Internationalt år for bæredygtig energi er begyndt

Dansk skib på kant med Den Internationale Domstol

Nyt studie sætter fokus på koordinering indenfor FN-systemet

Palæstina: 128 lande tager ikke fejl

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fyraftensmøde: Burma - på vej fra militærdiktatur til demokratisering?

Auschwitz-dag

FYRAFTENSMØDE: Dialogen fortsætter - G4S og fredsprocessen i Israel og Palæstina

Debat om ny rapport: På vej mod Rio+20

Brundtland 2.0?

Realpolitik bremser pligten til at beskytte civile

FYRAFTENSMØDE: Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

Russian Lessons

G4S tilslutter sig Global Compact

Det er tid til handling i Rio – og det haster

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

Et tilfredsstillende resultat fra Rio+20 topmødet til sommer er i fare

Mere multilateral bistand

Rio+20

Civilsamfundet under pres

Sikkerhedsrådet vedtager resolution vedr. Syrien

Den syriske regering skal stoppe volden

Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20

Interview med Ban Ki-moon

Man skyder da terrorister?

Institut for Menneskerettigheder 25 år

Efter 2015 Målene

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Lad erhvervsliv og civilsamfund træde til

FN-forbundet markerede den internationale dag til støtte for torturofre

Rio+20 er slut arbejdet skal begynde

Rio+20 er startet!

KONFLIKTEN I SYRIEN: International aftale på plads

Almedalsugen er i gang

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Vær med til at forme FN-forbundets fremtid

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

FN’s forhandlinger om en våbenhandelstraktat strandet

Så er det tid igen til Verdens Bedste Nyheder

‘The Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response’

Dansen med Iran

9. august er den Internationale Dag for Verdens Oprindelige Folk

FN og reformdebatten

Interview: FNs vicegeneralsekretær, svenske Jan Eliasson om hans arbejde og hans motivation

Demokratiets integritet

Debat om den internationale våbenhandelstraktat

Åbningsdebatten af FNs Generalforsamling er i gang

Folketingets åbning

Om FN og undertrykkelse

Pigens dag

Sult på skemaet i 2012

Verden set med Kvindeøjne

Danmark og Norge: Fælles løsninger

Et veloverstået og velbesøgt Landsmøde 2012

Nu går den - måske - ikke længere, Kina

Livet i en flygtningelejr

Dansen i Stillehavet

Har Norden sejret ad helvede til?

Besøg i Haag 1 Eksjugoslavien

På besøg hos de internationale domstole

Besøg i Haag 2 ICJ

Israel & Gaza: tweet-styrke

Besøg i Haag 3 ICC

Et anerkendt Palæstina

Da Israel var på besøg i FN-forbundet

FNs menneskerettighedsdag: Alle stemmer tæller altid!

Tænk på kurderne – støt Desmond Tutu’s appel om dialog!

COP18 er slut. Hvordan gik det?

Et styrket dansk udviklingsarbejde

2012 var et år præget af tumult

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

For FN-forbundet er det afgørende, at den ekspanderende informations- og kommunikationsteknologi (IKT) internationalt og nationalt håndteres sådan, at det fører til dialog, bred adgang, sikkerhed og tillid.

FN-forbundet mener, at det bør være en global målsætning at sikre alle borgere i verden adgang til såvel passiv som interaktiv brug af de nye muligheder. Men det giver også et behov for globale mekanismer på såvel teknisk som på politisk plan.

Den fremtidige styring og administration af internettet må være et multilateralt, transparent og demokratisk system forankret i en multilateral struktur med baggrund i FN's principper. Hovedopgaven skal være at sikre en åben informationsudveksling.

Informationsteknologien har vist sig som et redskab for borgere som kæmper for demokrati og menneskerettigheder. Det er derfor vigtigt at holde adgangen åben og have så få restriktioner som muligt.

Der skal satses på anvendelse af IKT som et redskab til at styrke det generelle udviklingsarbejde. Som et led heri skal udvikling af infrastruktur og bred brugeradgang understøttes finansielt og organisatorisk, og tiltag skal sikre, at IKT kan medvirke til generel kapacitetsopbygning og styrkelse af befolkninger i udviklingslande. Det er her væsentligt at understrege, at dette skal ske, så der tages højde for den aktuelle og konkrete lokale virkelighed.

FN-forbundet opfordrer den danske regering til at fremme de synspunkter, der fremgår af vedlagte papir og i forbindelse med arbejdet for menneskerettigheder at fastholde ytringsfriheden som en helt afgørende prioritering. Regeringen opfordres endvidere til at sikre, at IKT kommer til at indgå som et redskab i samarbejdet med udviklingslandene og som et bidrag til at opnå 2015 Målene.

FN-forbundet vil bidrage til at udvikle relevante danske netværk på IKT-området, herunder IGF-arbejdsgruppen, og yderligere NGO-repræsentation heri. Netværk bør bidrage med et helhedssyn på udviklingen, og være i stand til at forholde sig til nye ideer. Desuden bør de følge den internationale udvikling og arbejdet i de internationale organisationer, herunder Internet Governance Forum, samt f.eks. arbejdet med ytrings- og mediefrihed i regi af FN's Menneskerettighedsråd.

FN-Forbundet vil i forbindelse med FN opfølgning på IKT-området frem til 2015, den såkaldte WSIS +10 proces, genoptage spørgsmålet omkring IKT, som en væsentlig faktor i relation til mange af de emner som optager FN-forbundet, herunder menneskerettigheder, sikkerhed, udvikling og klima. FN-Forbundet vil engagere sig i WSIS+10-processen ud fra de synspunkter, der er udtrykt i vedlagte papir.

Læs mere i FN-forbundets nye politikpapir.

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]