Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Rio+20 er slut, arbejdet skal begynde

 

Rio+20 er slut - og hvad så?Bragt i Kristeligt Dagblad 23. juni 2012

af ULLA POULSEN

 

Det er to og et halvt år siden, at FN's medlemslande på en generalforsamling besluttede, at de ville mødes i Rio de Janeiro denne juni måned for at tale om udvikling og miljø.

I går sluttede det stort anlagte topmøde så, og hvis der er nogen af de tilstedeværende politikere, der ærgrer sig over, at de ikke fik sagt eller gjort tilstrækkeligt for at præge den globale dagsorden, kan de komme til at ærgre sig længe. Det internationale samfund vil næppe opleve et topmøde som Rio+ 20 inden for en årrække.

"Der kommer ikke noget topmøde inden for det her område de næste mange år. Tiden har ændret sig. I 1990'erne havde vi en perlerække af topmøder, men mange lande, især USA, synes, at det er en alt for dyr og omstændig måde at have en international dialog på," siger Torleif Jonasson, der er generalsekretær i det danske FN-forbund.

FN sidder nu tilbage med papirarbejdet efter det globale topmøde om miljø og udvikling, Rio+20 - især i forhold til at sætte en proces med at formulere globale bæredygtighedsmål i gang og oprette en erstatning for den nuværende Kommission for Bæredygtighed - men det bliver ikke verdensorganisationen, der kommer til at være den drivende kraft i at føre topmødets intentioner ud i livet.

Det bliver først og fremmest op til de enkelte lande selv at definere og finde balancen mellem vækst og miljøhensyn.

"Det er den lokale og nationale opfølgning, der er det vigtige. Det er ikke verdens bedste tekst, der er vedtaget i Rio, men vi må alle sammen rundt om i verden gøre, hvad vi kan for at arbejde med bæredygtighed på baggrund af det, der står i slutteksten," mener Torleif Jonasson.

Han ser erhvervslivet og de folkelige organisationer som vigtige spydspidser i det arbejde.

Selvom Rio+ 20 fik et svagt politisk resultat, kan det ikke undgå at få effekt, at 50.000 mennesker har været samlet i dagevis for at tale om det samme emne.

"Det er givetvis svært for en iransk eller zimbabweansk miljøorganisation at bruge topmødet til at presse deres regeringer. Men der er masser af andre lande, som har haft deltagere med i Rio, der har hørt deres statsledere love alt det gode, de ville gøre, og de kan bruge de løfter til at presse politikerne derhjemme," siger han.

En af dem, der lovede at bestræbe sig til det yderste på at forene kampen mod fattigdom med hensynet til miljø og klima, var den kinesiske premierminister Wen Jiabao.

I et indlæg ved en af de højpolitiske rundbordssamtaler, som fandt sted for at drøfte, hvordan landene kan leve op til resultatet af topmødet, sagde Jiabao således, at Kina "energisk" vil forme en måde at producere, leve og forbruge på, som er gavnlig for bevarelsen af ressourcer og beskyttelsen af miljøet.

Den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland, der var en af hovedarkitekterne bag det oprindelige Rio-topmøde i 1992, har ikke lagt skjul på, at hun er utilfreds med resultatet af Rio+ 20. Men hun understreger over for den norske nyhedsstation NRK, at kampen fortsætter:

"Jeg bryder mig ikke om det, jeg ser, for den ( slutteksten, red.) burde have været bedre. Men nu gælder det om at holde ud og tage de gode elementer, som trods alt er der, og arbejde videre med dem."

SLUT

480482(2)


Uanset hvad man måtte mene om sluterklæringen, tiltrådt af statslederne fredag den 22. juni, så er det nu, den skal følges op. De gode ord skal omsættes i praksis, mens de dårlige skal bekæmpes. Med "de dårlige" tænkes først og fremmest på de seksuelle og reproduktive rettigheder, der forsvandt ud af teksten den sidste forhandlingsnat.

I Danmark skal vi også etablere rammer for opfølgningen, og her peger FN-forbundet på tre konkrete tiltag:

  • Bæredygtighedsmålene, SDG'erne,  skal kombineres med Udviklingsmålene, MDG'erne, og udviklingsministeren bør derfor i gangsætte arbejdet med inddragelse af miljøministeren.
  • Der skal etableres et nationalt bæredygtighedsråd med statsministeren for bordenden, hvor alle relevante aktører inviteres til at medvirke.
  • På samme måde som man i ministerier og Folketing har en tæt EU-koordinering, er det på tide, at en tilsvarende FN-koordinering etableres, så Danmark kan agere stærkt og konsistent i forhold til de globale udfordringer.

HER KAN DU læse om forhandlingerne dag for dag i Rio, finde de danske NGO'ers fælles pressemeddelelser og se korte videoklip. På konferencens sidste dag talte den danske statsminister. Du kan se videoen HER.

 

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]