Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Man skyder da terrorister?

Af Ole Olsen, formand for FN-forbundets menneskeretsudvalg


306921
UN Photo/ Tara Engberg

 

Det er et grundlæggende retsprincip, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist af en uafhængig domstol. Denne tankegang, som står på tryk i FN's menneskeretserklæring fra 1948, kæmper alle demokratier for bliver gældende i hele verden.

Eller gør de? Kampen mod terrorismen, især som den har udfoldet sig siden 2001, tyder desværre ikke på at retssikkerhed for mistænkte personer spiller nogen afgørende rolle i en række ellers demokratiske lande.

Det mest eklatante eksempel på brud af alle retsprincipper er nedskydning af formodede terrorister ved brug af droner - fjernstyrede fly med præcissionsvåben, der kan ramme personer på lang afstand. Over 5.000 er dræbt på denne måde de seneste 10 år - ved administrativ beslutning.

Det er USA, der står for drabene. USA er, mig bekendt, endnu er det eneste land, der behersker teknikken. Andre lande ville sikkert være parat til at gøre det samme, hvis de kunne. Skredet i retspolitiske holdninger synes at være globalt. Det bekymrer meget i FN-forbundet, hvor international retsorden er en kerneværdi.

Der er ikke tale om et indre amerikansk anliggende, da de fleste nedskydninger i sket i Pakistan og Afghanistan, hvor USA ikke har jurisdiktion. Nogle drab er formentlig forhåndsgodkendt af de stedlige regeringer, de fleste næppe. Den internationale protest været spag - ordet "terror" har billedligt talt bundet os på hånd og mund. Det burde det ikke.

USA's nedskydning af personer i Pakistan svarer til, at regeringen i Rusland beslutter at skyde borgere i Århus. Det ville vække både det danske udenrigsministerium og den danske presse til voldsomme protester. Men ellers retsindede europæiske regeringer har indtil nu vendt det blinde øje til nedskydningerne i Pakistan og Afghanistan.

Kampen mod terrorisme står højt på FN's dagsorden og FN's Sikkerhedsråd har fra 1999 opfordret medlemslandene til energisk indsats. Men FN har aldrig sagt god for hverken nedskydning eller tortur i terrorbekæmpelsens navn. Tværtimod står der krystalklart i FN's antiterrorstrategi fra 2005, at kampen skal ske med fuld respekt for menneskerettigheder og retssikkerhed.

Det har alt for mange lande overset og i sine tiltag til terrorbekæmpelse gået langt videre end FN i 2001 og 2002 opfordrede til. Det gælder f.eks. i den næsten ubegrænsede rækkevidde af "den europæiske arrestordre" og gennemførelsen heraf i Danmark.

Indførelse og brug af lister over terrorister, grupper som enkeltpersoner, stiller vi også et meget stort spørgsmål ved nytten og håndteringen af. Det blokerer for politiske løsninger at definere politiske modstande som terrorister og placering på lister eller ej synes præget af subjektive vurderinger og er hinisides retlig behandling.

FN-forbundet finder det både forkert og modproduktivt at tilsidesætte retssikkerhed og menneskerettigheder i terrorbekæmpelsens navn. Det er hovedkonklusionen i et politikpapir, som Forbundet for nyligt har vedtaget. Som konsekvens har vi netop opfordret Udenrigsministeren, Europaministeren og Justitsministeren til kritisk at gennemgå de initiativer, der er taget i seneste 10 år, i FN, i EU og i Danmark.

Vi venter med spænding på svaret, da vi både internationalt og nationalt går ind for retssamfund med lighed for loven og hvor ingen defineres som lovløse!

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]