan – hvis vi vil

Er regeringen ved at ændre Danmarks internationale profil fra foregangsland til fodslæbende land? Sådan spørger Jørgen Estrup i sin leder i det seneste nummer af vores medlemsblad GLOBAL

FV2015_FBJS_Verden1_ViNew

 

Denne fordanskede version af Obama's kampråb - 'yes, we can' - fra præsidentvalget i 2008 er højaktuel: Vi kan løfte udfordringerne i fællesskab. Ikke bare de danske, selv om politikerne her og nu svigter, når de skal se vælgerne i øjnene. Men også - og især - de globale, som synes overvældende for det enkelte land.

Det gælder strømmen af krigsflygtninge og mennesker uden eksistensgrundlag. Og det gælder klimatruslen og vor klodes overlevelse trods fattigdom, ulighed og misbrug af naturressourcer. Det afgørende er den folkelige mobilisering - overvindelsen af den naturlige frygt for det truende og ukendte. Forståelsen af og tilliden til, at vi i fællesskab kan udrette det, som den enkelte borger og det enkelte land ikke kan klare alene.

Det er den type global mobilisering - 'det globale forsamlingshus' - som har båret 3 års arbejde med at skabe de nye 'verdensmål for bæredygtig udvikling' - SDG'erne. De er nu med akklamation vedtaget i New York på FN's 70'ende generalforsamling. For første gang i FN's historie er det lykkedes at forene regeringer og civilsamfund - 'nations' og 'peoples' - i en målrettet indsats for at sikre vores fælles fremtid.

Det er nødvendigvis en ambitiøs dagsorden:17 hovedmål og 169 delmål, der sammenfatter de krav til bæredygtig udvikling, som alle FN's 193 medlemslande forpligter sig til at nå inden 2030. Men som statsministeren påpegede i sin tale ved vedtagelsen i New York: Det er ikke kun visioner. Det er samtidig 'new concrete and realistic goals', som gør det klart, at 'our leadership and direction is needed'.

Derfor bliver spørgsmålet om politisk lederskab afgørende. Visioner og mål skal omsættes til handling og resultater i de næste 15 år. Og i den rige verden skal vi vænne os til, at det er en universel dagsorden. Alle lande er forpligtede samtidig med, at der skal tages højde for, at ikke alle kan bidrage i samme omfang.

Det gælder også Danmark. Vi kan ikke læne os selvtilfredst tilbage, fordi vi er nået langt på en række områder. Den danske livsform og samfundsindretning mangler meget i at være bæredygtig. Og sammen med andre rige lande skal vi sikre, at bæredygtig udvikling også kan realiseres i fattige lande.

En række af FN's medlemslande har allerede klart meldt ud, at de ønsker at gå foran i realiseringen af dagsordenen for bæredygtig udvikling. På svensk initiativ har så forskellige lande som Brasilien, Columbia, Indonesien, Mexico, Tyskland samt Sverige påtaget sig politisk lederskab.

Danmark er ikke med, selv om vi har været en drivende kraft bag vedtagelsen af de nye mål for bæredygtig udvikling. Hvorfor ikke? Statsministeren har jo netop understreget, at der er brug for politisk lederskab nu, hvor ord skal blive til handling,.

Er regeringen ved at ændre Danmarks internationale profil fra foregangsland til fodslæbende land?

 

 

Jørgen Estrup
Landsformand

 

 

>> Læs det seneste nummer af GLOBAL her

>> Hør Jørgen Estrup i P1 Orientering i indslaget Fra foregangsland til fodslæbende land om finanslovsforslaget (fra cirka 24:44)

 

 

 

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]