Syrien og ansvaret for at beskytte

Tør vi give borgerne deres rettigheder

Norden i FNs Sikkerhedsråd

Nye beviser i mysteriet omkring Dag Hammarskjölds død

Annan fortryder, at han ikke reformerede Sikkerhedsrådet

Globale bæredygtighedsmål

Danmark bør ikke støtte Syrienaktion uden om FN

Efter 2015

International Havretsdomstol under FN skal afgøre færøsk tvist om fiskekvoter

Syrien åbner op for FNs våbeninspektører

Imens i den Centralafrikanske Republik

Israel bør modtage palæstinensiske flygtninge fra Syrien

ANALYSE FN i 2023

Ny rapport om the Responsibility to Protect offentliggjort

Samantha Powers er USAs nye FN-ambassadør i New York

Vi bør tage initiativ til en permanent FN-styrke

Almedalsugen er begyndt

FN mandat til at sende styrker til Mali

MY World

Danmark har lagt FN-styrker på is

Ny indsats mod global fattigdom

Verdens Miljødag sætter fokus på madspild med reklamekonkurrence

Fattigdommen skal udryddes inden 2030

International dag for fredsbevarende styrker

Anbefalinger til Danmark fra FN’s Komité om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder

Rusland stemmer imod FN Resolution og støtter Assad i Syrien

Udviklingsminister udgiver ny bog

Danmark til eksamination ved FN

Rige lande fejler i globalt partnerskab

Fordi vi tror på et globalt ansvar

Positiv omlægning af dansk FN-støtte

FN-forbundets Repræsentantskab satte våbenhandelstraktat og Israel på dagsordenen

Ildsjæl i FN-forbundet fylder 70 år

En historisk traktat, der kan redde menneskeliv

Våbenhandelstraktaten blokeret – men kun for en stund

Gang i forhandlingerne – udsigt til en svag traktat?

Endnu en chance for våbenhandelstraktaten

Vil EU bidrage mere til fredsbevaring i fremtiden

Lancering af UNDPs Human Development Report 2013

Rejsebrev fra New York

Et løfte er et løfte

Det globale partnerskab halter bagud

Kofi Annan: FN er os

FN-menneskerettighedssucces under pres

FNs anerkendelse af Palæstina forpligter

Et stærkere civilsamfund

Brahimi: Der skal handles nu i Syrien

27. januar er Auschwitz-dag

Historier fra Mali

Danmark kan revitalisere FN

Hvad kan vi forvente på den politiske scene i 2013?

Ministre samles om menneskerettighederne i Geneve

Syrien: Krigsforbrydelser må ikke forblive ustraffede

Anerkend Vestsahara

Rapport om kemiske våben i Syrien fra FN

Bæredygtig udvikling på dagsordenen i New York

FNs 68. generalforsamling

FNs 68. Generalforsamling livestream

FNs klimapanel præsenterer ny rapport

Det er her, legitimiteten bor

FNsporet der blev væk for statsministeren

Et glimt af håb for den syriske civilbefolkning

Bæredygtig udvikling GA 2013

FN i succesfuldt samarbejde med ehvervsliv og civilsamfund

Danmark fængsler sex-slaver, mens bagmændene går fri

Hvem vogter vogterne?

Folket har en vigtig rolle i dansk udviklingsbistand

Danmark skal tilbage på FN sporet

Frihedsrettigheder – fortsat en vigtig global kamp

Et revitaliseret FN?

Sikkerhedsrådet fordømmer angreb mod FN missionen i DR Congo

FN brigaden MONUSCO gør en forskel i DR Congo

Repræsentantskabsmødet november 2013

Næsten halvdelen af alle syrere har brug for hjælp

USA mister sin stemmeret i UNESCO

Tyfonen Haiyan

COP19 er i fuld gang

Australien negligerer COP19

Fra voldtægtsoffer til lokalpolitiker: Emeraude fortæller om sit liv

Civilsamfundet udtrykker utilfredshed med COP19

"Vi kan ikke bare kigge væk"

De to parter i Syrien mødes til fredsforhandlinger i januar

Sikkerhedsrådet overvejer sanktioner mod den Centralafrikanske Republik

Danskernes tolerance overfor handicappede bliver mindre

En utrættelig kæmpe er død

10. december er FNs menneskerettighedsdag

Israel skal stoppe de ulovlige bosættelser

Ban Ki-moon opfordrer til beskyttelse af mennesker i 2014

De rige lande har svigtet målet om globalt partnerskab

"Fælles problemer og fælles mål gør 2015-målene unikke, idet de forpligter både de rige og de fattige lande", mener Camilla Brückner, direktør for UNDP. (kilde Altinget.dk)

 

Ifølge Camilla Brückner, er Mål et til syv hovedsagelig møntet på og forpligter udviklingslandene, mens mål otte forpligter de rige lande til at hjælpe de fattige gennem bl.a. øgede bistandsmidler, gældssanering og handelspolitikker, der også kommer de fattige lande til gavn.

I arbejdet med den nye udviklingsramme efter 2015 bliver der set på erfaringerne med 2015-målene. Der er gjort store fremskridt inden for mål et til syv gennem de sidste 12 år. Men der har været mere begrænset fremskridt at spore under mål otte.

Ifølge OECD er udviklingsbistanden faldet med 6 procent siden 2011. Kun 5 lande lever i dag op til bistandsmålet på 0,7 procent af BNP (Norge, Sverige, Luxembourg, Danmark og Holland). Gældssanering er kun delvist indfriet, og når det kommer til handelspolitikker og patentlovgivning, er fremskridtene meget beskedne.

Lone Loklindt Udviklingsordfører fra det Radikale Venstre og medlem af FN-forbundets Folketingsgruppe er enig med Brückner. De rige lande har svigtet målet om globalt partnerskab.

Ifølge Loklindt kan de fleste udfordringer løses, hvis der er viljen til det. Vi har et fælles ansvar, men det må være de bredeste skuldre, der må bære mest. Vi må ikke nøjes med at komme halvt i mål, men istedet bestræbe os på at komme helt i mål. Endvidere fremhæver Loklindt fem temaer, som bør prioriteres:

  • Kvinders ligestilling, lige adgang til uddannelse og deltagelse i samfundslivet og kvinders ret til at bestemme over egen krop og ret til selv at bestemme, hvor mange børn de vil have, hvornår og med hvem. Der er desværre lang vej, men status quo er helt uacceptabel. Kvinders ligeret har betydning for hele samfundet, for økonomien, for befolkningsdynamikker og for næste generations uddannelse - altså rigtig vigtigt for bæredygtig udvikling.

 

  • Bekæmpelse af ekstrem fattigdom og ulighed. Der er brug for jobskabelse gennem inklusiv vækst. Ungdomsarbejdsløshed er en trussel mod velfærd og fremtidsmuligheder for meget store generationer. Lige nu forbruges jordens ressourcer meget ulige, og i de enkelte lande er der brug for en mere fair fordelingspolitik, hvad angår såvel indkomst som adgang til ressourcer. Mellem lande er der brug for mere fair handelsbetingelser.

 

  • Miljø og klima skal have høj prioritet. Klimaforandringer og miljøkatastrofer rammer skævt. Verdens ressourcer er knappe og meget ulige fordelt. Visse ressourcer er globale goder, som skal være økonomisk tilgængelige for alle. Det gælder adgang til rent vand, bæredygtig energi, lokal fødevareproduktion og rent miljø fri for gift og skadelige kemikalier.

 

  • Konfliktforebyggelse og stabilitet er en forudsætning for bæredygtig udvikling. Det er mere og mere anerkendt, at krig, konflikt, politisk ustabilitet og manglende retssikkerhed er ødelæggende for positiv udvikling. God regeringsførelse, beskyttelse af befolkningens rettigheder, tryghed og fred er en forudsætning for at skabe udvikling og velfærd.

 

  • Skattely og skatteflugt skal bekæmpes gennem større åbenhed mellem lande og krav til virksomheder. Men nye finansieringskilder til udvikling er også nødvendige. Om det skal være tobinskat, CO2-afgifter eller helt nye metoder, må vi vente på, men det er en bunden opgave.

Statusrapporten fra "FN's High Level Panel on post 2015 development agenda", kommer i slutningen af maj, og den gør ikke kun status over de eksisterende 2015-mål, men lægger også klare sigtelinjer ud for det videre arbejde med nye mål. Danmark og EU har en vigtig opgave i at øve indflydelse og gerne gå forrest. (kilde Altinget.dk)

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]