Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

FN's menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Den 10. december 1948 blev FN's menneskerettighedserklæring vedtaget. Og det markeres hvert år med forskellige fokusområder. I år er fokus på inklusion og retten til deltagelse.

Retten til at blive hørt og til at tage del i beslutninger, der berører ens samfund, er en integreret del af international lov. Nærmere bestemt i artikel 25 i den internaitonale konvention for civile og politiske rettigheder:

Every citizen shall have the right and opportunity...:

a) to take part in te conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;

b) to vote and to be elected at genuine periodic elections which shall de by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;

c) to have acces, on general terms of equality, to public service in his country.

Menneskerettighedserklæringen er inddelt i to konventioner; den ene for civile og politiske rettigheder og den anden for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Da erklæringen fra 1948 skulle operationaliseres kastede den Kolde Krig lange skygger over det internationale samfund, og opsplitningen i øst og vest betød, at den legaliserede manifestation af erklæringen i 60'erne ikke kunne gennemføres.

Derfor opdelte man rettighederne i det, man kalder første generation (civile og politiske) og anden generation (øko., sociale og kulturelle) af menneskerettigheder. Vesten (USA) var på den ene side ikke i tvivl om, at negative rettigheder - retten til at undgå statens indblanding i individets privatliv - var kernen af rettighederne. På den anden side stod Sovjetunionen og Østen generelt tilbage med en kraftig kritik af et USA, hvor f.eks. sorte amerikanere ikke engang havde stemmeret og lige adgang til skoler og sågar bussæder. I den anden generation af menneskerettigheder lagde man i stedet vægt på kulturelle rettigheder mht. arbejde, familieliv osv. Her den stærke stat nødvendig, fordi mange af rettighederne skal implementeres aktivt - det er positive rettigheder. Den anden generation er tilsvarende svære at sikre, da det kræver en aktiv implementering, som FN som bekendt ikke har beføjelser til at tage del i den slags processer i staters interne processer.

Næsten alle lande i verden har i dag underskrevet den første konvention (bl.a. Kina vurderer ratifikationen) og den anden generation mangler kun USA stadig at ratificere. Iran og nogle få andre har ikke underskrevet nogle af dem. Få fuldt overblik over alle internationale aftaler på globalis.dk.

Om betegnelsen "første" og "anden" og den implicitte rangering af konventionerne er berettiget kan man stille stort såørgsmålstegn ved. Ikke desto mindre er der i år lagt vægt på artikel 25 i den første generation af rettigheder: retten til at blive hørt.

Med den meget varierende, men på samme tid nærmest universelle bevægelse for et styrket civilsamfund og en legitimt politisk beslutningsproces i 2012 er valget af fokus på Menneskerettighedsdagen selvfølgelig en entydig opbakning til de mange grupper rundt om kloden, der stadig kæmper netop den kamp hårdt. Og både FN's Generalsekretær, Ban Ki-Moon, og Højkommisær for Menneskerettigheder, Navi Pillay, understreger den berettigede hyldest, disse bevægelser afføder.

"I dag hylder jeg dem, der har lidt i forsøget på at kræve, hvad der retmæssigt er deres og dem, som i deres egne lande på deres egne måder - uanset om det er i Santiago, Kairo, Athen eller Moskv, New York eller New Dehli - også siger, at vi har en stemme, vi har vores økonomiske rettigheder, og vi vil være med til at bestemme, hvordan samfund og økonomier styres", siger højkommissæren, Navi Pillay, i hendes markering af Menneskerettighedsdagen.

Men kampen er ikke slut, og den bevæger sig ikke fremad uden komplikationer. Generalsekretæren beklager i sin meddelelse de "alarmerende trusler" for "de hårdt tilkæmpede fremskridt for demokratiet".

Læs Generelsekretærens besked her

Se Højkommissærens video-message her

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]