Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Den syriske regering skal stoppe volden

- og acceptere en reel demokratisering af landet


Det arabiske forår i Syrien har de seneste 13 måneder kostet 9.000 menneskeliv, herunder også mange soldaters, primært som følge af at regeringen ikke har villet reagere konstruktivt på de folkelige krav om demokratisering, men satset på at beholde magten gennem voldelig undertrykkelse. Dette har forårsaget en voldelig reaktion fra den frie syriske hær og ekstreme islamiske grupper støttet af Saudi Arabien.

Såvel FN's Sikkerhedsråd som FN's Råd for Menneskerettigheder har flere gange vedtaget skarpe fordømmelser af, at Syriens magthavere har besvaret legitime politiske krav med udbredt brug af vold og tortur, herunder har anvendt hæren til nedkæmpelse af fredelige demonstranter.

FN-forbundet finder, at de aktuelle muligheder for at få stoppet volden og få politiske løsninger på konflikten knytter sig til den fredsplan, som FN's tidligere generalsekretær, Kofi Annan, i princippet har den syriske regerings og oppositions tilslutning til.

Hovedpunktet er, at hæren trækkes tilbage fra de større byer, sådan at der bliver et stop for militære overgreb og mulighed for at afhjælpe akut humanitær nød med mad og lægehjælp. Hidtil har den syriske regering kun delvist reageret som lovet, og det er uklart om alle væbnede oppositionsgrupper er parate til våbenhvile.

Øvrige punkter i planen er løsladelse af tilfangetagne under opstanden, uhindret adgang for journalister samt fuld respekt for borgernes ret til at demonstrere fredeligt.

FN-forbundet støtter disse forslag, der hviler på FN's konfliktløsningsprincipper: Først standse volden (våbenhvile); så sikre ro (fredsbevarelse bl.a. indsættelse af observatører og FN-personel); så forsøge at skabe en politisk løsning mellem konfliktens parter herunder de mange etniske og religiøse grupper.

FN-forbundet mener, at det internationale samfund, herunder ikke mindst Rusland og Kina, skal lægge presse på den syriske regering og uforsonlige væbnede grupper for at overbevise dem om at politiske reformer er uomgængelige og også en forudsætning for en bæredygtig økonomi.

FN-forbundet ønsker at understrege behovet for våbenhvile og forsøg på forhandlingsløsning. Alternativet synes at være eskalerende krigshandlinger, hvori også andre lande og grupper i og udenfor regionen vil engagere sig i med afsæt i egne interesser. En sådan udvikling kan kun undgås, hvis Kofi Annans mæglingsinitiativ vedholdende og med styrke støttes af hele det international samfund. FN's Sikkerhedsråds nylige beslutning om at sende observatører er et skridt i denne retning.

Alle Syriens nabolande opfordres til at give beskyttelse til alle syrere som flygter fra volden - i overensstemmelse med FN's flygtningekonvention. Danmark bør økonomisk bidrage til at UNHCR har de nødvendige midler til at støtte tilflugtslandene i dette arbejde.


SE OGSÅ: Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]