Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Verden set med kvindeøjne

Kvindernes U-landsudvalg og bl.a. FN-forbundet inviterer til den internationale konference: Internationale Kvindeøjne på Rio+20 Resultater, 2015-målene og Bæredygtig Udvikling Nu og Efter 2015 Tid: 22. oktober kl.10.00 -15.00 Sted: Auditoriet, Institut for menneskerettigheder, Strandgade 56, 1401 Kbh. K

Kvindernes U-landsudvalg, FN-forbundet og Institut for Menneskerettigheder sætter et kritisk blik på resultaterne fra Rio+20 topmødet i juni og 2015-målene - set med internationale kvindeøjne nu og efter 2015.

 

- Hvad var Rio+20 resultaterne?

- Hvad sker der med de Bæredygtige Udviklingsmål (SDGs)?

- Hvordan hænger de sammen med 2015-målene, som skal halvere ekstrem fattigdom i 2015?

- Hvad sker der med SDG'ene og 2015-målene nu og efter 2015?Globalt er der opnået store fremskridt med 2015-målene siden år 2000, men resultaterne er skævt fordelt regionalt og nationalt. Det halter specielt bagefter med resultaterne for piger og kvinders rettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinder på de 8 mål. Det halter også bagud med at leve op til forpligtelserne nedfældet i Beijing Platform for Action, som blev vedtaget på FN's verdenskvindekonference i 1995, og de efterfølgende opdateringer og med forpligtelserne nedfældet i FN's Kvindekonvention (CEDAW).

Civilsamfundet har været kritisk overfor resultaterne fra Rio+20, og især kvinderettighedsorganisationer og -netværk har været specielt kritiske. Der er også bekymringer for, hvordan processen for 2015-målene fortsætter, hvordan og om man kan flette 2015-målene sammen med Rio's Bæredygtige Udviklingsmål, samt hvordan det vil se ud efter 2015.

Konferencen sætter fokus på mulighederne og udfordringerne i disse to FN processer og vil give et bud på en vej frem for piger og kvinders rettigheder, ligestilling og udvikling nu og efter 2015.

Konferencen arrangeres i samarbejde med FN-forbundet, Institut for Menneskerettigheder, Radikale Venstre og andre KULU medlemsorganisationer og er et bidrag til den fælles 2015-mål kampagne "Verdens Bedste Nyheder 2012".

 

PROGRAM og PRAKTISK


Lydia Alpizár Durán, direktør, Association for Women's Rights in Development

Mama Koite Doumbia, præsident, FMNET-Mali (KULU-partner)

Lone Loklindt, MF (RV), leder af politikerdelegationen til Rio+20

Tania Dethlefsen, international chef, Sex & Samfund

Torleif Jonasson, generalsekretær, FN-forbundet

Marie Louise, Muff, senior rådgiver, IMR

Janice Goodson Førde, forkvinde, KULU

 

Politikerpanel: Lone Loklindt, RV, Christian Juhl, EL, Lisbeth Bech Poulsen, SF, o.a.

 

- Konferencen er på engelsk

- Alle er velkomne

- Det er gratis, men tilmelding er nødvendig, e-mail til: [email protected]


Konferencen støttes af: Hulda Pedersens Fond, 92-Gruppen, CISU (Civilsamfund i Udvikling), Dansk Folkeoplysnings Samråd, Radikale Venstre, Rød Fond, Kvindernes U-landsudvalg (KULU).

Se mere på KULUs hjemmeside

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]