Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Danmark og Norge: Fælles fremtid, fælles løsninger

"FN har vært og er avgjørende for å fremme det norske samfunns velferd, sikkerhet og grunnleggende politiske verdier". Således indledte Norges udenrigsminister, Espen Barth Eide, pressemeddelelsen ved lanceringen af regeringen Stoltenbergs Stortingsmelding "Norge og FN: Fælles fremtid, fælles løsninger" den 22. september i år. Det samme kan gøre sig gældende om Norges betydning for danske interesser i FN-regi.

 

FN-politik er et kerneområde tilbage fra Stoltenbergs anden regering, og i Soria Moria-erklæringen, det rød-grønne regeringsgrundlag fra 2005, annoncerede de en ny politisk kurs med formuleringerne om en "FN-ledet verdensorden". Norge er den fjerdestørste bidragsyder til FN og Stortingsmeldingen fra i år slår fast, at "norsk FN-politikk har vært vellykket". Man har igennem den store økonomiske støtte og alliancebygning ikke bare beskyttet nationale interesser, men man har også har været i stand til at udvikle og efterleve politiske prioriteringer. Også pga. den store økonomiske støtte er det oplagt, at netop Norge er FN's "kritiske ven", som Gry Larsen, Statssekretær, sagde ved en debat om Stortingsmeldingen, som bl.a. FN-sambandet havde arrangeret.

Norges grundlæggende interesser, beliggenhed og store kyststrækninger betyder, at det er helt fundamentalt, at ret går foran magt, og at f.eks. FN's Havretskommission konstant er et velsmurt maskineri, som hele tiden kan omfavne og afvikle potentielle konflikter. Det samme gør sig, uden undtagelser, gældende for Danmark og danske interesser.

 

Et bæredygtigt spejlbillede

I FN-forbundets medlemsblad i oktober, blev FN's vice-generalsekretær, Jan Elliasson, i lederen citeret for at opfattele FN som et spejlbillede, der viser verdenssamfundet, som det er, og ikke som det bør være. Kunsten er følgelig at udvikle og styrke FN-maskineriet til at omfavne behov for forandring og udvikling, så verdenssamfundet også på sigt kan bære at se ud, som det gør i dag.

Det er forbilledligt, at Norges regering har iværksat en yderligere indsats for et velfungerende FN, for når man kigger i Jan Elliassons spejlbillede, skal man nemlig kigge stadig bedre efter for at finde FN's legitimitet, effektivitet og repræsentativitet. Sådan lyder kritikken i hvert fald af FN fra de nye stormagter, der savner et internationalt system, som i højere grad afspejler dagens realiteter

Det norske initiativ prioriterer bl.a. følgende områder:

- Reform af Sikkerhedsrådet, så det bliver mere legitimt og effektivt

- Et mål om et øget bidrag til FN-ledede operationer

- At FN's etablerede normer og standarder for menneskerettigheder bevares og styrkes

 

Dansk FN-politik

For Danmarks vedkommende er Norge et klassisk land at sammenligne sig med. Dansk FN-politik bliver da også løbende diskuteret, men der vedtages sjældent noget reelt ud over ad hoc-instruktioner til den danske delegation til Generalforsamlingen. Sidste gang, det danske Folketing vedtog en decideret FN-politik, var den 15. januar 2008, og i tråd med tidshorisonten er det også en vedtagelse, som er "fastlagt ud fra langsigtede interesser".

Her vedtog Folketinget at sætte udviklingsarbejdet i centrum for den internationale indsats, og for nylig blev det danske udviklingsarbejde således kåret til verdens bedste. Det skete dog i en rapport, som ikke ubetinget havde stor forståelse for betydningen af et FN-mandat i international sikkerhedspolitik, og sammenholdt med det særdeles aktive danske bidrag til international sikkerhedsarkitektur de sidste 11 år kan det forekomme som en noget hul placering.

Ikke desto mindre er vedtagelsen fra 2008 blevet efterlevet i en grad, så det danske udviklingsarbejde i dag er af usædvanligt høj kvalitet, og med de mange interessesammenfald på norske og danske politikområder kan vi indtil videre godte os i virkningerne af Norges indsats.

Stortingsmeldingen er et opråb fra FN's kritiske og progressive ven, der arbejder til Danmarks fordel, fordi vores fælles fortid og fælles fremtid indtil videre har fælles løsninger.

 

Læs videre

Stortingsmeldingen "Norge og FN"

Instruktionen til den danske delegation til Generalforsamlingen 2012

FN-sambandets konkretiserede bidrag til målene fra Stortingsmeldingen

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]