Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Danske NGOer: Verdens lande viser ikke den nødvendige vilje til at skabe bæredygtig udvikling for alle

 

New York/København den 22. marts 2012

 

Repræsentanter fra verdens lande er i denne uge samlet i FN New York for at forhandle om klodens fremtid, nærmere bestemt, hvad der skal komme ud af verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Brasilien i juni (Rio+20). Rio+20 topmødet kommer til at samle en stor del af verdens statsledere for at tage beslutninger om hvordan, der sikres en mere miljømæssig og social bæredygtig udvikling globalt. Men ambitionerne for topmødet er alt for små, siger danske miljø- og udviklingsorganisationer i 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling, der er til stede ved forhandlingerne i New York.

greencut

EU må feje for egen dør

"Det er dybt foruroligende, at opleve landenes manglende forståelse for, at det haster at ændre den globale udvikling i mere bæredygtig retning. Landene siger, at de gerne vil gøre noget ved problemerne, men forsøger samtidig at undgå, at ændre deres egne ubæredygtige politikker", siger Troels Dam Christensen, koordinator for 92-gruppen, der følger forhandlingerne i New York.

"Et godt eksempel er EU, der taler pænt om grøn økonomi, men som samtidig ikke vil røre ved sine egne ligtorne i form af ikke-bæredygtige landbrugs-, fiskeri- og biobrændstofpolitikker. EU må få orden i eget hus, hvis man vil tale med troværdighed på Rio+20", udtaler Jan Søndergaard, politisk rådgiver i Greenpeace.

Styrket indsats på landbrug og fødevaresikkerhed er nødvendig

Der forhandles blandt andet om, hvad der skal ske indenfor vigtige områder som energi, landbrug og fødevaresikkerhed, vand, have og skove. Men på de fleste af disse områder er der meget langt til de tilstrækkelige, konkrete beslutninger.

"Sult kan udryddes og løsningen til et mere retfærdigt og bæredygtigt fødevaresystem ligger lige for. Omstil til økologiske landbrugsmetoder og sørg så for, at kvindelige småbønder får samme adgang som mænd til kredit, jord, og rådgivning" siger Kirsten Hjørnholm Sørensen, politisk rådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke. "Men de store rige lande ønsker ikke at opgive deres styrkeposition på landbrug - EU, USA, Australien og New Zealand ønsker at brødføde verden frem for at sætte fattige mennesker i stand til at brødføde sig selv."

De rige lande skal leve op til deres ansvar om støtte til udviklingslandene

De rige lande er meget utilbøjelige til at tale om deres ansvar for at hjælpe de fattige lande i omstillingen til bæredygtig udvikling. Det gælder ikke mindst, når det drejer sig om økonomisk støtte. "Forhandlingsteksten er meget svag, når det kommer til, hvor pengene skal komme fra. Alligevel forsøger bl.a. EU at slette tekst om økonomisk støtte fra de rige til de fattige lande til at udvikle bæredygtig energi" udtaler Marianne Werth, senior rådgiver hos WWF Verdensnaturfonden. "Bæredygtig og vedvarende energi er afgørende for verdens fattige, og det er helt utilstrækkeligt, at de rige lande på den måde forsøger at undgå at yde den nødvendige støtte."

EU må bakke op om nyt globalt bæredygtighedsråd

Også i forhold til at skabe nye institutioner, der skal sikre en forstærket indsats for bæredygtig udvikling, halter det. EU-landene kan bl.a. ikke blive enige om at støtte et nyt globalt bæredygtighedsråd i FN. "Et nyt stærkt bæredygtighedsråd i FN er vigtigt", udtaler Torleif Jonasson, generalsekretær i FN-forbundet fra New York. "EU må derfor afklare sin holdning, og i løbet af de kommende dage blive enig om at bakke op om dette, ellers risikerer muligheden at gå tabt".

Som EU-formandskabsland har Danmark en nøglerolle i Rio+20 forhandlingerne. Den danske delegation gør en god indsats for et mere ambitiøst resultat, men holdes på flere områder tilbage af andre lande i EU-kredsen, lyder det fra de danske NGOer. Der er derfor behov for, at Danmark kaster alle kræfter ind for at forbedre EU's position bl.a. på ovenstående emner.

Hvad er på spil

Udfordringerne er store. Her 20 år efter den oprindelige Rio-konference om miljø og udvikling, er det ikke lykkedes at skabe de nødvendige fremskridt for bæredygtig udvikling på globalt plan. Skovene fældes stadig, den biologiske mangfoldighed forsvinder fortsat med alarmerende hast, havene er endnu mere overudnyttede og klimakrisen er for alvor blevet en realitet.

Samtidig vokser uligheden. Op mod en milliard mennesker sulter, og over en milliard lever fortsat i ekstrem fattigdom. De fattigste 40 procent tegner sig for kun 5 procent af den globale indkomst. De rigeste 20 procent for tre fjerde dele. De rige landes ressourceforbrug er generelt vokset støt siden 1992, i stedet for det modsatte. Og nu vil vækstøkonomier som Kina og Indien, også have deres retmæssige andel, mens verdens befolkning er på vej mod 9 mia. i 2050.

Det betyder, at verdens befolkning i 2030 skal bruge mindst 45 procent mere energi, 30 procent mere vand og 50 procent mere mad end i dag, ifølge rapporten fra FN's højpanel for bæredygtighed, der kom i februar.

 

For yderligere information kontakt:

Troels Dam Christensen, koordinator, 92-gruppen, +45 21 72 79 57, [email protected]

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et netværk af 22 danske udviklings- og miljø-organisationer, se www.92grp.dk

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]