Syrien og ansvaret for at beskytte

Tør vi give borgerne deres rettigheder

Norden i FNs Sikkerhedsråd

Nye beviser i mysteriet omkring Dag Hammarskjölds død

Annan fortryder, at han ikke reformerede Sikkerhedsrådet

Globale bæredygtighedsmål

Danmark bør ikke støtte Syrienaktion uden om FN

Efter 2015

International Havretsdomstol under FN skal afgøre færøsk tvist om fiskekvoter

Syrien åbner op for FNs våbeninspektører

Imens i den Centralafrikanske Republik

Israel bør modtage palæstinensiske flygtninge fra Syrien

ANALYSE FN i 2023

Ny rapport om the Responsibility to Protect offentliggjort

Samantha Powers er USAs nye FN-ambassadør i New York

Vi bør tage initiativ til en permanent FN-styrke

Almedalsugen er begyndt

FN mandat til at sende styrker til Mali

MY World

Danmark har lagt FN-styrker på is

Ny indsats mod global fattigdom

Verdens Miljødag sætter fokus på madspild med reklamekonkurrence

Fattigdommen skal udryddes inden 2030

International dag for fredsbevarende styrker

Anbefalinger til Danmark fra FN’s Komité om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder

Rusland stemmer imod FN Resolution og støtter Assad i Syrien

Udviklingsminister udgiver ny bog

Danmark til eksamination ved FN

Rige lande fejler i globalt partnerskab

Fordi vi tror på et globalt ansvar

Positiv omlægning af dansk FN-støtte

FN-forbundets Repræsentantskab satte våbenhandelstraktat og Israel på dagsordenen

Ildsjæl i FN-forbundet fylder 70 år

En historisk traktat, der kan redde menneskeliv

Våbenhandelstraktaten blokeret – men kun for en stund

Gang i forhandlingerne – udsigt til en svag traktat?

Endnu en chance for våbenhandelstraktaten

Vil EU bidrage mere til fredsbevaring i fremtiden

Lancering af UNDPs Human Development Report 2013

Rejsebrev fra New York

Et løfte er et løfte

Det globale partnerskab halter bagud

Kofi Annan: FN er os

FN-menneskerettighedssucces under pres

FNs anerkendelse af Palæstina forpligter

Et stærkere civilsamfund

Brahimi: Der skal handles nu i Syrien

27. januar er Auschwitz-dag

Historier fra Mali

Danmark kan revitalisere FN

Hvad kan vi forvente på den politiske scene i 2013?

Ministre samles om menneskerettighederne i Geneve

Syrien: Krigsforbrydelser må ikke forblive ustraffede

Anerkend Vestsahara

Rapport om kemiske våben i Syrien fra FN

Bæredygtig udvikling på dagsordenen i New York

FNs 68. generalforsamling

FNs 68. Generalforsamling livestream

FNs klimapanel præsenterer ny rapport

Det er her, legitimiteten bor

FNsporet der blev væk for statsministeren

Et glimt af håb for den syriske civilbefolkning

Bæredygtig udvikling GA 2013

FN i succesfuldt samarbejde med ehvervsliv og civilsamfund

Danmark fængsler sex-slaver, mens bagmændene går fri

Hvem vogter vogterne?

Folket har en vigtig rolle i dansk udviklingsbistand

Danmark skal tilbage på FN sporet

Frihedsrettigheder – fortsat en vigtig global kamp

Et revitaliseret FN?

Sikkerhedsrådet fordømmer angreb mod FN missionen i DR Congo

FN brigaden MONUSCO gør en forskel i DR Congo

Repræsentantskabsmødet november 2013

Næsten halvdelen af alle syrere har brug for hjælp

USA mister sin stemmeret i UNESCO

Tyfonen Haiyan

COP19 er i fuld gang

Australien negligerer COP19

Fra voldtægtsoffer til lokalpolitiker: Emeraude fortæller om sit liv

Civilsamfundet udtrykker utilfredshed med COP19

"Vi kan ikke bare kigge væk"

De to parter i Syrien mødes til fredsforhandlinger i januar

Sikkerhedsrådet overvejer sanktioner mod den Centralafrikanske Republik

Danskernes tolerance overfor handicappede bliver mindre

En utrættelig kæmpe er død

10. december er FNs menneskerettighedsdag

Israel skal stoppe de ulovlige bosættelser

Ban Ki-moon opfordrer til beskyttelse af mennesker i 2014

Endnu en chance for våbenhandelstraktaten


Af Maj Rørdam Nielsen

 

Mandag den 18. marts 2013 begyndte en stor forhandlingskonference om våbenhandelstraktaten i FN. Udenrigsminister Villy Søvndal var ligesom en række andre udenrigsministre og generalsekretær Ban Ki-moon til stede på konferencens første dag, hvor også flere hundrede mennesker fra landedelegationer og NGOer var forsamlet.

 

508821 (1)
UN Photo/ Stuart Price

 

Stemningen var forventningsfuld, for forhandlingerne markerer en historisk mulighed: Om to uger kan verden langt om længe få en traktat, der effektivt bekæmper illegal og uansvarlig våbenhandel og afbøder noget af den enorme skade, der forvoldes af våben. Traktaten kan potentielt få enorm betydning for menneskers sikkerhed, på linje med konventionerne om international humanitær ret og menneskerettigheder.

 

Konferencen følger op på en 4-ugers forhandlingsrunde, der blev afholdt i juli 2012. Juli-forhandlingerne endte uden konsensus om en traktat, men man nåede frem til et traktatudkast, der er udgangspunktet for den nye konference. Udkastet sætter menneskelig sikkerhed centralt i formålserklæringen og i de kriterier, lande skal anvende når de overfører våben - men det indeholder også en række kompromiser, der potentielt kan gøre traktaten så svag, at den får ringe effekt. Dels er ikke alle typer af våben og våbenoverførsler dækket af udkastet - det gælder fx eksplosiver og droner, og det gælder gaver, lån og udlejning af våben. Dels indeholder traktaten ikke noget absolut forbud imod, at lande handler med våben til modtagere, der med stor sandsynlighed vil bruge dem til at begå krigsforbrydelser og grove krænkelser af menneskerettighederne. Og derudover lægger traktaten op til, at det kun er eksportørlande, og ikke stater med andre roller i våbenhandlen, der skal sørge for, at våben ikke havner i de forkerte hænder. Der er altså meget på spil i de sidste to uger, for de endelige forhandlinger skal gerne sikre, at disse "huller" i traktaten bliver lukket.

 

>> Få et hurtigt overblik over forhandlingerne med vores factsheet

>> Våbenhandelstraktaten og ét skridt videre (slides)


Generalsekretær Ban Ki-moon åbnede konferencen. Han talte om det absurde i, at handel med møbler er bedre reguleret end handel med våben - og at de mange ofre for våbenhandelen har betalt en høj pris. Han beklagede, at våbenhandlen underminerer FN's arbejde med bæredygtig udvikling, fredsbevarelse og nødhjælp - og sluttede af med at opfordre landenes delegerede til at styrke og færdiggøre arbejdet med våbenhandelstraktaten.

 

Efter Ban Ki-moon talte udenrigsminister Villy Søvndal, som var en af de få tilstedeværende ministre. Udenrigsministeren talte om de tragiske menneskelige konsekvenser, våbenhandlen hvert år har. Han pointerede, at traktaten bør have robuste kriterier for våbenoverførsler, der kan sikre respekt for menneskerettigheder og international humanitær ret. Han nævnte også, at landenes rapporter om, hvilke våbenoverførsler, de har autoriseret, skal være tilgængelige for offentligheden. Endelig påpegede han, at internationalt samarbejde og bistand ville være nødvendigt for at sikre effektiv implementering af traktaten - og annoncerede i den forbindelse, at Danmark har afsat 1,6 millioner dollars - eller 10 millioner kroner - til at bistå udviklingslande med implementeringen.

 

Danmark var senere på dagen medunderskriver på en fælles udtalelse fra 108 lande, hvor der blev advaret imod at lade de føromtalte "huller" i traktaten stå åbne: "En svag våbenhandelstraktat kan potentielt legitimere den uansvarlige og ulovlige våbenhandel. Det er et resultat, vi må undgå", lød det i erklæringen.

 

Det var dog ikke alle lande, der udtalte sig lige entusiastisk for at sikre en stærk traktat. De fem permanente sikkerhedsrådsmedlemmer lavede en fælles udtalelse, hvor de henstillede til, at hvert land på national basis skulle bestemme, hvilke våben, der ansås for dækket af traktaten. Derudover erklærede de, at de anså det for "essentielt" at holde fast i kompromiserne fra juli.

 

Der venter altså to spændende uger forude, hvor de delegerede har en vigtig opgave med at sikre, at kompromiserne i traktaten bliver umagen værd. Det bliver for alvor en lakmusprøve at se, om der er politisk vilje til, at alle verdens lande kan blive enige om en traktat, der effektivt regulerer våbenhandelen. Hvis det ikke sker, er der mulighed for, at traktaten efter konferencen kan sendes til afstemning, hvor den vil kunne vedtages med to-tredjedels flertal.

 

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]