Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol


Fra Berlingske.dk

Af Henrik Jensen


Det er det danske skib Emilie Bulker, der ejes af rederiet J. Lauritzen, som angiveligt skulle sejle ulovligt udvundet fosfat ud af det besatte Vestsahara til gødningsfabrikken Lifosa i Litauen.

Det oplyser medie- og researchcenteret DanWatch, der undersøger virksomheders påvirkning af mennesker og miljø på globalt plan.

En FN-vurdering i 2002 konkluderede, at den marokkanske udvinding af naturressourcer i Vestsahara er ulovlig, da det er besættelsesmagten Marokko, der udvinder fosfaten uden at lade den oprindelige befolkning få del af fortjenesten.

"Vestsaharas status er uafklaret, og en folkeafstemning skal afgøre, om landet er selvstændigt eller tilhører Marokko. Naturressourcerne tilhører derfor ikke Marokko i dag, og det kan derfor sammenlignes med at støtte hæleri, når en dansk virksomhed transporterer eller handler med naturressourcer, som Marokko udvinder i Vestsahara på nuværende tidspunkt", siger Lave Broch, formand for FN-Forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg.

Han henviser til Den Internationale Domstols afgørelse, der siger, at Marokko ikke har territoriale krav på Vestsahara og derfor ikke har ret til at sælge eller benytte sig af Vestsaharas naturressourcer.

FN konkluderer altså, at selve udvindingen af fosfat er ulovlig. At transportere det ulovligt udvundne stof er derimod en anden sag. Det er íkke ulovligt endnu, det handler udelukkende om de etiske overvejelser.

Administrerende direktør Ejner Bonderup fra Lauritzen Bulkers bekræfter, at skibet er deres, men fastholder, at de overholder alle regler i fordbindelse med skibet, som til formålet er lejet ud til et internationalt rederi.

"Der er ikke noget i de aftaler, vi har lavet, det ligger til hindring for, at de kan laste fosfat fra Vestsahara. Det er udelukkende et etisk spørgsmål. Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på, at hvis det ændrer sig, så vil vi selvfølgelig rette os ind efter det, for sådan er det jo bare," siger Ejner Bonderup til Business.dk.

"Så længe det er etiske diskussioner, kan vi ikke sidde og lave vores egen selvstændige udenrigspolitik," siger Ejner Bonderup.

Eurochem, virksomheden bag Lifosa fabrikken i Litauen, der skal modtage fosfaten, bekræfter, at Emilie Bulkers last med fosfat er på vej til deres fabrik og venter skibet ankomst 3. januar 2012. Fabrikken blev tidligere på året smidt ud af FN's Global Compact, som er et FN-initiativ for virksomheder, der overholder standardprincipper om menneskerettigheder, miljø, antikorruption og arbejdstagerrettigheder.

Det skete ifølge DanWatch, fordi Lifosa aldrig har svaret på spørgsmål om importen af fosfat, selv om det er et krav.


LÆS MERE PÅ DANWATCH HJEMMESIDE HER

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]