Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Besøg i Haag #1: Tribunalet vedrørende forbrydelser i Eks-Jugoslavien

Efter at være ankommet til Hollands residensby Haag den 13.11. var andendagen 14.11. helliget Det Internationale Straffetribunal vedr. Eksjugoslavien. Gruppen på i alt 11 personer blev i tribunalets bygning - der tidligere husede et hollandsk forsikringsselskab - modtaget af den danske dommer i tribunalet Frederik Harhoff, professor i folkeret ved Syddansk Universitet.

Han redegjorde indledningsvis for den brogede forhistorie på Balkan, herunder den splittelse i netop det tidligere Jugoslavien, som Det Osmanniske Riges erobring af Bosnien-Hercegovina forårsagede.  Straffetribunalet, der er nedsat af FN's Sikkerhedsråd, har indtil nu dømt ca. 65 personer, næsten alle serbere, for krænkelser af den humanitære folkeret, dvs. krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden samt i ganske få tilfælde folkedrab. Dommerne er udpeget af FN's Generalforsamling efter indstilling fra regeringerne, og der i alt ansat 800 personer i tribunalet.

 Efterforskning af de mange uhyrlige forbrydelser, ganske overvejende bosniske serbere begik i Bosnien-Hercegovina i 1990'erne, er forbundet med mange vanskeligheder, ikke mindst fordi de ofte har foregået adskillige år efter. I de bjergrige bosniske bjerge er det svært at komme frem, og forudgående aftaler med lokale folk bliver i mange tilfælde ikke overholdt. Massegrave er i en del tilfælde kun blevet afdækket, fordi man har kunnet anvende amerikanske satellitfotos. De kameraer, der anvendes hertil, er så avancerede, at de også angiver den temperatur jorden havde på det tidspunkt, da fotoet blev taget. Herved kan man objektivt konstatere, om jorden fx er blevet gravet op i så og så mange timer før. Sammenkædningen af denne viden med sigtede personers færden på samme tidspunkt kan få afgørende betydning for en tiltale.

Fra 1992 havde de bosniske serbere skilt sig ud fra det øvrige Bosnien-Hercegovina i en særskilt enklave, kaldet Republika Srbska, fordi de havde indset, at republikken Serbien ikke gennem landerobringer kunne gøre den overvejende serbiske-beboede del af Bosnien landfastmed Serbien. Her huserede Radovan Karadzic som politisk leder - og dermed øverste ansvarlige for den påfølgende nedslagtning af titusinder af civile bosniakker (de dele af Bosnien-Hercegovinas befolkning, der ikke var enten serbere eller kroater). Denne mand kunne den danske gruppe senere på dagen fra tilskuerlogen i tribunalet betragte, mens han fik lov til selv at afhøre et vidne.

Karadzic, der længe levede under jorden i Sarajevo, blev for et par år siden anholdt i en sporvogn i byen. Han har afslået at have advokat, men bistås dog - som et slags kompromis med domstolen - af et par juridiske rådgivere, den ene en amerikansk advokat. I den meget omfattende sag, hvor Karadzic er tiltalt både for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, afhøres over 100 vidner. Sagen vil efter Harhoffs skøn antagelig først være afsluttet i 2014, dommen kan forventes at fylde ca. 1400 sider. Hidtil er der ved tribunalet afhørt ca. 3500 vidner, hvoraf nogle har fået lov til at afgive forklaring med tildækket ansigt, sløret stemme eller for lukket mikrofon. Særligt serbiske vidner kan have grund til frygt for repressalier, når de kommer tilbage til deres lokalsamfund. Der er eksempler på, at vidner er blevet truet. Nogle har også vidnet under pseudonym.

 

Af Henrik Døcker

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]