Hvad vi kan forvente af 2011

Et globalt klimaopgør er på vej

København vil droppe G4S

Kan FN levere varen og styre kloden?

Grænser for finansiel frihed?

GLOBAL - FN-forbundets nye medlemsblad er udkommet

UNFPAs direktør gæster København

Debatmøde: Hvordan skabes der fred i Vestsahara?

FN-forbundet satte Vestsahara på dagsordenen

Enigt Sikkerhedsråd bag sanktioner

8. marts - også en FN-dag

Styrk kvinders rettigheder – globalt og lokalt – det er der fortsat brug for

Integration er ikke assimilering

Internationalt retssamfund eller kaos

Sig NEJ til vold mod kvinder

Anden udgave af GLOBAL - FN-forbundets medlemsblad er udkommet

Libyen og ‘The Responsibility to Protect’

Marginalisering af 48 af verdens fattigste lande fører til en “fremtid, vi ikke har råd til”

Bedre plads til ytringsfriheden

Danmark til eksamen i menneskerettigheder

Afghanistan: Et brutalt og meningsløst angreb

Ansvaret for at beskytte

Humanitære principper i risikozonen

Folkeoplysningens fremtid

DEBAT: Humanitær intervention og FN’s rolle i det nordlige Afrika

NGOer: Regeringen tegner ukritisk billede af menneskerettighedssituationen i Danmark

Danmark til eksamen i Menneskerettighedsrådet

Advarsel om svindelmails

Danmark og FNs princip om Responsibility to Protect

133 anbefalinger til Danmark efter eksamen i menneskerettigheder

Ratko Mladic’ anholdelse er en sejr for menneskerettighedsforkæmpere verden over

Verdens miljødag 2011

Interview med Serge Brammertz

One Day On Earth

Ny flotille af sted til Gaza

Nye flygtninge hver dag – nye behov for beskyttelse, håb og rettigheder

God vind til Gaza

Evalueringen af FNs Menneskerettighedsråd ikke helt tilfredstillende

Gør FN verden mere sikker?

Responsibility to Protect (R2P)

Nelson Mandela

Det internationale ungdomsår

FN: Ytringsfriheden må ikke begrænses

Stemmer fra civilsamfundet

NGOer i u-lande under pres

Terror eller kurdernes Al Jazeera?

Indien og tortur

Verdens bedste nyheder skal ud

Deltag i kampen mod fattigdom

Syrien skal presses til at respektere menneskerettighederne

Den kommende regering skal bakke klart op om FN

VALG 2011

VALG 2011: Hvilken retning vil danske udviklingspolitik tage?

Frie og fair valg er en universel værdi

Dag Hammarskjöld mindes

10-års dagen for Verdenskonferencen mod Racisme

Anderkend Palæstina

Israel frygter FN-domstol

Ny FN-rapport sætter fokus på forebyggende diplomati

Den nye regering vil styrke menneskerettighederne i Danmark

En provinsiel åbningstale fra Statsministeren

"Et handlekraftigt FN med stærk dansk støtte"

Kai Eide: Ingen fred i Afghanistan uden Taleban

Michelle Bachelet i København

G4S tilbagetrækning fra Vestbredden trækker ud

24. oktober er FN-dag

Dansker vinder FN-fotokonkurrence

7 milliarder mennesker. 7 milliarder muligheder

Pinligt, USA

STATSMINISTEREN: "FN er en hjørnesten i Danmarks udenrigs- og udviklingspolitik"

Konventionsforpligtelser er ikke et ‘tag selv bord’

Retten til Udvikling fylder 25 år

Et stædigt udslag af sund fornuft

Interesserer du dig for menneskerettigheder?

RECEPTION: Sig NEJ til vold mod kvinder

Smutvej uden om FN-veto?

Retten til Udvikling – interesser stødte sammen i Genève

Vil den nye regering gå nye veje for menneskerettighederne?

FN’s Menneskerettighedsråd er trådt i karakter

Måske hurra

Hen imod en bæredygtig udvikling

Danmark bag initiativ for at fremme humanitære indsatser i konfliktzoner

Året, der gik

God vind til Gaza

I denne uge stævner en lille flåde af skibe mod Gazas kyst, herunder også et lille hold danskere på et skib under canadisk flag. Det er ikke alene et meget prisværdigt initiativ, som det danske Free Gaza har taget initiativ til – man kan også frygte, at det kan blive en farefuld færd for de ikke-voldelige aktivister om bord. Skibene sejler afsted omtrent samtidig med 1-årsdagen for Israels angreb på nødhjælpskonvojen, der havde kurs mod Gaza.


Af Tue Magnussen

I FN-forbundet tog vi kraftigt afstand fra Israels angreb på nødhjælpsskibet. Vi understregede, at Israel ingen ret har eller havde til at blokere eller besætte palæstinensisk område, herunder farvandet ud for Gaza. Israels angreb på et nødhjælpsskib i internationalt farvand var og er pirateri, og angrebet var tillige helt ude af proportioner. Endnu en gang overtrådte Israel såvel FN's og det internationale samfunds grundlæggende regelsæt.

FN-forbundet opfordrede derfor Danmark til klart og skarpt at tage afstand til Israels angreb på nødhjælpskonvojen og straks kræve Israels konventionsstridige blokade af Gaza ophævet. Det er og var aldeles uacceptabelt, at Israel mødte en humanitær hjælpeaktion til det nødstedte Gaza med et væbnet angreb i internationalt farvand.

Den humanitære nødhjælpskonvoj sidste år og skibene denne gang medbragte symbolsk forsyninger i form af medicin, mad, byggematerialer samt legetøj, bøger og andre skolematerialer til Gaza. Både FN og andre internationale humanitære organisationer kan fortælle om det udtalte hjælpebehov i Gaza. Selvom grænsen til Egypten forleden blev åbnet en lille smule, skønnes det, at med det nuværende tempo vil genopbygningen af Gaza komme til at vare mere end 100 år. Israel har forhindret, at cement, stål og andre byggematerialer kommer frem. Kun få lastbiler har fået lov til at komme ind i Gaza siden invasionen i januar 2009. Syge, traumatiserede og fattige mennesker er blevet de første ofre for blokaden. En blokade, der er en klar overtrædelse af den humanitære folkeret, og som har skabt en udtalt nød. En nød som de humanitære konvojer vil forsøge at afhjælpe ved at bryde blokaden af Gaza.

FN-forbundet har også tidligere fordømt den fortsatte blokade af Gaza. Blokaden er en kollektiv afstraffelse af den palæstinensiske civilbefolkning i modstrid med 4. Geneve konvention med store humanitære omkostninger, især efter Israels krig mod Gaza i januar 2009.  Som FN's generalsekretær Ban Ki-Moon klart udmeldte sidste år, må Israels blokade hæves øjeblikkeligt. Blokaden mod Gaza både er uholdbar og forkert; som Ban Ki-Moon klart udtrykte det: Den straffer uskyldige civile.

Nøden i Gaza er ikke en naturkatastrofe. Det er en menneskeskabt katastrofe, forårsaget af Israels blokade. Israel har konsekvent overhørt henstillingerne fra det internationale samfund. Fattigdom og armod bidrager ikke til at fremme en fredsproces - tværtimod. Derfor bør Danmark selv og via EU samt i FN arbejde for at blokaden hæves øjeblikkeligt. Det er vigtigt, at Danmark understreger, at en fredsløsning i konflikten sker på grundlag af folkeretten

Ofte har det internationale samfund, herunder Danmark, ofret hensyn til menneskerettigheder og folkeretten for at fremme en fredsproces i den israelsk-palæstinensiske konflikt. Det har imidlertid vist sig at være en fejl.

Israels angreb på den humanitære nødhjælpskonvoj er et eksempel på, at tilsidesættelse af internationale konventioner forværrer udsigterne til fredsforhandlinger. En international retsorden er ikke en forhindring, men derimod fundamentet for en varig fred.

Efter Israels angreb på den humanitære nødhjælpsflåde er det vigtigt, at Danmark fastholder en afstandtagen overfor Israel ved at kræve, at den konventionsstridige blokade af Gaza straks skal ophøre, og at Danmark tager afstand fra de ulovlige bosættelser på Vestbredden og i særdeleshed, at Danmark følger den nylige opfordring i Berlingske Tidende fra fire tidligere danske udenrigsministre om dansk anerkendelse af Palæstina.

Det er vigtige krav, men jeg vil gerne tilføje, at erfaringen viser, at man aktivt må fastholde fordømmelsen af Israels overgreb og tage konkrete skridt til at udtrykke den. Et første klart skridt kunne være, at Danmark i EU-regi aktivt arbejder for en suspension af EU's associeringsaftale med Israel.

I stedet for en blokade af humanitær hjælp til en nødstedt befolkning i mere end tre år kunne et andet skridt være, at Danmark tager initiativ til en international våbenembargo overfor Israel, indtil Israel har accepteret at søge konflikten løst gennem egentlige fredsforhandlinger.

Man kan kun ønske skibene til Gaza god vind på sejladsen og udover dansk og international pressebevågenhed håbe, at den danske regeringen vil bakke op om initiativet om end ikke direkte så for eksempel ved at følge opfordringen fra de tidligere danske udenrigsministre om dansk anerkendelse af Palæstina, når det til efteråret forventes at blive et hovedspørgsmål bl.a. på FN's generalforsamling.

 

Se også: Ny flotille af sted til Gaza

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]