Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Pigens dag - en relevant markering

- af Ole Olsen, formand for FN-forbundets menneskeretsudvalg.

 

 

FN har i fjor besluttet, at 11. oktober fra nu af skal være Pigens FN-dag. Det bliver en dag på linie med FN-dagen til støtte for torturofre (26. juni), FN-dag for flygtninge (20. marts) samt en hel del andre dage, hvor FN markerer en særlig sag. Dér er både 11. oktober og alle andre dage gode grunde til at give verdens piger en tanke, for mange steder i verden er pigerne særligt udsatte - også mere end drengene.

 

- Skønnet er usikkert, men det menes, at Kinas et-barns politik indtil nu har kostet 200 millioner piger livet, dræbt af deres forældre, som hellere ville have en søn til at vokse op og være en økonomisk støtte i alderdommen.

- Et andet tal er 3 millioner. Det er omtrent det antal piger som årligt omskæres kort efter fødslen med varige konsekvenser til følge. Muligvis er tallet for omskårne drenge endnu højere, men indgrebet har mindre voldsomme konsekvenser.

- Piger er også mere end drenge ofre for incest og andre overgreb i barndommen, og her er der tale om et fænomen, som bestemt også kendes i det ellers idylliske Danmark.

 

I mange kulturer er de sociale begrænsninger for piger meget skrappe. Ikke mens de er helt små, men når puberteten nærmer sig, er det slut med at komme uden for mange døre uden "anstandsmænd", som kan sikre, at pigerne ikke gør familien skam med letsindig adfærd. Det er heller ikke ukendt, at pigerne kommer bagerst i køen, hvis det ikke er økonomisk muligt at sende alle børn i folkeskole og efterfølgende uddannelser.

FN-konventionen om børns rettigheder er et godt redskab til at ligestille piger med drenge, men realiseringen sker ikke fra den ene dag til den næste. Den særlige FN-dag for piger således ikke et skørt påfund i FN for at få endnu en FN-dag i kalenderen. I langt det meste af verden ligger der en barsk virkelighed bag. Det er godt at blive mindet om.

 

Hvad kan du gøre?

cartoon_girl_25674146_std

 

FN's markering bakkes op over hele verden, og især World Association of Girls Guides and Girl Scouts når helt ud til borgeren bag computerskærmene. Du kan f.eks. hente  fakta-ark og aktivitets-forslag som PDF'er, hvis du vil vide mere om pigernes situation i vor tid og har lyst til at yde beskeden, men vigtig indsats i en proces, som tager hastige skridt netop nu. Desuden har de oprette bloggen "The World We Want For Girls", hvor unge mennesker fra hele verden forestiller sig den perfekte verden for piger. Hvis du er under 30 år, kan du selv give et bud og på den måde give bevægelsen et skub i den rigtige retning. 

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]