Hvad vi kan forvente af 2011

Et globalt klimaopgør er på vej

København vil droppe G4S

Kan FN levere varen og styre kloden?

Grænser for finansiel frihed?

GLOBAL - FN-forbundets nye medlemsblad er udkommet

UNFPAs direktør gæster København

Debatmøde: Hvordan skabes der fred i Vestsahara?

FN-forbundet satte Vestsahara på dagsordenen

Enigt Sikkerhedsråd bag sanktioner

8. marts - også en FN-dag

Styrk kvinders rettigheder – globalt og lokalt – det er der fortsat brug for

Integration er ikke assimilering

Internationalt retssamfund eller kaos

Sig NEJ til vold mod kvinder

Anden udgave af GLOBAL - FN-forbundets medlemsblad er udkommet

Libyen og ‘The Responsibility to Protect’

Marginalisering af 48 af verdens fattigste lande fører til en “fremtid, vi ikke har råd til”

Bedre plads til ytringsfriheden

Danmark til eksamen i menneskerettigheder

Afghanistan: Et brutalt og meningsløst angreb

Ansvaret for at beskytte

Humanitære principper i risikozonen

Folkeoplysningens fremtid

DEBAT: Humanitær intervention og FN’s rolle i det nordlige Afrika

NGOer: Regeringen tegner ukritisk billede af menneskerettighedssituationen i Danmark

Danmark til eksamen i Menneskerettighedsrådet

Advarsel om svindelmails

Danmark og FNs princip om Responsibility to Protect

133 anbefalinger til Danmark efter eksamen i menneskerettigheder

Ratko Mladic’ anholdelse er en sejr for menneskerettighedsforkæmpere verden over

Verdens miljødag 2011

Interview med Serge Brammertz

One Day On Earth

Ny flotille af sted til Gaza

Nye flygtninge hver dag – nye behov for beskyttelse, håb og rettigheder

God vind til Gaza

Evalueringen af FNs Menneskerettighedsråd ikke helt tilfredstillende

Gør FN verden mere sikker?

Responsibility to Protect (R2P)

Nelson Mandela

Det internationale ungdomsår

FN: Ytringsfriheden må ikke begrænses

Stemmer fra civilsamfundet

NGOer i u-lande under pres

Terror eller kurdernes Al Jazeera?

Indien og tortur

Verdens bedste nyheder skal ud

Deltag i kampen mod fattigdom

Syrien skal presses til at respektere menneskerettighederne

Den kommende regering skal bakke klart op om FN

VALG 2011

VALG 2011: Hvilken retning vil danske udviklingspolitik tage?

Frie og fair valg er en universel værdi

Dag Hammarskjöld mindes

10-års dagen for Verdenskonferencen mod Racisme

Anderkend Palæstina

Israel frygter FN-domstol

Ny FN-rapport sætter fokus på forebyggende diplomati

Den nye regering vil styrke menneskerettighederne i Danmark

En provinsiel åbningstale fra Statsministeren

"Et handlekraftigt FN med stærk dansk støtte"

Kai Eide: Ingen fred i Afghanistan uden Taleban

Michelle Bachelet i København

G4S tilbagetrækning fra Vestbredden trækker ud

24. oktober er FN-dag

Dansker vinder FN-fotokonkurrence

7 milliarder mennesker. 7 milliarder muligheder

Pinligt, USA

STATSMINISTEREN: "FN er en hjørnesten i Danmarks udenrigs- og udviklingspolitik"

Konventionsforpligtelser er ikke et ‘tag selv bord’

Retten til Udvikling fylder 25 år

Et stædigt udslag af sund fornuft

Interesserer du dig for menneskerettigheder?

RECEPTION: Sig NEJ til vold mod kvinder

Smutvej uden om FN-veto?

Retten til Udvikling – interesser stødte sammen i Genève

Vil den nye regering gå nye veje for menneskerettighederne?

FN’s Menneskerettighedsråd er trådt i karakter

Måske hurra

Hen imod en bæredygtig udvikling

Danmark bag initiativ for at fremme humanitære indsatser i konfliktzoner

Året, der gik

Terror eller kurdernes Al Jazeera?

”Jeg er overbevist om, at en lukning af ROJ-TV vil have mange negative konsekvenser for millioner af kurdere” skriver Ole Olsen, der er formand for FN-forbundets menneskerettighedsudvalg, i en kommentar i Information.

 

Terror eller kurdernes Al Jazeera?

Ole Olsen i Information, den 14. august 2011:

Det arabiske forår, betegnelsen på folkelige protester i en række arabiske lande, har i høj grad fået næring fra frie arabiske tv-kanaler, med al-Jazeera som den mest kendte. Debat og information uden snærende statslig kontrol har sat et nødvendigt lys på magthaveres udygtighed.

En knap så kendt tv-kanal er ROJ-TV en overvejende kurdisksproget kanal, der anvendes som en meget vigtig nyhedskilde og kulturbærer for de kurdiske mindretal i Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien, i alt over 25 millioner mennesker, som lever som etniske og sproglige mindretal i de respektive lande. ROJ-TV er for kurderne, hvad DR var for danskerne, før æteren blev givet fri. Alligevel er ROJ-TV fra i dag på anklagebænken i Københavns Byret.

Hvor den danske regering formentligt ser meget positivt på al-Jazeeras rolle, er situationen helt modsat for ROJ-TV. Her har anklagemyndigheden i Danmark rejst en sag med påstand om, at ROJ-TV på forskellig vis har forbindelse til terrorisme, nærmere bestemt til PKK, en militant kurdisk organisation. Det er en offentlig hemmelighed, at sagen er rejst efter pres fra den tyrkiske regering.

Anklagerne går primært på, at ROJ-TV gennem sine udsendelser støtter PKK og fungerer som et talerør for organisationen. Der har allerede været retssag med påstand om beslaglæggelse af tv-stationens penge (en sag anklagemyndigheden tabte), og nu skal ROJ-TV så for retten anklaget for støtte til terror. Anklageren ønsker bl.a., at Byretten fratager kanalen retten til at sende fra Danmark.

Øget censur

Jeg kender ikke nærmere til, hvad anklagemyndigheden baserer sin sag på, men jeg er overbevist om, at en lukning af ROJ-TV vil have mange negative konsekvenser for millioner af kurdere. Tv-kanalen er ofte det eneste frie medie i de respektive lande. Mange overgreb på menneskerettighederne ville aldrig komme for dagens lys uden ROJ-TV i luften.

Eksempelvis er Tyrkiet et ufrit land for journalister. Der er fængslet så mange, at Tyrkiet ligger helt nede på en 138-plads i pressefrihed, iflg. Journalister Uden Grænser. På et nyligt møde i FN-forbundet bekræftede formanden for den tyrkiske menneskeretsorganisation IHD, at myndighederne nøje overvåger pressen og jævnligt lukker medier, som regeringen ikke er tilfreds med. Jeg har ikke nøjere indblik i pressefriheden i Iran, Syrien og Irak, men mon ikke det står skidt til?

Begivenhederne, senest i den arabiske verden, har vist, at verden har brug for en fri presse og ytringsfrihed, hvis der skal ske forandringer i retning af (mere) demokrati og bedre menneskerettigheder. I den forbindelse må der nødvendigvis være brede rammer for, hvad der må formidles. Det er jo er selve meningen med en fri presse. Censur er aldrig en vej frem - læs blot den danske grundlov.


 

Tue Magnussen, der bl.a. sidder i FN-forbundets bestyrelse, fulgte op med et indlæg i Politiken den 20. august under overskriften: Ytringsfriheden er under angreb.

Anklageskriftet mod ROJ TV angriber ytringsfriheden

Tue Magnussen i Politiken den 20. august 2011:

Pressedækningen af retssagen mod Roj TV har ukritisk slugt et upræcist anklageskrifts påstande om, at en tv-station kan være 'terroristisk'. Anklageren ønsker, at retten fratager kanalen ret til at sende fra Danmark. Der er god grund til at tage til genmæle til forsvar for ytringsfriheden.

Dels for at støtte kurdernes nationale rettigheder, herunder retten til en kurdisk tv-station, dels for at protestere mod det seneste skræmmende eksempel på, hvad terrorlovgivningen indebærer.

30 millioner kurdere har i årtier levet som en undertrykt national minoritet under nogle af verdens mest modbydelige diktaturer i Mellemøsten. Kun i Irak har kurderne i de sidste tyve år under FNbeskyttelse nydt en vis frihed. Det er ikke kun diktaturer som Iran og senest Syrien, der undertrykker og tilbageholder kurderne.

Tyrkiet lader ikke diktaturstaterne noget efter. Selv om Tyrkiet er både kandidat til EU og medlem af Nato, som angiveligt skal beskytte vestlige demokratiske værdier, har skiftende regeringer i Ankara i mange år undertrykt kurdernes nationale, kulturelle og sociale rettigheder.

30 år efter kuppet, hvor militæret indførte en grundlov, der stort set gælder den dag i dag, fastholdes fanatisk nationalisme og konsekvent undertrykkes etniske mindretal, især kurderne. Den ny grundlov, som er undervejs, giver fortsat ikke kurderne anerkendelse.

Den kurdiske region med over 15 millioner etniske kurdere er fortsat i undtagelsestilstand, de kurdiske medier forbydes, politikere og journalister idømmes langvarige fængselsstraffe. Ifølge Journalister uden Grænser ligger Tyrkiet nede på 138.- pladsen i pressefrihed. Det er ikke mærkeligt, at nogle kurdere vælger væbnet modstand mod den massive tyrkiske undertrykkelse.

Andre, mere fredelige kurdere har valgt at tage kampen op ved at etablere kurdisk satellit-tv, nemlig Roj TV. Det er - som DR eller TV 2 - en tv-station med underholdning, kultur osv., men også nyhedsmæssig dækning af konflikterne mellem kurderne og de lande, de lever i.

Radio-og TV-nævnet har tre gange afvist beskyldningerne om, at Roj TV står for terrorpropaganda og ensidighed. Den tyrkisk-kurdiske konflikt kan kun løses gennem våbenhvile og forhandling.

Sammen med stifteren af Rehabiliteringscentret for Torturofre (RCT), Inge Genefke, mangeårigt medlem af FN's komite mod tortur Bent Sørensen og tidligere borgmester Villo Sigurdsson har jeg samt en række kurdiske politikere og ærkebiskop Desmond Tutu indstillet Roj TV til Nobels Fredspris. Tutu skrev til premierminister Tayyip Erdogan: »Vi er overbevist om, at det kurdiske spørgsmål kun kan løses gennem fredelige forhandlinger«. En lukning af Roj TV går stik imod opfordringerne til våbenhvile og forhandling. »Ytringsfriheden kan ikke gradbøjes«, lød det fra statsminister Anders Fogh Rasmussen under 'Muhammedkrisen'. Da han blev generalsekretær for Nato, benægtede Fogh, hvad tyrkerne hævdede: at han havde lovet at lukke Roj TV.

Retssagen viser, hvad kritikere frygtede: Terrorlovene kriminaliserer international solidaritet. Hvis anklageren får ret, bliver det også kriminelt journalistisk at dække organisationer på EU's terrorliste.

Hvis medierne ikke må bringe reportager fra kamphandlinger, er det en alvorlig indskrænkning af pressefriheden.

En lukning af Roj TV bryder med den måde, som vi i Danmark hidtil har håndteret balancen mellem pressefrihed og medieansvar på. De nye terrorbestemmelser, der anvendes mod Roj TV, gennemhuller medieansvarsloven og udfordrer pressefriheden.

Ytringsfrihed - også for Roj TV - må være udgangspunkt for retssagen. Roj TVmå have de samme betingelser som andre medier i Danmark. Tyrkiet har længe ønsket Roj TV lukket. Men Danmark skal ikke indføre censur af en tv-station pga. en politisk konflikt mellem Tyrkiet og kurderne.

Med det vidtløftige anklageskrift mod Roj TV kan man frygte det.

 

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]