Hvad vi kan forvente af 2011

Et globalt klimaopgør er på vej

København vil droppe G4S

Kan FN levere varen og styre kloden?

Grænser for finansiel frihed?

GLOBAL - FN-forbundets nye medlemsblad er udkommet

UNFPAs direktør gæster København

Debatmøde: Hvordan skabes der fred i Vestsahara?

FN-forbundet satte Vestsahara på dagsordenen

Enigt Sikkerhedsråd bag sanktioner

8. marts - også en FN-dag

Styrk kvinders rettigheder – globalt og lokalt – det er der fortsat brug for

Integration er ikke assimilering

Internationalt retssamfund eller kaos

Sig NEJ til vold mod kvinder

Anden udgave af GLOBAL - FN-forbundets medlemsblad er udkommet

Libyen og ‘The Responsibility to Protect’

Marginalisering af 48 af verdens fattigste lande fører til en “fremtid, vi ikke har råd til”

Bedre plads til ytringsfriheden

Danmark til eksamen i menneskerettigheder

Afghanistan: Et brutalt og meningsløst angreb

Ansvaret for at beskytte

Humanitære principper i risikozonen

Folkeoplysningens fremtid

DEBAT: Humanitær intervention og FN’s rolle i det nordlige Afrika

NGOer: Regeringen tegner ukritisk billede af menneskerettighedssituationen i Danmark

Danmark til eksamen i Menneskerettighedsrådet

Advarsel om svindelmails

Danmark og FNs princip om Responsibility to Protect

133 anbefalinger til Danmark efter eksamen i menneskerettigheder

Ratko Mladic’ anholdelse er en sejr for menneskerettighedsforkæmpere verden over

Verdens miljødag 2011

Interview med Serge Brammertz

One Day On Earth

Ny flotille af sted til Gaza

Nye flygtninge hver dag – nye behov for beskyttelse, håb og rettigheder

God vind til Gaza

Evalueringen af FNs Menneskerettighedsråd ikke helt tilfredstillende

Gør FN verden mere sikker?

Responsibility to Protect (R2P)

Nelson Mandela

Det internationale ungdomsår

FN: Ytringsfriheden må ikke begrænses

Stemmer fra civilsamfundet

NGOer i u-lande under pres

Terror eller kurdernes Al Jazeera?

Indien og tortur

Verdens bedste nyheder skal ud

Deltag i kampen mod fattigdom

Syrien skal presses til at respektere menneskerettighederne

Den kommende regering skal bakke klart op om FN

VALG 2011

VALG 2011: Hvilken retning vil danske udviklingspolitik tage?

Frie og fair valg er en universel værdi

Dag Hammarskjöld mindes

10-års dagen for Verdenskonferencen mod Racisme

Anderkend Palæstina

Israel frygter FN-domstol

Ny FN-rapport sætter fokus på forebyggende diplomati

Den nye regering vil styrke menneskerettighederne i Danmark

En provinsiel åbningstale fra Statsministeren

"Et handlekraftigt FN med stærk dansk støtte"

Kai Eide: Ingen fred i Afghanistan uden Taleban

Michelle Bachelet i København

G4S tilbagetrækning fra Vestbredden trækker ud

24. oktober er FN-dag

Dansker vinder FN-fotokonkurrence

7 milliarder mennesker. 7 milliarder muligheder

Pinligt, USA

STATSMINISTEREN: "FN er en hjørnesten i Danmarks udenrigs- og udviklingspolitik"

Konventionsforpligtelser er ikke et ‘tag selv bord’

Retten til Udvikling fylder 25 år

Et stædigt udslag af sund fornuft

Interesserer du dig for menneskerettigheder?

RECEPTION: Sig NEJ til vold mod kvinder

Smutvej uden om FN-veto?

Retten til Udvikling – interesser stødte sammen i Genève

Vil den nye regering gå nye veje for menneskerettighederne?

FN’s Menneskerettighedsråd er trådt i karakter

Måske hurra

Hen imod en bæredygtig udvikling

Danmark bag initiativ for at fremme humanitære indsatser i konfliktzoner

Året, der gik

Et stædigt udslag af sund fornuft

Sådan beskriver Politikens Anders Jerichow den danske FN-ambassadør Carsten Staurs nye bog "Den globale udfordring. FN mellem relevans, legimitet og handlekraft."

Staurfoto

UN Photo/Evan Schneider

af ANDERS JERICHOW

USA vil fortsat spille førsteviolin, men lande som Kina, Indien, Brasilien, Mexico, Indonesien og Sydafrika vil i stigende grad være med til at sætte tonen. Og hvad så med de historisk selvbevidste lande i Europa? De vil være henvist til at surmule i slagtøjsgruppen.

Det er prognosen, når Carsten Staur udlægger perspektiverne for FN.

Han ved, hvad han taler om. Ikke en særlig højtråbende mand, heller ikke en folkelig kendis, skønt han har siddet på fine og krævende poster i dansk udenrigstjeneste: førhen chef for Danida, siden 2007 vores ambassadør i FN.

Hans forgænger i FN-hovedkvarteret, den temperamentsfulde og skarpe Ellen Margrethe Løj, lod sig efter New York udsende som spydspids for FN's samlede operation i det tidligere borgerkrigshærgede Liberia.

Den lavmælte og finurlige Staur har nærmest modsat valgt at skrive os en introduktion til FN og dets nødvendighed.

Mens Løj i Vestafrika viser, hvad FN kan bruges til, viser Staur i sin bog, hvem der styrer, og hvorfor det ikke altid er helt tosset.

Han vil være den første til at erindre om, at medlemsstaterne bestemmer, men også at sekretariatet og FN's tusinder af ansatte er kernen i FN's indsats. Det er blevet en stor forretning. Da Dag Hammarskjöld trådte til som ny generalsekretær i 1953, gik han personlig rundt og hilste på alle medarbejdere. I dag har FN's sekretariat 35.000 fastansatte, og omkring 150.000 har deres daglige dont i hele FNsystemet.

Og FN's generalsekretær er ifølge Staur et ekstremt eksempel på »ansvar uden magt«. Generalsekretæren er verdens ' chefdiplomat', involveret i løsning af krige og konflikter. Han er også ' bestyrelsesformand' for en multilateral koncern med ansvar for international udvikling. Og han er nok så afgørende ' dagsordensætter' med en enestående mulighed for at påvirke international debat. »Folk lytter, når han taler«, skønt det i praksis er Sikkerhedsrådets medlemmer, navnlig de fem faste, som har stemmer til at sige ja eller nej.

Fungerer det? Tja. Staur lægger ikke skjul på, at bureaukratiet er tungt at danse med, og at ressourcerne ikke altid anvendes optimalt. »Det er let at sætte skibe i søen - og langt sværere at få dem i havn igen«. Forskellige forvaltningskulturer har ifølge Staur »krydsbefrugtet« hinanden, og alle regeringer kræver hver sine folk ansat.

Nogle vil derfor dømme FN som totalt dysfunktionelt - Staur er mere nuanceret.

»Sikkerhedsrådet er, trods sine mangler, et rimelig handlekraftigt FN-organ. Generalforsamlingen er det ikke«. FN ER JO ikke en verdensregering, kun en del af verdens beslutningskraft. Og FN påtager sig opgaver, som andre ikke står i kø for at løfte: som mægler, som udvikler af fattige samfund, som normsætter, som formidler af nødvendige kompromiser og indsatser, uden at de nødvendigvis lykkes hver gang. Klimakonferencerne er ét eksempel - både på, at FN kan fremme en påtrængende dagsorden, og på, at det i sidste ende er medlemmerne, der bestemmer eller opgiver. Og ligesom i ' Animal Farm' er der nogle, der er mere lige end andre.

Men tjek så lige verdens sidste årtier, hvis Staur må minde om, at internationalt samarbejde har skabt utrolige resultater.

Verden har undgået en global atomkrig.

Den har haft held til at bremse og afslutte konflikter, der kunne være løbet helt løbsk. Der er stadig mere end én milliard fattige, som må friste en tilværelse for mindre end 1,25 amerikanske dollar om dagen, men det er lykkedes at løfte en halv milliard mennesker ud af absolut fattigdom siden 1990, og »alt tyder på, at en halv milliard mere vil forlade de fattiges rækker inden 2015. Det er mange«. Men undervejs har verden »også fejlbedømt nogle helt fundamentale vilkår omkring klodens bæreevne«, anfører Staur. Det er en opgave for FN, for der er ikke andre, som kan og vil fastholde verdens opmærksomhed på, at vi ikke bare kan drive rovdrift på klodens ressourcer.

Hvis FN skal lykkes, skal det ifølge Staur udvikle sig som et mellemstatsligt forhandlingsforum.

Det skal udvikle sit sekretariat til i den tredje verden at sikre en udvikling, som ellers vil være uden ledelse og drivkraft.

Og det skal vise sig villigt og dueligt i samarbejde med såvel folkelige, ikkestatslige aktører på den internationale scene som de store internationale organisationer som Verdensbanksystemet.

Han kan godt være bekymret for, at det korte, taktiske spil i FN vil få stigende betydning på bekostning af det langsigtede, strategiske perspektiv. Det kan - mere positivt - dog give alvorlige sager som folkedrab, krigsforbrydelser og grove menneskeretskrænkelser mere opmærksomhed.

Og da vil den sociale kontrakt mellem et lands politiske ledelse og dets borgere ikke kun være et ' internt anliggende', men et forhold, der må anskues på tværs af landegrænser - og hvor landenes ledelser må stå til ansvar på den globale scene.

FN bliver i den tredje verden nødt til at sætte holdbare standarder; til at sikre nødhjælp, også hvor der ikke er større magters interesser på spil; og til at hjælpe svage og fejlslagne stater i gang, uanset om de i øvrigt påkalder sig magtfulde staters opmærksomhed.

FN afspejler stadig en stædig tro på den menneskelige fornuft. Staur viser stilfærdigt, hvorfor og hvordan.

Bogen er for dyr og for ringe illustreret.

Men den er god at lære af, også en god lærebog.

Den globale udfordring. FN mellem relevans, legitimitet og handlekraft. Jurist-og Økonomforbundets Forlag, 317 sider, 485 kroner

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]