Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Dansen med Iran

Den 1. september overtager Iran formandsposten for Den Alliancefri Organisation (Non-alligned Movement) i forbindelse med deres topmøde, den 16. af slagsen, der afholdes i Teheran. Som vanligt er, FN's generalsekretær, Ban Ki-moon inviteret til at deltage. Generalsekretæren har accepteret invitationen, Israel og USA mener, et er en stor fejl, og at generalsekretæren for verdensorganisationen bør blive væk. Dansen er startet.FN og Iran

Af Kristian Mouritzen
Berlingske den 23. august 2012

 

Iran overtager den 1. september formandskabet i Den Alliancefrie Organisation - en organisation som i dag tæller to tredjedele af FNs medlemslande, og som er stærkere end nogensinde.

Derfor er det også naturligt, at FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, deltager i årsmødet, selv om det foregår i et af de mest konfliktskabende, anti-vestlige og anti-semistiske lande i regionen.

De alliancefrie landes organisation har 120 medlemmer. Det vil - uanset om man kan lide det eller ej - være dumt, hvis generalsekretæren for verdensorganisationen lader sig påvirke af amerikanske og israelske protester og bliver væk fra mødet. Ban Ki-moon har en enestående mulighed for at konfrontere de iranske ledere med bekymringen om produktionen af beriget uran, deres konfrontationskurs i Mellemøsten og iranernes vanvittige udtalelser om staten Israels udslettelse for ikke at nævne den anti-semitisme, der omgiver den iranske ledelse. Han vil have adgang til regimets snirklede magtpyramider, hvoraf nogle af dem paradoksalt nok både er modstandere af Irans holdning på atomområdet og anser landets præsident for at være en skamplet for landet. Jo, der er mange oppositionsfolk i Iran og også folk i magteliten, der er uenige med præsidenten. Men regimet holder den slags modstand nede. Et besøg fra udlandet kan måske give nogle af oppositionsfolkene mere mod.

Israel og USA har ret i, at det i nogle kredse kan opfattes som en legitimering af det iranske regime at få besøg af FNs generalsekretær. Det er en risiko, en generalsekretær i FN får sin løn for at løbe. Regimet i Teheran bliver næppe styrket eller svækket ved et besøg af Ban Ki-moon. Det er trods alt ikke en sanktionering af regimet. Det er et besøg af en generalsekretær, der skal tale til de alliancefrie landes organisation, der trods alt er den største enkeltgruppe i FNs Generalforsamling.

Iran kan på en række andre områder høste glæde af at være formand for organisationen de næste to år. En del af medlemslandene er lande, der er i direkte opposition til de vestlige lande. Sudan og Nordkorea er medlemmer. Men der er også lande, der ikke er ekstreme, selv om de fleste af medlemslandene lider under mangel på demokrati. Men for en generalsekretær er det en vigtig gruppe, fordi den netop er så stor. Hvis Irans holdninger kan isoleres i denne gruppe, er der håb om, at nogle alliancefrie lande også mere åbent vil markere en modstand mod regimet i Teheran.Ban Ki-moon har en enestående mulighed for at påvirke ikke nogle af landene i mødet, men også at markere FNs bekymring for Irans atombevæbning. Alt afhænger af, om Ban Ki-moon tør taget skridtet fuldt ud og åbent fra talerstolen give udtryk for modstanden mod atomproduktionen. Ban Ki-moon er også nødt til at berøre Irans rolle i Syrien og støtte til landets præsident, Bashar al-Assad. Om generalsekretæren tager afstand til iranernes umådelige had til jøder og Israel er et åbent spørgsmål. Hvis ikke han berører disse emner, ser stiuationen unægtelig anderledes ud.

Det bliver spændende at se, hvordan Ban Ki-moon klarer denne situation. Han kan ikke blive væk. Men han kan heller ikke møde op i Iran og lade som ingenting. Talen i Teheran vil blive fulgt med spænding. Også af de lande i organisationen, der er bekymrede over Irans stigende magt.

>> Få et overblik over reaktionerne her

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]