Hvad vi kan forvente af 2011

Et globalt klimaopgør er på vej

København vil droppe G4S

Kan FN levere varen og styre kloden?

Grænser for finansiel frihed?

GLOBAL - FN-forbundets nye medlemsblad er udkommet

UNFPAs direktør gæster København

Debatmøde: Hvordan skabes der fred i Vestsahara?

FN-forbundet satte Vestsahara på dagsordenen

Enigt Sikkerhedsråd bag sanktioner

8. marts - også en FN-dag

Styrk kvinders rettigheder – globalt og lokalt – det er der fortsat brug for

Integration er ikke assimilering

Internationalt retssamfund eller kaos

Sig NEJ til vold mod kvinder

Anden udgave af GLOBAL - FN-forbundets medlemsblad er udkommet

Libyen og ‘The Responsibility to Protect’

Marginalisering af 48 af verdens fattigste lande fører til en “fremtid, vi ikke har råd til”

Bedre plads til ytringsfriheden

Danmark til eksamen i menneskerettigheder

Afghanistan: Et brutalt og meningsløst angreb

Ansvaret for at beskytte

Humanitære principper i risikozonen

Folkeoplysningens fremtid

DEBAT: Humanitær intervention og FN’s rolle i det nordlige Afrika

NGOer: Regeringen tegner ukritisk billede af menneskerettighedssituationen i Danmark

Danmark til eksamen i Menneskerettighedsrådet

Advarsel om svindelmails

Danmark og FNs princip om Responsibility to Protect

133 anbefalinger til Danmark efter eksamen i menneskerettigheder

Ratko Mladic’ anholdelse er en sejr for menneskerettighedsforkæmpere verden over

Verdens miljødag 2011

Interview med Serge Brammertz

One Day On Earth

Ny flotille af sted til Gaza

Nye flygtninge hver dag – nye behov for beskyttelse, håb og rettigheder

God vind til Gaza

Evalueringen af FNs Menneskerettighedsråd ikke helt tilfredstillende

Gør FN verden mere sikker?

Responsibility to Protect (R2P)

Nelson Mandela

Det internationale ungdomsår

FN: Ytringsfriheden må ikke begrænses

Stemmer fra civilsamfundet

NGOer i u-lande under pres

Terror eller kurdernes Al Jazeera?

Indien og tortur

Verdens bedste nyheder skal ud

Deltag i kampen mod fattigdom

Syrien skal presses til at respektere menneskerettighederne

Den kommende regering skal bakke klart op om FN

VALG 2011

VALG 2011: Hvilken retning vil danske udviklingspolitik tage?

Frie og fair valg er en universel værdi

Dag Hammarskjöld mindes

10-års dagen for Verdenskonferencen mod Racisme

Anderkend Palæstina

Israel frygter FN-domstol

Ny FN-rapport sætter fokus på forebyggende diplomati

Den nye regering vil styrke menneskerettighederne i Danmark

En provinsiel åbningstale fra Statsministeren

"Et handlekraftigt FN med stærk dansk støtte"

Kai Eide: Ingen fred i Afghanistan uden Taleban

Michelle Bachelet i København

G4S tilbagetrækning fra Vestbredden trækker ud

24. oktober er FN-dag

Dansker vinder FN-fotokonkurrence

7 milliarder mennesker. 7 milliarder muligheder

Pinligt, USA

STATSMINISTEREN: "FN er en hjørnesten i Danmarks udenrigs- og udviklingspolitik"

Konventionsforpligtelser er ikke et ‘tag selv bord’

Retten til Udvikling fylder 25 år

Et stædigt udslag af sund fornuft

Interesserer du dig for menneskerettigheder?

RECEPTION: Sig NEJ til vold mod kvinder

Smutvej uden om FN-veto?

Retten til Udvikling – interesser stødte sammen i Genève

Vil den nye regering gå nye veje for menneskerettighederne?

FN’s Menneskerettighedsråd er trådt i karakter

Måske hurra

Hen imod en bæredygtig udvikling

Danmark bag initiativ for at fremme humanitære indsatser i konfliktzoner

Året, der gik

Grænser for finansiel frihed?

Af Ole Olsen, Medlem af FN-forbundets bestyrelse


Frihed er en værdi, der skal værnes om og arbejdes for, lokalt og globalt. Herom kan de fleste blive enige, men nok også hurtigt nå frem til at frihed sjældent kan være absolut. Hensynet til andre og til samfundet kan begrænse friheden. Friheden til at angribe andre - personer eller lande - er selvklart meget lille.

Manhattan
UN Photo/ Yutaka Nagata


I de seneste år er friheden til visse finansielle handlinger blevet genstand for debat. Det skyldes både, at operationer på tværs af landegrænser flytter overskud til skattely, og at risikobetonede værdipapirer er blevet omsat i enormt omfang med store tab til følge. Statskasser har måttet bløde betydelige summer for at kompensere.

Mange borgere og politikere verden over er frustrerede over at skulle dække tab, og er ikke blevet mildere stemt af at erfare, hvilke lønninger og bonuser der udbetales i visse finansielle institutioner. Nyheden om, at Goldman Sachs vil udbetale 70 mia. kr. i bonus, og at medarbejderne i investeringsbanken i gennemsnit årligt aflønnes med 2,1 mio. kr., vil udløse fornyet raseri.

Jeg står også med en fæl fornemmelse af, at de finansielle markeder reelt står over demokratiet og ikke omvendt. Bemærk, at både Grækenland og Italien fik nye regeringer i weekender. Uanset at statsøkonomien i de to lande var dårlig, er det skræmmende, at politikerne kun turde handle mens børserne holdt lukket.

De finansielle aktørers måde at arbejde på påkalder sig også opmærksomhed. Det meste af omsætningen foregår mellem finansielle institutioner og uden nævneværdig forbindelse med behov for låntagning eller efterspørgsel efter villig kapital til investeringer i værdiskabende virksomhed.

I følge det østrigske institut for erhvervsforskning var verdenshandelen i 2006 med finansprodukter 66 gange større end de bagvedliggende behov. En afgift på transaktioner vil derfor næppe begrænse de faktiske behov for at skaffe penge, men først og fremmest de spekulative aktiviteter. Måske kan det tilmed flytte arbejdspladser fra overflødig til nyttig aktivitet.

Ønsket om en begrænsning af den finansielle frihed er både forståelig og velbegrundet, men også vanskelig at realisere på et globalt marked, hvor nogle lande lever højt og flot på at levere særlige gunstige vilkår for handel og/eller beskatning. Regningen må andre lande så betale f.eks. gennem mistede skatteindtægter.

Der er således tale om frihed på andres bekostning og dermed også en legitim grund til at handle og kræve forandringer, nationalt og internationalt.

I lighed med at FN's sikkerhedsråd kan iværksætte aktioner for at afsætte diktatorer, som truer befolkninger og nabolande, må det også legitimt kunne forlanges, at f.eks. Bahamas, Cayman Islands og Lichstenstein indfører regler, som hindrer, at andre lande snydes for indtægter.

Og ligesom stater rimeligvis kan presse hverandre til at beskytte klimaet ved at begrænse CO2-udslippet, bør stater presse hinanden til at stoppe den finansielle uansvarlighed. Friheden på dette felt er gået for vidt og må begrænses.

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]