10 ting, du skal holde øje med i 2015

Menneskerettighederne skal ind i den politiske debat

2015 må og skal være året for global handling

70 år, 70 dokumenter: En udstilling

Somalia har ratificeret FN’s børnekonvention

Ban Ki-moon: Vi bliver prøvet igen

FN-forbundet savner balance i bistanden

Danske unge får igen et sæde til FNs Generalforsamling

Fire folkehøringer om menneskerettighederne i Danmark

Angreb på civile kan aldrig forsvares

Kære Martin Lidegaard

17 globale mål er ikke ét for meget

Vi, de Forenede Nationers folk

Politikerne diskuterer nye bæredygtighedsmål

National suverænitet til debat

8. marts markeres

FNs Kvindekommission holder møde

Nye bæredygtighedsmål kræver ansvarlig opfølgning

En 70-årig i konfirmationsalderen

Er et stærkere FN vejen til en bedre Verden

Hvor blev medmenneskeligheden af

Det er tid for EUlandene at handle

Det Danmark, vi kendte, er erstattet af ren kynisme

Vores værste mareridt

Politisk kynisme? (1)

Kronikkonkurrence

Vælg Verden

Folkeoplysning for Flygtninge

Danmark skal vedkende sig rollen som foregangsland

FN på Folkemødet

Danmark har råd til globalt ansvar

Forpligtelse til handling

FNpagten fylder 70

Nyt initiativ fra UNHCR skal forbedre beskyttelsen af flygtninge omkring Middelhavet

Aldrig igen

Historisk aftale om nye verdensmål for udvikling på plads i New York

Atomtruslen lever

Vores Sidste Bedste Håb

Vigtige våbenforhandlinger begynder mandag

FNs fremtid og civilsamfundets rolle

Læren fra 90erne

En kandidat med en klar international profil og erfaring

Akut behov for handling

Vær med til at fejre FNs internationale fredsdag

Kære Kristian Jensen

Et stort skridt mod en bedre og mere retfærdig verden tages denne weekend

En historisk dag for verden og for FN

Danmarks rolle i verden

Hvem skal overtage verdens vigtigste job?

Vi kan hvis vi vil

Regeringen vil skære tredjedel af FN-bidrag

Kom med og fejr FN-dagen sammen med os

København lyser blåt på lørdag den 24. oktober

Da Verden lyste blåt

Stort nordisk Model UN i FN-byen i København

Mere gennemsigtighed, bedre samarbejde

Danmarks bidrag til FNs fredbevarende missioner

COP21 i Paris

Fælles nordisk opråb - nedskæringer til FN kan koste menneskeliv

Ban Ki-moon opfordrer til ikke at skære i udviklingsbistand

Da Danmark tiltrådte FNs Flygtningekonvention

Ban Ki-Moon: forsigtig optimisme forud for COP21

35 unge fra Europa, Mellemøsten og Nordafrika på studiebesøg i Danmark

COP21: Fælles opfordring fra de danske miljø- og udviklingsorganisationer

FN har behov for økonomisk værktøj

"En rungende sejr for multilateralisme"

Nye tider i FN

FN 70 ÅR

Året der gik

Israel Palæstina konference januar 2015

Det andet FN

17 globale mål er ikke ét for meget

Fra 17. februar og en måned frem tager Udviklingsdebatten på Altinget.dk FN's bæredygtighedsmål op til debat. I blandt debattørerne er Torleif Jonasson

 

>> Følg debatten på Altingets hjemmeside her

 

Af Torleif Jonasson, generalsekretær i FN-forbundet

 

Mere aktuelt end nogensinde: bæredygtig udvikling. I FN's Brundtlandkommissions rapport fra 1987 defineres det som "… en udvikling, der opfylder de nuværende behov, uden at fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov bringes i fare". En definition anerkendt af FN's medlemslande, men ikke helt forstået af alle, og slet ikke efterlevet.

 

For nogle er det bare noget med noget miljø-noget, og fuldt efterlevet kræver det en omstilling af vores levevis. Bæredygtig udvikling er en samlet varetagelse af økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer, hvor menneskerettighederne overholdes og som kræver fredelige og sikre samfund.

 

På FN's forhandlingsbord ligger forslag om 17 overordnede bæredygtighedsmål (SDG'er), der spænder vidt. Bare for at nævne to af de mål som blev præsenteret på Altinget den 11. december 2014:

Mål 8: Promovere en vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst, samt i den forbindelse en fuld og produktiv beskæftigelse med anstændigt arbejde til alle. Mål 16: Promovere fredfyldte og solidariske samfund for en fortsat udvikling af disse, sikre alle lige adgang til et retfærdigt retssystem og bygge effektive, ansvarlige, troværdige og vidtspændende institutioner på alle niveauer.

 

SDG'erne er ikke det fulde svar, hvilket også de andre deltagere i debatpanelet har påpeget - i sidste uge diskuterede Christian Juhl bl.a. de strukturelle magtforhold. Er vækst overhovedet foreneligt med bæredygtighed? Hvad med de udfordringer og temaer, der ikke er inkluderet? Og på den anden side: er 17 mål ikke alt for mange?

 

Men skridtet fra 2015 Målene til SDG'erne er stort. FN's Millennium Development Goals - på dansk 2015 Målene - tog fat på en del af udfordringerne med at nå et bæredygtigt samfund. Indenfor 8 overskrifter var fastsat en række mål og delmål, som udløber i år, og som kun delvist er nået. Derfor har vi brug for at blive enige om en række nye mål, der dels kan opfylde de gamle, dels omfatte hele bæredygtighedsdagsordenen - og dermed også gå fra delløsningsmål til forsøget på en samlet global løsning på behovet for en mere bæredygtig og retfærdig verden. Samtidig skal de nye mål ikke kun være målrettet udviklingslandene, men omfatte alle verdens lande. Og til forskel fra 2015 Målene, så har der været en helt anden inkluderende og længerevarende proces omkring SDG'erne, bl.a. med tematiske landehøringer, hvor Danmark og Ghana var vært for høring om ulighed for to år siden i København.

 

En så stor dagsorden kræver mange konkrete mål, som der sommeren 2014 blev formuleret 17 af, og til hvert mål en række delmål, i alt 169. I den efterfølgende debat er bl.a. antallet af mål kritiseret, med argumenter om at 17 mål er svære at kommunikere og mobilisere omkring, eller svære at implementere med begrænsede økonomiske ressourcer til rådighed.

 

Frygten er, at hvis SDG-pakken åbnes, og de enkelte målforslag tages op til forhandling, så vil de positive ting kunne forsvinde: Vi mister nok ikke de fundamentale frihedsrettigheder, bare fordi henvisningen til dem i delmål 16.10 bliver væk (de fundamentale frihedsrettigheder inkluderer bl.a. presse-, ytrings-, religions-, forsamlings- og foreningsfrihed); mere alvorligt er det, hvis en hårdt tilkæmpet henvisning i delmål 5.6 fjernes: "Sikre universal adgang til seksuel og reproduktive sundhed og reproduktive rettigheder". Det vil bl.a. sige, at alle har ret til at tage egne beslutninger, herunder retten til at vælge abort, uden at risikere diskrimination, tvang og vold. Netop den formulering er faktisk fraværende i generalsekretærens s.k. synteserapport, Vejen til Værdighed.

 

Forslaget til globale bæredygtighedsmål er én samlet pakke, der risikerer at falde fra hinanden, hvis knuden løsnes. Når man tænker på, hvor svært det var for arbejdsgruppen at nå frem til forslaget til 17 bæredygtighedsmål, er det overvejende sandsynligt, at FN's generalforsamling slet ikke når til enighed om noget, hvis de man skal genforhandle pakken dér. Det ville være et katastrofalt resultat af post-2015 Måls-processen, med ødelæggende effekt på det globale, multilaterale samarbejde. Og slet ikke en værdig måde at fejre FN's 70-års fødselsdag på.

 

 

 

 

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]