Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

USA og Rusland skød i sidste øjeblik traktaten til hjørne – hvordan kommer vi videre? Offentligt møde med udenrigsminister Villy Søvndal tirsdag den 21. august kl. 14:15 – 16:00 i Vartov, Farvergade 27, København

Amnesty International inviterer til paneldebat med udenrigsminister Villy Søvndal, professor Ole Wæver, vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen, samt Trine Christensen, Amnesty Internationals policychef.

De vil diskutere, hvordan vi kommer videre i FN, i Danmark og som private aktører for at sætte en stopper for våbenhandel, der fører til grove krænkelser af menneskerettighederne.

I hele juli måned forhandlede staterne i FN i New York om en internationalt bindende våbenhandelstraktat. Der er store interesser på spil. Det estimeres, at handelen med våben er en forretning i multimilliardklassen, og våbenhandelen vedrører geopolitiske alliancer og interesser i alle verdensdele. En fornuftig traktat var lige ved at komme i hus, men en række 'spoiler-states' fik trukket forhandlingerne i langdrag, så der ikke var tid nok til at opnå enighed.

Manglen på kontrol med den internationale våbenhandel koster menneskeliv hver dag og sender tusindvis på flugt. De borgerkrigslignende tilstande i Syrien, den langvarige konflikt i DR Congo, overgrebene i Darfur og urolighederne i Sydsudan er rystende eksempler på konsekvenserne af de mange våben, som cirkulerer ukontrolleret i verden.

Salget af våben er steget med 24 procent fra 2006-2010. Våben, som i udgangspunktet ofte handles lovligt, sælges i mange tilfælde videre og ender i hænderne på militser eller regeringer, der er kendt for systematisk at krænke deres egne befolkningers rettigheder.

Derfor er der behov for at stramme reglerne. Danmark er ikke en stor våbenproducent, men til gengæld ligger vi, i kraft af vores store shippingsektor, på en sjetteplads blandt lande, der transporter våben til konfliktområder.

Villy Søvndal følger op på forhandlingerne og kommer med sit syn på, hvordan vi kommer videre.

Ole Wæver stiller skarpt på baggrunden for den internationale våbenhandel, de politiske udfordringer og muligheder.

Jan Fritz Hansen præsenterer shippingbranchens udfordringer i forhold til at sikre kontrol med våbenhandelen.

Trine Christensen fokuserer på de krav til overholdelse af menneskerettigheder, som våbenhandel skal leve op til.

Tilmelding til Joakim Lundström: [email protected]

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]