Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Udtalelse fra FN-forbundets repræsentantskabsmøde den 21. april 2012


495391
UN Photo/ Eskinder Debebe


DANMARK SKAL SIKRE FOLKELIGT FORANKREDE, GLOBALE LØSNINGER I FORBINDELSE MED RIO+20

I en verden, der er væsentligt ændret siden FN's miljø- og udviklingskonference 1992, er der behov for bred folkelig medvirken til at sikre globale løsninger. Det skal ske i forbindelse med FN's bæredygtighedskonference, Rio+20, der afholdes i juni 2012.

Desværre er civilsamfundet i mange lande under pres, og mange regeringer søger med alle midler at undertrykke uafhængige aktørers aktiviteter.  Derfor er der behov for, at Rio+20-konferencen ender med beslutninger, der anerkender, involverer og sikrer civilsamfundet, som en selvstændig social aktør.

Denne anerkendelse, involvering og sikring kan gennemføres ved aftaler om reformerede, internationale institutioner i FN's regi, som understøtter det at tænke globalt og handle lokalt. På kort sigt bør det indebære at omskabe FN's Miljøprogram, UNEP, til en international miljøorganisation, og at etablere et bæredygtighedsråd til afløsning af FN's bæredygtighedskommission, CSD. Dette råd skal bygge på CSD's erfaringer med civilsamfundsinvolvering, blandt andet de såkaldte 'multistakeholder dialogues', og også bygge på erfaringerne med etableringen af FN's menneskerettighedsråd, særligt den tilbagevendende lande-evaluering: 'universal periodic review'. På længere sigt er der behov for reform og styrkelse af FN's økonomiske og sociale råd, ECOSOC, med plads til alle aktører, så det får mandat og kompetence til at agere effektivt i en forandret verden.

 

  • Danmark skal arbejde for, at civilsamfundet involveres på alle niveauer, herunder at civilsamfundet sikres selvstændige handlemuligheder til en omstilling til bæredygtighed -- både i selve Rio+20-konferencen, og i arbejdet der følger, når konferencens beslutninger skal gennemføres.

 

  • Danmark skal arbejde for at sikre en proces, der kan medvirke til at skabe inkluderende og robuste globale institutioner i regi af FN, som kan bidrage til en omstilling til bæredygtighed.

 

  • Danmark skal følge op på Rio+20 ved at etablere et nationalt bæredygtighedsråd, der kan medvirke til en dansk omstilling til et bæredygtigt samfund, herunder tackle modsætninger mellem vækst og bæredygtighed. I forbindelse hermed, har rådet også et ansvar for at gøre opmærksom på det enkelte menneskes rolle omkring forbrugets omfang og indhold.

 

  • Endelig skal Danmark arbejde for, at det internationale samfund anerkender, at udviklingslandenes tilpasningsproces er omkostningskrævende og derfor krævertilførsel af ekstra finansiering, f.eks. gennem en global skat på finansielle transaktioner.

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]