Syrien og ansvaret for at beskytte

Tør vi give borgerne deres rettigheder

Norden i FNs Sikkerhedsråd

Nye beviser i mysteriet omkring Dag Hammarskjölds død

Annan fortryder, at han ikke reformerede Sikkerhedsrådet

Globale bæredygtighedsmål

Danmark bør ikke støtte Syrienaktion uden om FN

Efter 2015

International Havretsdomstol under FN skal afgøre færøsk tvist om fiskekvoter

Syrien åbner op for FNs våbeninspektører

Imens i den Centralafrikanske Republik

Israel bør modtage palæstinensiske flygtninge fra Syrien

ANALYSE FN i 2023

Ny rapport om the Responsibility to Protect offentliggjort

Samantha Powers er USAs nye FN-ambassadør i New York

Vi bør tage initiativ til en permanent FN-styrke

Almedalsugen er begyndt

FN mandat til at sende styrker til Mali

MY World

Danmark har lagt FN-styrker på is

Ny indsats mod global fattigdom

Verdens Miljødag sætter fokus på madspild med reklamekonkurrence

Fattigdommen skal udryddes inden 2030

International dag for fredsbevarende styrker

Anbefalinger til Danmark fra FN’s Komité om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder

Rusland stemmer imod FN Resolution og støtter Assad i Syrien

Udviklingsminister udgiver ny bog

Danmark til eksamination ved FN

Rige lande fejler i globalt partnerskab

Fordi vi tror på et globalt ansvar

Positiv omlægning af dansk FN-støtte

FN-forbundets Repræsentantskab satte våbenhandelstraktat og Israel på dagsordenen

Ildsjæl i FN-forbundet fylder 70 år

En historisk traktat, der kan redde menneskeliv

Våbenhandelstraktaten blokeret – men kun for en stund

Gang i forhandlingerne – udsigt til en svag traktat?

Endnu en chance for våbenhandelstraktaten

Vil EU bidrage mere til fredsbevaring i fremtiden

Lancering af UNDPs Human Development Report 2013

Rejsebrev fra New York

Et løfte er et løfte

Det globale partnerskab halter bagud

Kofi Annan: FN er os

FN-menneskerettighedssucces under pres

FNs anerkendelse af Palæstina forpligter

Et stærkere civilsamfund

Brahimi: Der skal handles nu i Syrien

27. januar er Auschwitz-dag

Historier fra Mali

Danmark kan revitalisere FN

Hvad kan vi forvente på den politiske scene i 2013?

Ministre samles om menneskerettighederne i Geneve

Syrien: Krigsforbrydelser må ikke forblive ustraffede

Anerkend Vestsahara

Rapport om kemiske våben i Syrien fra FN

Bæredygtig udvikling på dagsordenen i New York

FNs 68. generalforsamling

FNs 68. Generalforsamling livestream

FNs klimapanel præsenterer ny rapport

Det er her, legitimiteten bor

FNsporet der blev væk for statsministeren

Et glimt af håb for den syriske civilbefolkning

Bæredygtig udvikling GA 2013

FN i succesfuldt samarbejde med ehvervsliv og civilsamfund

Danmark fængsler sex-slaver, mens bagmændene går fri

Hvem vogter vogterne?

Folket har en vigtig rolle i dansk udviklingsbistand

Danmark skal tilbage på FN sporet

Frihedsrettigheder – fortsat en vigtig global kamp

Et revitaliseret FN?

Sikkerhedsrådet fordømmer angreb mod FN missionen i DR Congo

FN brigaden MONUSCO gør en forskel i DR Congo

Repræsentantskabsmødet november 2013

Næsten halvdelen af alle syrere har brug for hjælp

USA mister sin stemmeret i UNESCO

Tyfonen Haiyan

COP19 er i fuld gang

Australien negligerer COP19

Fra voldtægtsoffer til lokalpolitiker: Emeraude fortæller om sit liv

Civilsamfundet udtrykker utilfredshed med COP19

"Vi kan ikke bare kigge væk"

De to parter i Syrien mødes til fredsforhandlinger i januar

Sikkerhedsrådet overvejer sanktioner mod den Centralafrikanske Republik

Danskernes tolerance overfor handicappede bliver mindre

En utrættelig kæmpe er død

10. december er FNs menneskerettighedsdag

Israel skal stoppe de ulovlige bosættelser

Ban Ki-moon opfordrer til beskyttelse af mennesker i 2014

Veloverstået repræsentantskabsmøde

Et velbesøgt repræsentantskabsmøde i FN-forbundet løb af stablen i VerdensKulturCenteret i weekenden.  Mødet var som altid genstand for stor debatlyst blandt deltagerne og repræsentantskabet udsendte to udtalelser: Afviste asylansøgere skal sikres basale rettigheder og Danmark tilbage på FN-sporet. Her kan begge udtalelser læses:

 

Danmark tilbage på FN-sporet

- ingen militære interventioner uden FN-mandat

 

Danmarks nuværende regering har ligesom den tidligere regering åbnet for, at vi kan bryde FN-pagten og deltage i militære interventioner[1], selvom der ikke foreligger et FN-mandat. Men hvis stater selv kan påberåbe sig retten til at intervenere militært, risikerer vi at være på vej mod en global junglelov. Alternativet til militære interventioner udenom FN er ikke passivitet, men at styrke FN's handlemuligheder i forhold til konflikter.

 

Udenrigsminister Villy Søvndal slog i september til lyd for, at et nyt sæt af regler skal regulere, hvornår det er i orden at foretage militær indgriben uden mandat fra FN. Tre kriterier er foreslået: 1) de politiske muligheder i FN skal være udtømte; 2) det militære indgreb skal være proportionelt med dét problem, man vil løse; og 3) de lande, der deltager i operationen, må ikke have nogen selvstændige interesser i det land, hvor man vil gribe ind.

 

Spørgsmålet er, hvem der skal kunne afgøre, hvornår de tre kriterier er opfyldt. Hvis man ender med, at de intervenerende stater selv skal afgøre, om kriterierne er opfyldt, vil det svække respekten for FN-pagten. Det vil udvande folkeretten og gøre mere skade end gavn.

 

I stedet bør Danmark tage initiativer, der styrker FN's muligheder for at handle - både før, under og efter konflikter. I den aktuelle konflikt i Syrien kan Danmark arbejde for mere humanitær støtte, bedre forhold for FN-observatører og mere fokus på fredsforhandlinger. Desuden bør der tages initiativ til at genoprette en permanent og hurtigudrykkende FN-styrke, der kan forhindre at konflikter eskalerer og holde parterne fra hinanden i igangværende konflikter. En sådan FN-styrke, SHIRBRIG, blev oprettet på dansk initiativ i 1996, men blev desværre også lukket på dansk initiativ i 2009.

 

Det er på tide, at Danmark kommer tilbage på FN-sporet.

 

 

 

For spørgsmål, kontakt venligst:

Jørgen Estrup, FN-forbundets landsformand: 3070 3325

Lave Broch, formand for FN-forbundets fred og konfliktløsningsudvalg: 28 92 21 27

 


[1] Med militære interventioner menes alene militær magtanvendelse uden for en stats eller alliances område. Selvforsvar er tilladt ifølge FN-pagten.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Afviste asylansøgere skal sikres basale rettigheder

 

Der er i øjeblikket godt 1.800 afviste asylansøgere i Danmark. De har brugt deres ret til at søge asyl, men har ikke fået deres ansøgning imødekommet. En stor del af disse asylansøgere har ikke kunnet udsendes, eller har ikke villet udrejse. Mange har befundet sig i dette tomrum i årevis.

 

FN-forbundet anerkender, at den logiske konsekvens af en afvisning af asyl er, at ansøgeren skal rejse tilbage til hjemland eller tidligere opholdsland. Omvendt kan det konstateres, at denne logik ikke altid modsvares af de reelle muligheder

 

FN-forbundet mener klart, at danske myndigheder har et ansvar for at afviste asylsøgere, som opholder sig i Danmark, sikres deres basale rettigheder. FN-forbundet finder, bl.a. på baggrund af en oplysende konference 12. september i år (afholdt af Helsinki-komiteen, Røde Kors og FN-forbundet), at indsatsen ikke på alle områder er på et tilfredsstillende niveau.

 

Afviste asylansøgere har rettigheder, og de er som alle andre mennesker i Danmark retssubjekter. Der bør være en grænse for længden af ventetid, og de skal have acceptable livsvilkår i ventetiden.

 

FN-forbundet erkender, at der kan herske nogen tvivl om, hvilke rettigheder, der præcist gælder for afviste asylsøgere, og opfordrer regeringen til at tage initiativ til afklaring heraf med støtte i gældende konventioner, herunder Børnekonventionen.

 

Konkret og umiddelbart opfordrer FN-forbundet til følgende initiativer:

 

  • Etablering af en ankemulighed for afviste asylansøgere, sådan at politiets beslutninger om såkaldt "motiverende foranstaltninger" også kan bedømmes af anden instans.
  • Gennemsigtighed i politiets administration af regelsættet, f.eks. om 18-måneders reglen om afvistes samarbejde med politiet om udrejse.
  • Lempelser af praksis med hensyn til meldepligt o.lign. for personer på såkaldt tålt ophold, jf. Højesteretsdom fra 2012 (Elias-sagen).
  • Bevilling af midlertidig opholdstilladelse til afviste asylsøgere fra Syrien, hvor sikkerhedssituationen ikke har udsigt til at bedres inden for den nærmeste tid.

 

Afviste asylsøgere, som ikke har kunnet udrejse, er ofte mennesker med tunge oplevelser i bagagen før ankomsten, og dertil kommer psykisk belastning under asylproceduren. Der er derfor tale om sårbare mennesker, som har brug for støtte til at komme videre med livet. Deres børn er i en dobbelt sårbar position. Det skal den individuelle indsats for børn og voksne tage højde for.

 

For spørgsmål, kontakt venligst:

Ole Olsen, formand for FN-forbundets menneskerettighedsudvalg: 3059 2688

Jørgen Estrup, FN-forbundets landsformand: 3070 3325

 

 

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]