Syrien og ansvaret for at beskytte

Tør vi give borgerne deres rettigheder

Norden i FNs Sikkerhedsråd

Nye beviser i mysteriet omkring Dag Hammarskjölds død

Annan fortryder, at han ikke reformerede Sikkerhedsrådet

Globale bæredygtighedsmål

Danmark bør ikke støtte Syrienaktion uden om FN

Efter 2015

International Havretsdomstol under FN skal afgøre færøsk tvist om fiskekvoter

Syrien åbner op for FNs våbeninspektører

Imens i den Centralafrikanske Republik

Israel bør modtage palæstinensiske flygtninge fra Syrien

ANALYSE FN i 2023

Ny rapport om the Responsibility to Protect offentliggjort

Samantha Powers er USAs nye FN-ambassadør i New York

Vi bør tage initiativ til en permanent FN-styrke

Almedalsugen er begyndt

FN mandat til at sende styrker til Mali

MY World

Danmark har lagt FN-styrker på is

Ny indsats mod global fattigdom

Verdens Miljødag sætter fokus på madspild med reklamekonkurrence

Fattigdommen skal udryddes inden 2030

International dag for fredsbevarende styrker

Anbefalinger til Danmark fra FN’s Komité om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder

Rusland stemmer imod FN Resolution og støtter Assad i Syrien

Udviklingsminister udgiver ny bog

Danmark til eksamination ved FN

Rige lande fejler i globalt partnerskab

Fordi vi tror på et globalt ansvar

Positiv omlægning af dansk FN-støtte

FN-forbundets Repræsentantskab satte våbenhandelstraktat og Israel på dagsordenen

Ildsjæl i FN-forbundet fylder 70 år

En historisk traktat, der kan redde menneskeliv

Våbenhandelstraktaten blokeret – men kun for en stund

Gang i forhandlingerne – udsigt til en svag traktat?

Endnu en chance for våbenhandelstraktaten

Vil EU bidrage mere til fredsbevaring i fremtiden

Lancering af UNDPs Human Development Report 2013

Rejsebrev fra New York

Et løfte er et løfte

Det globale partnerskab halter bagud

Kofi Annan: FN er os

FN-menneskerettighedssucces under pres

FNs anerkendelse af Palæstina forpligter

Et stærkere civilsamfund

Brahimi: Der skal handles nu i Syrien

27. januar er Auschwitz-dag

Historier fra Mali

Danmark kan revitalisere FN

Hvad kan vi forvente på den politiske scene i 2013?

Ministre samles om menneskerettighederne i Geneve

Syrien: Krigsforbrydelser må ikke forblive ustraffede

Anerkend Vestsahara

Rapport om kemiske våben i Syrien fra FN

Bæredygtig udvikling på dagsordenen i New York

FNs 68. generalforsamling

FNs 68. Generalforsamling livestream

FNs klimapanel præsenterer ny rapport

Det er her, legitimiteten bor

FNsporet der blev væk for statsministeren

Et glimt af håb for den syriske civilbefolkning

Bæredygtig udvikling GA 2013

FN i succesfuldt samarbejde med ehvervsliv og civilsamfund

Danmark fængsler sex-slaver, mens bagmændene går fri

Hvem vogter vogterne?

Folket har en vigtig rolle i dansk udviklingsbistand

Danmark skal tilbage på FN sporet

Frihedsrettigheder – fortsat en vigtig global kamp

Et revitaliseret FN?

Sikkerhedsrådet fordømmer angreb mod FN missionen i DR Congo

FN brigaden MONUSCO gør en forskel i DR Congo

Repræsentantskabsmødet november 2013

Næsten halvdelen af alle syrere har brug for hjælp

USA mister sin stemmeret i UNESCO

Tyfonen Haiyan

COP19 er i fuld gang

Australien negligerer COP19

Fra voldtægtsoffer til lokalpolitiker: Emeraude fortæller om sit liv

Civilsamfundet udtrykker utilfredshed med COP19

"Vi kan ikke bare kigge væk"

De to parter i Syrien mødes til fredsforhandlinger i januar

Sikkerhedsrådet overvejer sanktioner mod den Centralafrikanske Republik

Danskernes tolerance overfor handicappede bliver mindre

En utrættelig kæmpe er død

10. december er FNs menneskerettighedsdag

Israel skal stoppe de ulovlige bosættelser

Ban Ki-moon opfordrer til beskyttelse af mennesker i 2014

Ny indsats mod global fattigdom er nødvendig

Både vores forbrug og produktion bør omlægges radikalt. Sådan skriver de tre generalsekretærer Vagn Berthelsen, Ibis, Frans Mikael Jansen, Mellemfolkeligt Samvirke og FN-forbundets egen Torleif Jonasson i Politiken

 

Også bragt i Politiken den 10. juni 2013

 

Det er blevet vanskeligere at hjælpe verdens fattige. Da verdens regeringsledere i år 2000 satte som mål at halvere den globale fattigdom inden år 2015, var det relativt let at sigte på indsatser i de allerfattigste lande.

Det lykkedes tildels, og Kinas vækst betød derudover, at antallet af ekstremt fattige kinesere blev reduceret med flere hundrede millioner. Derfor mener FN's statistikere stort set, at målet er nået, når man taler om andelen af ekstremt fattige globalt.

Nu diskuterer verden nye målsætninger til afløsning af 2015-målene, men i dag lever flertallet af de omkring 1,3 milliarder ekstremt fattige i mellemindkomstlande og altså ikke i de fattigste lande. Og en EU-rapport fastslår, at uligheden i de enkelte lande siden år 2000 er vokset i de fleste dele af verden. Fattigdommen skyldes ikke kun manglende indsats over for de fattige, men at strukturudvikling får uligheden til at vokse og vokse. Ulighed er blevet et nøgleord.

EU-rapporten hedder 'Et anstændigt liv for alle', og den er EU's bud på både at give de fattige et anstændigt liv og skabe en mere bæredygtig fremtid. Rapporten er EU's foreløbige bidrag til debatten om nye globale mål.

Internationalt diskuterer man både nye udviklingsmålsætninger (kaldet MDG) og bæredygtighedsmålsætninger (kaldet SDG). Opgaven er dobbelt: Fattigdommen - og uligheden - skal bekæmpes, men på en måde, der er bæredygtig og miljømæssigt langtidsholdbar.

Debatten om MDG- og SDG-mål bliver den store FN-debat de næste år. Et højniveaupanel med David Cameron som en af formændene har lige afleveret sine anbefalinger til nye MDG-mål. Panelet anbefaler en målsætning om at fjerne al ekstrem fattigdom inden år 2030, men panelet er allerede blevet kritiseret for ikke at beskæftige sig med ulighed.

EU's anbefaling er, at de to processer om udvikling og bæredygtighed smeltes sammen til en. For aldrig har tingene hængt så tæt sammen som i dag. EU-rapporten bruger større ord end nogensinde om det, der truer vores fremtid. Den siger, at der er »overvældende videnskabeligt bevis for og konsensus om, at den ikkebæredygtige anvendelse af naturressourcerne er en af de største langtidstrusler mod menneskeheden«. Og det vil ikke være muligt at fjerne fattigdommen og skabe et anstændigt liv for alle, hvis ikke man sikrer global miljømæssig bæredygtighed. Uligheden betyder nemlig også, at de fattige i alle lande rammes hårdest af klimaændringer, naturkatastrofer, tab af biodiversitet, og ødelæggelsen af vand og andre ressourcer.

EU'S BUD ER, at nye målsætninger skal sikre tre sammenhængende mål: 1) fattigdomsbekæmpelse; 2) ændring af vores ikkebæredygtige produktions og forbrugsmønstre; og 3) beskyttelse og forvaltning af de afgørende naturressourcer.

De danske organisationer har hilst EU's udspil velkommen, men har også gjort opmærksom på, hvor utilstrækkelig EU's egen politik og praksis er. Produktionen og forbruget i EU er langtfra bæredygtigt. Uligheden er også voksende i EU, både mellem landene og i de enkelte lande. Fattigdommen vokser, og EU er i praksis årligere end før til at leve op til sit globale ansvar.

De grønne organisationer og udviklingsorganisationerne har længe krævet et sporskifte. Og mens EU-papiret er et godt indspark i FN-forhandlingerne, er det helt utilstrækkeligt i forhold til den konkrete virkelighed. Nye globale målsætninger skal denne gang også stille krav til de rige lande. Og kampen mod ulighed er et af de bedste eksempler på, hvorfor kravene skal være universelle og gælde alle. Skal udviklingen sikre alle menneskers ret til et anstændigt liv, må man både bekæmpe overforbruget og fattigdom og ledighed, altså ulighed. Det forudsætter vilje til omfordeling af ressourcer i både rige og fattige lande og mellem landene.

Det kræver progressive skattesystemer, klimainvesteringer, kamp mod skatteunddragelse, og et demokrati baseret på åbenhed og rettigheder - også for fattige. Man kan sige, at kravet om et sporskifte nu er officiel EU-politik, men sporskiftet er ikke i syne i praksis.Og det svækker naturligvis EU's udspil.

DANMARK har samme problemer som det øvrige EU. Udviklingsbistanden øges ikke mere. Dansk produktion og forbrug er ikke bæredygtigt i et globalt perspektiv. Og under krisen er de langsigtede internationale mål og bæredygtighed skubbet i baggrunden til fordel for dansk økonomi.

Akutpakker og vækstplaner kan være vigtige, men EU siger nu sort på hvidt, at det er en anden og langt mere ansvarlig vækst, det skal dreje sig om i fremtiden, samtidig med at man må gøre op med den ulige adgang til ressourcerne og dermed ulige rettigheder for rige og fattige. Kikser det globale samfund i forhold til de globale udfordringer, vil hverken nationale eller internationale akutpakker kunne redde udviklingen eller menneskeheden.

 

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]