Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

International Court of Justice

At anlægge en sag

ICJ's opgave er at løse konflikter mellem stater. Det vil sige, at kun stater kan være parter i sager hos ICJ. Hverken individer eller internationale organisationer kan anlægge en sag hos domstolen. Udover at træffe juridiske afgørelser (judgements) rådgiver domstolen på opfordring andre FN-organer i folkeretlige spørgsmål (advisory opinions). Dommene er juridisk bindende, hvilket de vejledende udtalelser ikke er. Dog skal de vejledende udtalelser ikke undervurderes, da ICJ nyder stor respekt og autoritet.

En sag mellem stater kan grundlæggende rejses på to forskellige måder:

-       Ved særskilt aftale mellem to stater. I denne situation er parterne konkret blevet enige om at lade ICJ afgøre en folkeretlig konflikt mellem dem.

-       Eller ved at inkludere en jurisdiktionsklausul i traktater indgået mellem parterne. På denne måde sikrer de kontraherende stater, at brud på traktaten vil blive bedømt af ICJ.

På denne måde adskiller ICJ sig fra ICC og de midlertidige straffetribunaler ved at være en civilretlig domstol, der afgør sager mellem jævnbyrdige parter, og ikke en straffedomstol med tilknyttet anklagemyndighed.

Domstol eller mægler?

ICJ's rolle har historisk været forhandling mellem stater. Det kan med baggrund i ICJ's funktionsmåde diskuteres, hvorvidt domstolen (trods brugen af domstolsterminologi) i virkeligheden mere kan betragtes som et mæglingsorgan frem for en domstol i klassisk forstand. Til det kan tilføjes, at ICJ som dømmende organ ikke har en tilsvarende udøvende ækvivalent. Såfremt en afgørelse ikke tages til efterretning af den dømte stat, kan det indberettes for FN's Sikkerhedsråd, hvilket vil sige, at konsekvensen oftest vil blive politisk bestemt.

Udvikling og fremtid

Typen af sager har ændret sig siden oprettelsen i 1946. I perioden efter 2. Verdenskrig drejede de fleste stridigheder sig om grænsedragninger mellem de tidligere kolonier. Med det stigende fokus på klima og miljø har domstolene de seneste år beskæftiget sig med flere "grønne" sager om fx hvalfangst i Stillehavet og grænseoverskridende forurening med sprøjtemidler. Så selvom om domstolens funktion forbliver den samme ændrer indholdet af sagerne sig over tid.

 

Af Malthe Bang Harvald

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]