Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Folketingets åbning

Første tirsdag i oktober er dagen, hvor Folketinget åbner, der som altid markeres med statsministerens åbningstale. Et overvejende hjemligt fokus levnede ikke meget plads til hverken FN eller det multilaterale samarbejde.

 

I sin åbningstale den 2. oktober 2012 indledte statsminister Helle Thorning Schmidt sit internationalte fokus ved at understrege regeringens mål om øget handel med og investering fra de nye vækstlande. Det vil sige ikke bare BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina), men også de såkaldte 2. bølge-vækstlande Tyrkiet, Mexico og Indonesien.

I den forbindelse blev rigsfællesskabet med Grønland og Færøerne nævnt, fordi Statsministeren på det årlige rigsmøde havde understreget et øget udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde i Arktis - hvor bl.a. de nye vækstlande er særligt aktive.

På den anden side af rigets grænser fremhævede Statsministeren først og fremmest det vellykkede EU-formandskab. Det affødte bl.a. en finanspagt og en vækstpagt - sidstnævnte ved en særlig dansk indsats -- og succesen efterlader et styrket fokus på det europæiske samarbejde. I den nærmeste fremtid er det centreret om forhandlingerne om dansk deltagelse i et fælles banktilsyn.

 

På den anden side af EU nåede Statsministeren til indsatsen i Afghanistan, som fremover stadig vil være Danmarks største internationale engagement. I praksis bliver der lige nu forhandlet en plan for de sidste to år af de internationale styrkers tilstedeværelse, og for Danmarks vedkommende betyder det en indsats væk fra fronten for at støtte og træne afghanske sikkerhedsstyrker. Desuden hæves den danske humanitære bistand til Afghanistan og øremærkes særligt uddannelse, arbejde og mad.

Statsministeren beklagede, at Danmark igennem et multilateralt samarbejde ikke kan beskytte Syriens civilbefolkning fra de aktuelle overgreb. Regeringen yder fortsat fuld opbakning til verdenssamfundets forpligtelse til aktivt at beskytte civilbefolkninger, for så vidt den respektive stat ikke selv formår det. De formelle forhindringer for indsatsen i Syrien betyder imidlertid, at Danmark indtil videre blot "hjælper den syriske opposition".

Det danske forsvar blev dog alligevel fremhævet for sin indsats for demokratiet i Libyen og for sikker sejlads i Aden-bugten. Forsvaret sætter handling bag ord, værdier og rettigheder som demokrati, sikkerhed og ligestilling. Ikke desto mindre nævnte Statsministeren, at regeringen sidder i forhandlinger om et nyt forsvarsforlig, som skal "slanke" forsvaret uden at fjerne "skarphed". Det passer imidlertid godt ind i regeringens øgede humanitære fokus i den nærmeste udenrigspolitik.

Statsministeren understregede til slut den danske multilaterale indsats i FN, hvor hun for nylig blev udpeget som fortaler for FN-initiativet "Education First". I den danske internationale indsats bliver et kerneområde i den humanitære bistand fremover uddannelse. I overensstemmelse med det faktum at den danske indsats rykkes fra fronten til civilsamfundet i Afghanistan, blev det pointeret, at uddannelse er den vigtigste byggesten i et hvilket som helst samfund, men særligt i et samfund, som skal bygges op efter mere end 10 års brandslukning.

 

Du kan finde hele talen HER

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]