10 ting, du skal holde øje med i 2015

Menneskerettighederne skal ind i den politiske debat

2015 må og skal være året for global handling

70 år, 70 dokumenter: En udstilling

Somalia har ratificeret FN’s børnekonvention

Ban Ki-moon: Vi bliver prøvet igen

FN-forbundet savner balance i bistanden

Danske unge får igen et sæde til FNs Generalforsamling

Fire folkehøringer om menneskerettighederne i Danmark

Angreb på civile kan aldrig forsvares

Kære Martin Lidegaard

17 globale mål er ikke ét for meget

Vi, de Forenede Nationers folk

Politikerne diskuterer nye bæredygtighedsmål

National suverænitet til debat

8. marts markeres

FNs Kvindekommission holder møde

Nye bæredygtighedsmål kræver ansvarlig opfølgning

En 70-årig i konfirmationsalderen

Er et stærkere FN vejen til en bedre Verden

Hvor blev medmenneskeligheden af

Det er tid for EUlandene at handle

Det Danmark, vi kendte, er erstattet af ren kynisme

Vores værste mareridt

Politisk kynisme? (1)

Kronikkonkurrence

Vælg Verden

Folkeoplysning for Flygtninge

Danmark skal vedkende sig rollen som foregangsland

FN på Folkemødet

Danmark har råd til globalt ansvar

Forpligtelse til handling

FNpagten fylder 70

Nyt initiativ fra UNHCR skal forbedre beskyttelsen af flygtninge omkring Middelhavet

Aldrig igen

Historisk aftale om nye verdensmål for udvikling på plads i New York

Atomtruslen lever

Vores Sidste Bedste Håb

Vigtige våbenforhandlinger begynder mandag

FNs fremtid og civilsamfundets rolle

Læren fra 90erne

En kandidat med en klar international profil og erfaring

Akut behov for handling

Vær med til at fejre FNs internationale fredsdag

Kære Kristian Jensen

Et stort skridt mod en bedre og mere retfærdig verden tages denne weekend

En historisk dag for verden og for FN

Danmarks rolle i verden

Hvem skal overtage verdens vigtigste job?

Vi kan hvis vi vil

Regeringen vil skære tredjedel af FN-bidrag

Kom med og fejr FN-dagen sammen med os

København lyser blåt på lørdag den 24. oktober

Da Verden lyste blåt

Stort nordisk Model UN i FN-byen i København

Mere gennemsigtighed, bedre samarbejde

Danmarks bidrag til FNs fredbevarende missioner

COP21 i Paris

Fælles nordisk opråb - nedskæringer til FN kan koste menneskeliv

Ban Ki-moon opfordrer til ikke at skære i udviklingsbistand

Da Danmark tiltrådte FNs Flygtningekonvention

Ban Ki-Moon: forsigtig optimisme forud for COP21

35 unge fra Europa, Mellemøsten og Nordafrika på studiebesøg i Danmark

COP21: Fælles opfordring fra de danske miljø- og udviklingsorganisationer

FN har behov for økonomisk værktøj

"En rungende sejr for multilateralisme"

Nye tider i FN

FN 70 ÅR

Året der gik

Israel Palæstina konference januar 2015

Det andet FN

Menneskerettighederne skal ind i den politiske debat

Sådan lyder det fra udenrigsminister Martin Lidegaard. Udspillet skal sikre en systematisk overvågning af menneskerettighederne i Danmark, koordineret af Udenrigsministeriet, og dermed skærpe den politiske debat om menneskerettighederne herhjemme

 

Artiklen er bragt i

Kristeligt-Dagblad.dk | 12.01.2015 |

 

af Henrik Hoffmann-Hansen

 

Et nyt råd under Udenrigsministeriet skal koordinere regeringens indsats for menneskerettigheder. Ministeren lægger op til en årlig politisk debat om emnet

Gennem de seneste 10-15 år har politikere fra de nuværende regeringspartier jævnligt afvist forslag fra Dansk Folkeparti på udlændinge- og retsområdet med henvisning til, at forslagene ville være i strid med den ene eller anden paragraf i de internationale menneskerettighedskonventioner.

Udenrigsminister Martin Lidegaard (R) fortryder nu, at man har skubbet jurister og paragraffer foran sig i den debat. Derfor lancerer regeringen en mere offensiv strategi på hele menneskerettighedsområdet. Blandt andet skal alt arbejde med menneskerettigheder koordineres i et centralt embedsmandsudvalg under Udenrigsministeriet.

Udvalget skal én gang årligt samle op på udviklingen herhjemme, hvad enten det handler om børns rettigheder, handicappedes forhold eller diskrimination og forfulgte mindretal.

Rapporten kan komme til at indeholde en oversigt over de klager, der har været over Danmark, for eksempel fra enkeltpersoner eller fra interesseorganisationer.

Martin Lidegaard forventer, at den første rapport ligger klar inden for et par måneder, og den vil blive taget op til en generel politisk debat i folketingssalen. En procedure, der skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, fortæller han.

"Jeg er meget optaget af, at vi får en national, politisk debat om menneskerettigheder. Jeg synes, der har været en tilbøjelighed til, at vi diskuterer menneskerettigheder som ren jura. Noget, vi går op i, fordi nogle konventioner og traktater siger, at vi skal," siger Martin Lidegaard.

"Og jeg er træt af at overlade den politiske del af debatten om menneskerettighederne til Dansk Folkeparti og til det synspunkt, at vi ikke skal lade nogen diktere os noget. Menneskerettigheder handler om politik, ikke om jura. Det handler om hvilket liv, vi vil leve," siger han.

"Nogle af os, for hvem menneskerettighederne er noget af det allervigtigste, er kommet lidt i defensiven, for eksempel i de seneste års udlændingedebat. Der har vi snakket mere om paragraffer, end om hvorfor det er vigtigt," siger ministeren.

Kritikken af, at politikerne i for høj grad gemmer sig bag juristerne og paragrafferne, blev i efteråret fremsat af direktøren for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen. Det gjorde han i bogen "Menneskerettigheder - en demokratisk udfordring."

Han kritiserer eksempelvis, at selvom Danmark allerede i 2009 ratificerede Den internationale Handicapkonvention, har Folketinget fortsat ikke vedtaget en egentlig lov, der forbyder diskrimination af handicappede. Efter hans mening skyldes det, at politikerne har vægret sig ved at tage den politiske debat om diskriminationen og i stedet har overladt fortolkningen af Handicapkonventionen til juristerne.

Jonas Christoffersen er for tiden på ferie, men vicedirektør fra Institut for Menneskerettigheder Louise Holck glæder sig over de nye initiativer fra udenrigsministeren.

"Vi synes, at en systematisk overvågning af menneskerettighederne herhjemme vil have stor betydning. Et af de store problemer har netop været, at ansvaret for menneskerettighederne ligger forskellige steder, der er forskellige handleplaner, og der bliver rapporteret forskellige steder fra. Det er en rigtig god idé, at man nu kigger samlet på det én gang årligt, og at Folketinget får lejlighed til at drøftemenneskerettighederne. Det vil forpligte Danmark mere på dem," siger Louise Holck.

Ansvaret for, hvordan Danmark i praksis respekterer de internationale traktater, er fordelt på de enkelte ministerier.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har for eksempel ansvaret for, at nye regler på børneområdet overholder Børnekonventionen, mens Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ser til, at reglerne om tilgængelighed for handicappede bliver overholdt.

Justitsministeriet har det overordnede ansvar for, at dansk lovgivning følger menneskerettighederne.

Dette "sektoransvar" bliver der ikke ændret på med regeringens udspil.

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]