Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

Det kurdiske folk, som i alt tæller ca. 30 millioner, og som er mindretal i 5 stater i Mellemøsten, mærker intet til de ellers glædelige tendenser til demokratisering og bedre menneskerettigheder i området. Sådan udtaler FN-forbundet sammen med Fey-kurd, Kurdisk Forum og Retspolitisk Forening i anledning af FN's Menneskerettighedsdag.

"Alle mennesker er født lige og frie i værdighed og rettigheder", står der i artikel 1 i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder. Det er næppe den oplevelse kurdere i Mellemøsten har og slet ikke den politik som regeringer i området og i verden aktuelt står for, som de underskrivende organisationer ser det.

Det står krystalklart i Menneskeretserklæringen og opfølgende konventioner, at forskelsbehandling ikke må finde sted på grund af f.eks. sprog og oprindelse. Kurderne oplever i mange lande det stik modsatte og deres situation er klart forringet de senere år.

Ikke mindst er det stærkt kritisabelt, hvordan organisationer som NATO og EU i de seneste år har ignoreret det kurdiske spørgsmål i samarbejdet med Tyrkiet. Det synes glemt i EU, også i Danmark, at respekt for det kurdiske mindretals rettigheder har været opstillet som en betingelse for tæt EU-samarbejde med den tyrkiske regering.

Der er internationalt blevet set gennem fingre med, at valgte parlamentsmedlemmer med kurdisk baggrund i øget omfang er blevet fængslet, sammen med journalister og advokater som følger kurdiske anliggender.

Også den danske regering overser kurdernes berettigede krav som mindretal og forsømmer at kritisere Tyrkiet. Tilmed er der arrestationer, retssager og lovinitiativer, der ensidigt synes at rette sig imod støtte til kurdiske bestræbelser for lige rettigheder og dermed virker som en støtte til den tyrkiske regering.

De underskrivende organisationer finder, at ægte politisk dialog mellem parterne er den eneste mulighed for at finde en løsning, og opfordrer den danske regeringen til at støtte det initiativ, som den anerkendte tidligere sydafrikanske biskop Desmond M. Tutu lancerede den 4. december 2012 i Bruxelles.

Appellen har overskriften "Det Kurdiske Spørgsmål i Tyrkiet - nu er det tid til dialog". Heri opfordrer han sammen med prominente medunderskrivere til at genoptage de forhandlinger, der har fundet sted mellem PKKs leder AbdullahOcelan og den tyrkiske regering siden 2009. Appellen er blandt andet skrevet under af tidligere amerikanske præsident Jimmy Carter og tidligere dansk statsminister Anker Jørgensen.

Regeringen bør tilbyde de stridende parter i Tyrkiet, at udpege en eller flere fredsmæglere fra f.eks. de Nordiske lande, der kan medvirke i løsningen af det kurdiske spørgsmål. Norden har flere politiske personligheder der har erfaring og viden i fredsmægling.

Det vil være et værdigt bidrag fra Danmark til det kurdiske og tyrkiske folk, for at leve i fred og fordragelighed.

Hent Desmond Tutus fredsappel her

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]