Hvad vi kan forvente af 2011

Et globalt klimaopgør er på vej

København vil droppe G4S

Kan FN levere varen og styre kloden?

Grænser for finansiel frihed?

GLOBAL - FN-forbundets nye medlemsblad er udkommet

UNFPAs direktør gæster København

Debatmøde: Hvordan skabes der fred i Vestsahara?

FN-forbundet satte Vestsahara på dagsordenen

Enigt Sikkerhedsråd bag sanktioner

8. marts - også en FN-dag

Styrk kvinders rettigheder – globalt og lokalt – det er der fortsat brug for

Integration er ikke assimilering

Internationalt retssamfund eller kaos

Sig NEJ til vold mod kvinder

Anden udgave af GLOBAL - FN-forbundets medlemsblad er udkommet

Libyen og ‘The Responsibility to Protect’

Marginalisering af 48 af verdens fattigste lande fører til en “fremtid, vi ikke har råd til”

Bedre plads til ytringsfriheden

Danmark til eksamen i menneskerettigheder

Afghanistan: Et brutalt og meningsløst angreb

Ansvaret for at beskytte

Humanitære principper i risikozonen

Folkeoplysningens fremtid

DEBAT: Humanitær intervention og FN’s rolle i det nordlige Afrika

NGOer: Regeringen tegner ukritisk billede af menneskerettighedssituationen i Danmark

Danmark til eksamen i Menneskerettighedsrådet

Advarsel om svindelmails

Danmark og FNs princip om Responsibility to Protect

133 anbefalinger til Danmark efter eksamen i menneskerettigheder

Ratko Mladic’ anholdelse er en sejr for menneskerettighedsforkæmpere verden over

Verdens miljødag 2011

Interview med Serge Brammertz

One Day On Earth

Ny flotille af sted til Gaza

Nye flygtninge hver dag – nye behov for beskyttelse, håb og rettigheder

God vind til Gaza

Evalueringen af FNs Menneskerettighedsråd ikke helt tilfredstillende

Gør FN verden mere sikker?

Responsibility to Protect (R2P)

Nelson Mandela

Det internationale ungdomsår

FN: Ytringsfriheden må ikke begrænses

Stemmer fra civilsamfundet

NGOer i u-lande under pres

Terror eller kurdernes Al Jazeera?

Indien og tortur

Verdens bedste nyheder skal ud

Deltag i kampen mod fattigdom

Syrien skal presses til at respektere menneskerettighederne

Den kommende regering skal bakke klart op om FN

VALG 2011

VALG 2011: Hvilken retning vil danske udviklingspolitik tage?

Frie og fair valg er en universel værdi

Dag Hammarskjöld mindes

10-års dagen for Verdenskonferencen mod Racisme

Anderkend Palæstina

Israel frygter FN-domstol

Ny FN-rapport sætter fokus på forebyggende diplomati

Den nye regering vil styrke menneskerettighederne i Danmark

En provinsiel åbningstale fra Statsministeren

"Et handlekraftigt FN med stærk dansk støtte"

Kai Eide: Ingen fred i Afghanistan uden Taleban

Michelle Bachelet i København

G4S tilbagetrækning fra Vestbredden trækker ud

24. oktober er FN-dag

Dansker vinder FN-fotokonkurrence

7 milliarder mennesker. 7 milliarder muligheder

Pinligt, USA

STATSMINISTEREN: "FN er en hjørnesten i Danmarks udenrigs- og udviklingspolitik"

Konventionsforpligtelser er ikke et ‘tag selv bord’

Retten til Udvikling fylder 25 år

Et stædigt udslag af sund fornuft

Interesserer du dig for menneskerettigheder?

RECEPTION: Sig NEJ til vold mod kvinder

Smutvej uden om FN-veto?

Retten til Udvikling – interesser stødte sammen i Genève

Vil den nye regering gå nye veje for menneskerettighederne?

FN’s Menneskerettighedsråd er trådt i karakter

Måske hurra

Hen imod en bæredygtig udvikling

Danmark bag initiativ for at fremme humanitære indsatser i konfliktzoner

Året, der gik

Kan FN levere varen og styre kloden?


Af Erling Dessau, medlem af FN-forbundets Venner

FN's klimakonference COP16 sluttede for få uger siden i Cancún, Mexico. Tilsyneladende blev der her gjort fremskridt, men det er klart, at der især omkring klimaproblemer er - og vil være - særdeles mange konflikter. Derfor er der stadig meget lang vej til, at de kan blive løst tilfredsstillende for et flertal af verdens lande.

Og det er netop spørgsmålet om 'verdens lande', der er interessant. COP16 afholdes nemlig af FN, og dette betyder, at alle FN's 192 medlemslande i princippet har en lige ret til at deltage i debatterne og naturligvis i beslutningerne.

I klimaspørgsmål - såvel som i andre spørgsmål - er vanskeligheden især at forene de store landes interesser med de mindre landes, de rige lande med de fattige og lande med egne energiressourcer med lande uden energiressourcer.

Det oplevede vi meget tydeligt ved klimatopmødet i København sidste år. Her forhandlede et antal af de største lande, ledet af USA, om den aftale, der blev til slutdokumentet. Men et antal af mindre lande beklagede sig over, at de blev holdt udenfor og gjorde deres utilfredshed gældende ved bl.a. at intervenere med formelle indvendinger.

Det er sagt flere gange, at kan FN ikke præstere et rimeligt resultat snarest, kan man tvivle på, om FN er til nogen nytte. Hertil må svares, at FN jo ikke har nogen magtmidler og ikke kan gennemtvinge løsninger på alverdens problemer. Er der ingen vilje blandt verdens lande, kan man ikke opnå resultater.

Naturligvis kan FN med dets stab af specialister klarlægge problemerne og fremlægge mulige konsekvenser, såfremt der ikke opnås enighed om løsninger. Og FN kan ligeledes tilbyde at mægle mellem parter, men det er altid medlemslandene, der får det afgørende ord.

'Demokratisk organisation'

Klimaet er jo globalt, så det hører vel derfor naturligt under FN's regi at finde en globalløsning. Man kunne måske tænke sig f.eks., at USA og Kina en dag finder sammen om en fælles holdning, men dette vil næppe føre til noget tilfredsstillende, hvis ikke EU, Indien, Brasilien og et stort flertal af verdens øvrige lande kan tilslutte sig det.

Klima- og energiminister Lykke Friis skrev forud for COP16, »at slutter Cancún-mødet uden konkrete resultater, kan man spørge, om FN-systemet nogensinde vil kunne levere, og ville det måske give mere mening at rykke forhandlingerne over i andre mindre forhandlingsfora?«.

Men dette ville næppe gøre et stort antal lande tilfredse, som formentlig ville blive holdt uden for sådanne 'mindre fora' . Og hvem skal bestemme, hvem der kommer med, og hvem der ikke bliver inviteret med?

Så er der noget alternativ til FN, som vi kender det i dag? Det er der næppe. Naturligvis er der mange problemer omkring FN. Det er et tungt arbejdende system. Men det skyldes først og fremmest, at FN er en organisation af 192 suveræne stater.

USA har for et par år siden foreslået, at man danner en ny organisation af 'demokratiske stater'. Formentlig med den tanke, at det kunne blive en organisation helt domineret af USA.

Men mon sådan en 'demokratisk organisation' kan løse de globale klimaproblemer eller gennemføre konfliktløsninger, hvor som helst i verden - uden at inddrage de måske ikke så demokratiske lande?

Interessant er det, at nuværende udviklingsminister Søren Pind for lidt over et år siden udtalte, at »FN er en meningsløs organisation«, og at »FN er befolket med så mange diktatorer og udemokratiske lande, at det aldrig bliver et meningsfyldt forum for at træffe brugbare beslutninger om verdens konflikter«.

Men Søren Pind forklarer desværre ikke, hvilken anden og bedre organisation han så har i tankerne.

Verdens store problemer

At der er problemer med FN i dag er velkendt. Som et yderligere eksempel på den manglende globale styring i FN-regi kan nævnes sammensætningen af FN's Sikkerhedsråd:

Præsident Obama var sidste år på besøg i Indien på vej til G-20 mødet . Her udtalte han, at han og USA gerne ville støtte Indiens kandidatur til at blive et 'permanent medlem' af FN's Sikkerhedsråd.

Indien med 1,1 milliard mennesker og en stærkt voksende økonomi bør vel ligesom Brasilien og andre store og voksende lande (Sydafrika, Tyrkiet, Tyskland, Japan og andre ) være med ved bordet, dvs. Sikkerhedsrådet, når verdens store problemer bliver debatteret og beslutninger taget.

Sammensætningen af FN's Sikkerhedsråd og muligheden for at ændre rådet er imidlertid et uhyre penibelt emne. Ud over de fem permanente medlemmer har Sikkerhedsrådet ti ikke-permanente medlemmer, som roterer mellem resten af verdens lande, og som vælges for en toårig periode.

Sikkerhedsrådets nuværende sammensætning reflekterer verdenssituationen ved afslutningen af Anden Verdenskrig.

Disse eksempler peger på vanskelighederne med at finde en acceptabel styring af verdens store problemer og definere FN's rolle.

Det viser, at der desværre er lang vej til, at der kan blive enighed om, hvordan de nødvendige globale beslutninger kan tages, samt til at finde den rette balance mellem de særinteresser, de store lande har - og samtidig tage vare på, at alle verdens landes problemer og interesser bliver rimeligt tilgodeset.

Vi er mange, der mener, at de Forenede Nationer burde være det rette forum for de globale problemer og påkrævede beslutninger. Men hertil kan man desværre sige, af FN endnu ikke helt har formået at etablere de nødvendige procedurer, der kan resultere i en effektiv beslutningsproces.

Men dette kunne måske afhjælpes med lidt god vilje fra FN's medlemmer. Det er i hvert fald svært at forstå, hvordan en mulig ny global organisation kan blive meget forskellig fra det nuværende FN.

Kilde: www.politiken.dk

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]