Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, Navi Pillay, omtaler Kinas behandling af den kinesiske provins Tibet i sjældent kritiske og direkte vendinger.

Da en grønthandler fra Tunesien satte ild til sig selv og brændte ihjel i dyb frustration, udløste det et pan-arabisk forår. Der skulle 60 tibetaneres lige så tragiske skæbner til, før FN rettede sin direkte opmærksomhed mod årsagerne bag, og nu opstiller Navi Pillay en skarp kritik af Kinas regering for at være årsagen til så intense og desperate handlinger.

Pillay har bedt den kinesiske regering om at respektere de universelle rettigheder til fredelig forsamling og ytring og samtidig løslade alle, der sidder indespærret for at benytte netop de rettigheder. Højkommissærens pressemeddelelse omtaler specifikt en 17-årig pige, der blev grundigt gennembanket inden hun blev idømt 3 års fængsel for at dele flyere ud for et frit Tibet.

Pillay har formidlet sine bekymringer til den kinesiske regering med et ønske om at opbygge en tillid mellem FN og Kina, der i dag er nærmest ikke-eksisterende. Det er i hvert fald tydeligt, når der i skrivende stund stadig er 12 udestående anmodninger fra officielle besøg til Kina fra bl.a. FN's såkaldte "Special Rapporteurs" på forskellige menneskerettighedsområder.

"Social stabilitet i Tibet vil aldrig blive opnået gennem tunge sikkerhedsforanstaltninger og undertrykkelse af menneskerettigheder. Det er meget dybe årsager, der skal adresseres, og jeg har bedt regeringen om at seriøst overveje anbefalingerne, som forskellige internationale menneskerettighedsgrupper har givet...", siger Navi Pillay.

Anbefalingerne til den kinesiske regering fra de internationale grupper tæller bl.a.:

  • FN's Special Rapporteur om retten til mad, Olivier De Schutter, anbefalede at suspendere ikke-frivillig genhusning af nomadiske hyrder, som udgør størstedelen af den tibetanske befolkning, og i stedet tage dem med på meningsfuld konsultation.

 

  • FN's Komite for Udryddelsen af alle former for Diskrimination (CERD) anbefalede Kina, at enhver politik eller incitamenter, der kan resultere i en substantiel ændring af den demografiske sammensætning af autonome områder skulle genovervejes.

 

  • FN's Komite Imod Tortur anbefalede i november 2008, at Kina forestår en gennemgående og uafhængig undersøgelse af begivenhederne omkring protesterne i marts 2008, inkl. den rapporterede overflødige brug af magt imod fredelige demonstranter, især munke, i Kardze-området, Ngaba-området og Lhasa; og påstande om tortur og forkert behandling af de anholdte og tilbageholdte.

Pillay slutter pressemeddelelsen med et løfte om, at Højkommissærens kontor står til rådighed med konstruktiv assistance til disse emner i regionen, og Pillay vil samle de bedste kræfter og know-how i verden mht. beskyttelse af minoriteter.

Hvis hun overhovedet bliver lukket ind.

Se hele pressemeddelelsen her

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]