Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Et styrket dansk udviklingsarbejde

Det danske udviklingsarbejde blev for nylig kåret til ét af verdens bedste. På trods af enkelte faldgruber i den titel oplever udviklingsarbejdet imidlertid et momentum med et særdeles positivt afkast. En ny aftale mellem Regeringen og Enhedslisten er således et markant skridt i en retning, FN-forbundet også kan stå inde for.

Efter Finansloven 2012 kan udenrigsministeriet nu fremlægge en optrapning af udviklingsarbejdet på områder, der bl.a. indebærer multilaterale uddannelsesindsatser, anti-korruption, CSR m.m.

Indsatsen for uddannelse er den største post i aftalen. 50 mio. kr. går til multilateral uddannelsesindsats i skrøbelige stater som Burma og Somalia. "Uddannelse er ikke blot en vej til et bedre liv for den enkelte. Det er også vejen frem for fred, stabilitet og vækst i de fattigste lande. I verdens mest skrøbelige stater er der stadig ufatteligt langt til en befolkning med et tilfredsstillende uddannelsesniveau til at skabe demokrati, vækst og stabilitet - derfor støtter vi uddannelse med den største andel," siger udviklingsminister Christian Friis Bach (RV).

I oplagt forlængelse af den opmærksomhed fattigdom og fattige stater har fået af initiativet "Why Poor", hvor DR stod i spidsen for den danske kampagne, øger den ny udviklingsaftale indsatsen for transparens, mod korruption og illegale kapitaloverførsler med 30 mio. kr.

Også Latin og Mellemamerika bliver opprioriteret i udviklingsarbejdet. Engagementet i Latinamerika forstærkes med en særlig prioritering af miljøsektoren med 20 mio. kr. ekstra til naturressourceforvaltning i Bolivia i 2013. I Mellemamerika er 20 mio. kr. afsat til et regionalt menneskerettighedsprogram for at styrke miljøaspekter, jordrettigheder og bæredygtig udnyttelse af jordressourcer, og arbejdet med virksomheders sociale ansvar, fair trade og økologi er også blevet styrket, hvor yderligere 40 mio. kr. går til nye indsatser.

Strategien bag et styrket udviklingsarbejde er en aftale fra foråret, hvor alle partierne stemte for opprioriteringen af området. "Det er væsentligt for Enhedslisten at fremhæve den øgede indsats i Latinamerika som en vigtig del af aftalen. Jeg har flere gange besøgt både Honduras og Guatemala og set hvad fagforeninger og menneskerettighedsorganisationer konkret betyder for eksempelvis bananarbejdernes kamp for et ordentlig i liv. Derfor er jeg glad for at vi kan aktiv kan støtte de små bønder og arbejderes kamp for jordrettigheder og menneskerettigheder med den her aftale," siger Enhedslistens udenrigsordfører Christian Juhl.

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]