Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

COP18 er slut. Hvordan gik det?

De udsendte delegationer er endnu en gang vendt hjem med hænderne tomme. Denne gang fra Doha i Qatar hvor COP18 fandt sted. Der er ikke taget nogle reelle skridt for klimaindsatsen, og der er i øvrigt heller ikke udsigt til nogen finansiering af indsatsen.

Danske NGO'er er vendt hjem, skuffede på vegne af hvert deres ansvarsområde, og det er der god grund til. Resultaterne tyder nemlig på, at indsatsen støder på problemer på et niveau, hvor selv de stærkeste NGO'er har svært ved at sætte sig igennem.

Tag f.eks. Kyoto-protokollen. Det lykkedes at aftale en forlængelsesperiode af protokollen til 2020. Men det bliver imidlertid uden Japan, Canada, Rusland og New Zealand, som har sluttet sig til USA's indsats, om nogen, uden for protokollen. EU og Danmark er stadig aktive, og Martin Lidegaard tog endda initiativet i slutfasen af COP18 og forsøgte at presse landene til at "skærpe deres klimamål i nærmeste fremtid". Ikke desto mindre har EU allerede opfyldt de reelle mål, protokollen er forlænget til 2020 med. "Det er dybt problematisk, at så få rige lande er med, og at de som er med, som EU og Australien, har meldt alt for lave mål ind", siger Søren Dyck Madsen fra Det Økologiske Råd.

Finansieringen af indsatsen var endnu et spørgsmål uden svar. Mattias Söderberg, klimarådgivere for Folkekirkens Nødhjælp, siger: "Der står desværre ikke noget i aftalen, der forpligter de rige lande til at yde den nødvendige klimafinansiering de kommende år. Det er vigtigt at huske, at pengene skulle bruges til konkrete klimaprojekter. Mindre penge kan derfor komme til at lede til mindre klimaindsats i mange lande". Den aktuelle finansiering udløber i indeværende måned (december '12), men selv ikke den snævre tidshorisont fik delegationerne til at beslutte noget konkret. Efter FN-forbundets Landsmøde i 2012 er skatter på finansielle transaktioner ét af forbundets fokusområder, og danske NGO'er er generelt enige om, at et provenu fra en sådan skat ville komme en hårdt tiltrængt klimaindsats til gode. Skatten er en del af det danske regeringsgrundlag fra 2011, og som det ser ud nu, er der al mulig grund til at optrappe presset på regeringens indsats på området.

Et enkelt punkt, der ser, om end ikke lyst så i hvert fald interessant ud, hvad angår samarbejde i klimaindsatsen, er samarbejdet om klimaflygtninge. I de situationer hvor en stat ikke har mulighed for at tilpasse sig klimaforandringerne, opstår der store mobiliseringer af klimaflygtninge. Og de flygtninge kan staterne tilsyneladende forholde sig til på en praktisk måde, som det endnu ikke er lykkes staterne at forholde sig til selve klimaet i klimaspørgsmålet. COP18 fandt ikke løsningen på flygtningespørgsmålet, men de grundlæggende præmisser for diskussionen om flygtninge er de politiske ledere formentlig så hjemmevandt i, at det er lettere at have med at gøre ved forhandlingsbordet - også når det skyldes klimaet. Man kan sige, at klimaflygtninge pludselig gør klimaspørgsmålet til et mere traditionelt udenrigs- eller sikkerhedspolitisk spørgsmål. Ikke at tørke, stigende have og tornadoer ikke er sikkerhedspolitiske spørgsmål, men det spørgsmålet om flygtninge, har man trods alt forholdt sig til siden de allerførste internationale relationer.

Spørgsmålet er, om verdenssamfundet så når at acceptere præmisserne for en diskussion, der handler om en vejrprognose der gælder fra om 50 år, inden vi ender med at stå i polarvand til op over begge ører.

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]