Hvad vi kan forvente af 2011

Et globalt klimaopgør er på vej

København vil droppe G4S

Kan FN levere varen og styre kloden?

Grænser for finansiel frihed?

GLOBAL - FN-forbundets nye medlemsblad er udkommet

UNFPAs direktør gæster København

Debatmøde: Hvordan skabes der fred i Vestsahara?

FN-forbundet satte Vestsahara på dagsordenen

Enigt Sikkerhedsråd bag sanktioner

8. marts - også en FN-dag

Styrk kvinders rettigheder – globalt og lokalt – det er der fortsat brug for

Integration er ikke assimilering

Internationalt retssamfund eller kaos

Sig NEJ til vold mod kvinder

Anden udgave af GLOBAL - FN-forbundets medlemsblad er udkommet

Libyen og ‘The Responsibility to Protect’

Marginalisering af 48 af verdens fattigste lande fører til en “fremtid, vi ikke har råd til”

Bedre plads til ytringsfriheden

Danmark til eksamen i menneskerettigheder

Afghanistan: Et brutalt og meningsløst angreb

Ansvaret for at beskytte

Humanitære principper i risikozonen

Folkeoplysningens fremtid

DEBAT: Humanitær intervention og FN’s rolle i det nordlige Afrika

NGOer: Regeringen tegner ukritisk billede af menneskerettighedssituationen i Danmark

Danmark til eksamen i Menneskerettighedsrådet

Advarsel om svindelmails

Danmark og FNs princip om Responsibility to Protect

133 anbefalinger til Danmark efter eksamen i menneskerettigheder

Ratko Mladic’ anholdelse er en sejr for menneskerettighedsforkæmpere verden over

Verdens miljødag 2011

Interview med Serge Brammertz

One Day On Earth

Ny flotille af sted til Gaza

Nye flygtninge hver dag – nye behov for beskyttelse, håb og rettigheder

God vind til Gaza

Evalueringen af FNs Menneskerettighedsråd ikke helt tilfredstillende

Gør FN verden mere sikker?

Responsibility to Protect (R2P)

Nelson Mandela

Det internationale ungdomsår

FN: Ytringsfriheden må ikke begrænses

Stemmer fra civilsamfundet

NGOer i u-lande under pres

Terror eller kurdernes Al Jazeera?

Indien og tortur

Verdens bedste nyheder skal ud

Deltag i kampen mod fattigdom

Syrien skal presses til at respektere menneskerettighederne

Den kommende regering skal bakke klart op om FN

VALG 2011

VALG 2011: Hvilken retning vil danske udviklingspolitik tage?

Frie og fair valg er en universel værdi

Dag Hammarskjöld mindes

10-års dagen for Verdenskonferencen mod Racisme

Anderkend Palæstina

Israel frygter FN-domstol

Ny FN-rapport sætter fokus på forebyggende diplomati

Den nye regering vil styrke menneskerettighederne i Danmark

En provinsiel åbningstale fra Statsministeren

"Et handlekraftigt FN med stærk dansk støtte"

Kai Eide: Ingen fred i Afghanistan uden Taleban

Michelle Bachelet i København

G4S tilbagetrækning fra Vestbredden trækker ud

24. oktober er FN-dag

Dansker vinder FN-fotokonkurrence

7 milliarder mennesker. 7 milliarder muligheder

Pinligt, USA

STATSMINISTEREN: "FN er en hjørnesten i Danmarks udenrigs- og udviklingspolitik"

Konventionsforpligtelser er ikke et ‘tag selv bord’

Retten til Udvikling fylder 25 år

Et stædigt udslag af sund fornuft

Interesserer du dig for menneskerettigheder?

RECEPTION: Sig NEJ til vold mod kvinder

Smutvej uden om FN-veto?

Retten til Udvikling – interesser stødte sammen i Genève

Vil den nye regering gå nye veje for menneskerettighederne?

FN’s Menneskerettighedsråd er trådt i karakter

Måske hurra

Hen imod en bæredygtig udvikling

Danmark bag initiativ for at fremme humanitære indsatser i konfliktzoner

Året, der gik

Retten til Udvikling – interesser stødte sammen i Genève

Her kan du læse udpluk af beretningen fra Kristine Alsly Hansen og Aviva Bernstein, der begge er medlemmer af FN-forbundets menneskerettighedsudvalg. Hjemvendt fra Arbejdsgruppemødet om Retten til Udvikling i Genève i november er de to FN-forbunds medlemmer blevet en stor oplevelse rigere fra FN's højkommissær for menneskerettigheders højsæde. Men mødet viste også, hvor svært det kan være for 193 lande at nå til enighed om et så vigtigt emne som udvikling. Især når udvikling skal diskuteres i en menneskeretlig kontekst.


Spændte og fulde af forhåbninger mødte vi op ved indgangen til FN-bygningen, Palais des Nations, der med sine karakteristiske 193 flag foran indgangen varsler om et sandt internationalt samarbejde. Men netop grundet de mange lande, også et samarbejde, der til tider kan forekomme besværligt. Her skulle vi tilbringe ugen og følge den 12. session for Arbejdsgruppen om Retten til Udvikling, hvor samtlige 193 medlemmer af FN, udvalgte internationale organisationer og NGO'er var inviteret.

Formålet med Arbejdsgruppen er at følge og rapportere om udviklingen og implementeringen af Retten til Udvikling, som Deklarationen foreskriver. Arbejdsgruppen skal også efter hvert årlige møde skrive en rapport med anbefalinger og konklusioner vedrørende arbejdet med Retten til Udvikling rundt omkring i verden til FN's Menneskerettighedsråd. Da en særlig ekspertgruppe (High Level Task Force) på området blev nedsat i 2004 som hjælp til Arbejdsgruppen og dennes videre arbejde, var det ekspertgruppens rapport, der hovedsageligt skulle diskuteres på mødet. 

Forrest


Uenigheder mellem EU og NAM

Overordnet kan det siges, at de generelle uenighedspunkter og diskussioner i Arbejdsgruppen gik på:

  • Ønsket fra NAM om bedre balance mellem nationalt og internationalt ansvar for at fremme en menneskeretslig tilgang til udvikling reflekteret både i ekspertgruppens rapport og i de kriterier og underkriterier, der er opstillet i rapporten. Blandt NAM-landene var der enighed om, at der var for lidt fokus på de internationale barrierer (og her blev især nævnt den Internationale Valutafond, Verdensbanken og Verdenshandelsorganisationen), der sætter barrierer for stater i at sikre udvikling. Der var stærkt ønske fra NAM-landene om, at arbejdet kunne føre til en international juridisk bindende aftale, hvilket både EU og USA klart modsatte sig. 


     
  • Ønsket fra NAM-landene om, at Arbejdsgruppen detaljeret skulle revidere og tilpasse kriterierne og underkriterierne til Deklarationens 10 artikler ved at gennemgå dem én efter én. Dette skulle gøres for at undersøge, hvilke kriterier der passede, og hvor der er huller eller mangler. NAM havde forberedt en præsentation af en sådan gennemgang med forslag om, at det blev arbejdsmetoden for Arbejdsgruppen i den pågældende uge. Men EU og USA afviste metoden med begrundelsen, at de ikke var klar til en så detaljeret gennemgang. NAM-papiret blev således præsenteret som et enkeltstående bidrag til den generelle debat.


Både torsdag og fredag var der intense 'uformelle møder' hos de to grupperinger af lande, og det fremkom svært at nå til enighed. Da vi gik hjem fredag aften, var der stadigvæk ikke enighed om, hvad der skulle stå i de endelige konklusioner og anbefalinger, som Arbejdsgruppen skal sende til FN's Menneskerettighedsråd.

Mere indflydelse til NGOer og Civilsamfundet

En dog yderst positiv udvikling der fandt sted under mødet var, at Sekretariatet for Retten til Udvikling for første gang direkte opfordrede de tilstedeværende NGOer til en stærkere og mere fremtrædende rolle for NGOer og Civilsamfundet i arbejdet med Retten til Udvikling. Uenighederne under Arbejdsgruppemødet var et tydeligt bevis på, at der er behov for input fra NGOer med praktisk erfaring på området. Og under frokost pausen onsdag blev NGOerne derfor inviteret ind til en uformel samtale med Sekretariatet for at diskutere, hvordan NGOer kunne bidrage til Arbejdsgruppens videre arbejde. FN-forbundet var, sammen med ca. fem andre NGOer, derfor mødt op og blev bedt om kort at præsentere os samt vores arbejde med Retten til Udvikling.

Hvad der videre kommer til at ske, og om Arbejdsgruppen kommer til enighed om nogle konklusioner og anbefalinger, må vi vente på i spænding. Sikkert er det, at den 13. session for Arbejdsgruppen om Retten til Udvikling finder sted i april 2012.


SE OGSÅ:
Retten til udviklingen fylder 25 år

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]