Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

På det største Landsmøde i 10 år i FN-forbundet gjorde de knap 90 deltagende medlemmer i denne weekend på Københavns Rådhus det klart, at FN og FN-sagen er så relevant som nogen sinde – om man så er 19 eller 82 år.

Under overskriften "Fordi vi tror på globalt ansvar" satte deltagerne fokus på aktuelle udfordringer, og kom med en række advarsler og opfordringer til den danske regering. Udtalelserne omfatter følgende emner:

  • Ytringsfrihed
  • Vestsahara
  • Dansk flygtningepolitik
  • Danmark for bæredygtighed
  • Den internationale våbenhandelstraktat

Der blev også valgt en ny bestyrelse med nye kræfter samt et nyt repræsentantskab. Herunder er nogle korte uddrag fra udtalelserne og en kort beretning om resultaterne af de forskellige valg. I næste nummer af Global kan du læse en fyldig reportage fra Landsmødet.

Udtalelser

  • FN-forbundet er dybt betænkelig ved regeringens udkast til ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, hvori det foreslås, at "programmer ikke på nogen måde må tilskynde til had […] og ikke på nogen måde må fremme terrorisme".
  • Hvad angår Dansk flygtningepolitik og dens forvaltning, så skal de FN-konventioner, vi har tilsluttet os, følges.FN-forbundet understreger, at Danmark skal overholde de internationale konventioner, vi har ratificeret/tiltrådt, og at offentligheden bør have et sikkert grundlag for at tage stilling til, om UNHCR's kritik af Danmarks håndtering af flygtningespørgsmål er berettiget.
  • I forbindelse med arbejdet for global bæredygtighed, opfordrer FN-forbundet regeringen til at øge bestræbelserne på at realisere skat på finansielle transaktioner, med henblik på at genskabe forbindelsen mellem reale og finansielle aktiviteter og samtidig modvirke "finansiel forurening" gennem uhæmmede spekulative transaktioner.
  • På baggrund af de internationale forhandlinger om våbenhandelstraktaten, bør Danmark på hjemmefronten arbejde for, at der etableres bindende regler for våbentransportbranchen, så danske firmaer ikke lovligt kan medvirke til grove brud på menneskerettighederne og den humanitære folkeret, med deres våbenoverførsler.
  • Sluttelig opfordres Danmarks regering til igen at gå imod EU's fiskeriaftale med Marokko, da aftalen giver EU-fiskere adgang til Vestsaharas farvand og til aktivt at arbejde for, at FN's mission i Vestsahara, der blev etableret i 1991, får udvidet sit mandat til også at inkludere menneskerettighedsområdet. Den i mere end 20 år besluttede folkeafstemning om områdets fremtid bør gennemføres snarest.

Ovenstående er uddrag fra de forskellige udtalelser og kan i deres helhed downloades og læses her.

Valgresultater

Forretningsudvalget består uændret fra sidste landsmødeperiode med Jørgen Estrup og Trine Jensen på hhv. formands- og næstformandsposten. Det samme gør sig imidlertid ikke gældende for bestyrelsen, som i særdeleshed har ændret karakter. Blandt de nye medlemmer udgør Anders Trelborg, Andreas Hansen og Rasmus Gyldenkerne Nielsen en yngre bestyrelse, end FN-forbundet er vant til. Og det er altså en bestyrelse, der blev valgt af et landsmøde med det største antal deltagere i 10 år vel at mærke.

Bestyrelsen og forretningsudvalgene samt medlemmernes CV og baggrund kan du læse her. Baggrundsoplysningerne for de nyvalgte medlemmer er i skrivende stund på vej til hjemmesiden.

Derudover skal vi bl.a. byde velkommen til Dansk Socialdemokratisk Ungdom som i kraft af Thomas Sjöberg Neergaard nu sidder som kollektivt medlem af repæsentantskabet. OSMTH, som nyder en helt speciel anerkendelse under FN, hvor de sidder med ved bordet til møderne i FNs økonomiske og sociale råd (ECOSOC) i samtlige FN kontorer (New York, Wien, Hong Kong m.fl.) er nu også at finde i FN-forbundets repræsentantskab. Se hele sammensætningen af individuelle og kollektive medlemmer af repræsentantskabet her.

Inden længe kan du på FN-forbundets facebook-side se et fyldigt billedalbum fra Landsmødet, og som sagt vies næste nummer af Global til en grundig reportage, hvor du også kan se billeder, læse alle valgresultater og meget mere.


UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]