Hvad vi kan forvente af 2011

Et globalt klimaopgør er på vej

København vil droppe G4S

Kan FN levere varen og styre kloden?

Grænser for finansiel frihed?

GLOBAL - FN-forbundets nye medlemsblad er udkommet

UNFPAs direktør gæster København

Debatmøde: Hvordan skabes der fred i Vestsahara?

FN-forbundet satte Vestsahara på dagsordenen

Enigt Sikkerhedsråd bag sanktioner

8. marts - også en FN-dag

Styrk kvinders rettigheder – globalt og lokalt – det er der fortsat brug for

Integration er ikke assimilering

Internationalt retssamfund eller kaos

Sig NEJ til vold mod kvinder

Anden udgave af GLOBAL - FN-forbundets medlemsblad er udkommet

Libyen og ‘The Responsibility to Protect’

Marginalisering af 48 af verdens fattigste lande fører til en “fremtid, vi ikke har råd til”

Bedre plads til ytringsfriheden

Danmark til eksamen i menneskerettigheder

Afghanistan: Et brutalt og meningsløst angreb

Ansvaret for at beskytte

Humanitære principper i risikozonen

Folkeoplysningens fremtid

DEBAT: Humanitær intervention og FN’s rolle i det nordlige Afrika

NGOer: Regeringen tegner ukritisk billede af menneskerettighedssituationen i Danmark

Danmark til eksamen i Menneskerettighedsrådet

Advarsel om svindelmails

Danmark og FNs princip om Responsibility to Protect

133 anbefalinger til Danmark efter eksamen i menneskerettigheder

Ratko Mladic’ anholdelse er en sejr for menneskerettighedsforkæmpere verden over

Verdens miljødag 2011

Interview med Serge Brammertz

One Day On Earth

Ny flotille af sted til Gaza

Nye flygtninge hver dag – nye behov for beskyttelse, håb og rettigheder

God vind til Gaza

Evalueringen af FNs Menneskerettighedsråd ikke helt tilfredstillende

Gør FN verden mere sikker?

Responsibility to Protect (R2P)

Nelson Mandela

Det internationale ungdomsår

FN: Ytringsfriheden må ikke begrænses

Stemmer fra civilsamfundet

NGOer i u-lande under pres

Terror eller kurdernes Al Jazeera?

Indien og tortur

Verdens bedste nyheder skal ud

Deltag i kampen mod fattigdom

Syrien skal presses til at respektere menneskerettighederne

Den kommende regering skal bakke klart op om FN

VALG 2011

VALG 2011: Hvilken retning vil danske udviklingspolitik tage?

Frie og fair valg er en universel værdi

Dag Hammarskjöld mindes

10-års dagen for Verdenskonferencen mod Racisme

Anderkend Palæstina

Israel frygter FN-domstol

Ny FN-rapport sætter fokus på forebyggende diplomati

Den nye regering vil styrke menneskerettighederne i Danmark

En provinsiel åbningstale fra Statsministeren

"Et handlekraftigt FN med stærk dansk støtte"

Kai Eide: Ingen fred i Afghanistan uden Taleban

Michelle Bachelet i København

G4S tilbagetrækning fra Vestbredden trækker ud

24. oktober er FN-dag

Dansker vinder FN-fotokonkurrence

7 milliarder mennesker. 7 milliarder muligheder

Pinligt, USA

STATSMINISTEREN: "FN er en hjørnesten i Danmarks udenrigs- og udviklingspolitik"

Konventionsforpligtelser er ikke et ‘tag selv bord’

Retten til Udvikling fylder 25 år

Et stædigt udslag af sund fornuft

Interesserer du dig for menneskerettigheder?

RECEPTION: Sig NEJ til vold mod kvinder

Smutvej uden om FN-veto?

Retten til Udvikling – interesser stødte sammen i Genève

Vil den nye regering gå nye veje for menneskerettighederne?

FN’s Menneskerettighedsråd er trådt i karakter

Måske hurra

Hen imod en bæredygtig udvikling

Danmark bag initiativ for at fremme humanitære indsatser i konfliktzoner

Året, der gik

Anerkend Palæstina

Udtalelse fra FN-forbundet vedrørende anerkendelse af en palæstinensisk stat

 

Den 23. september 2011 vil den palæstinensiske præsident Abbas bede FN's Sikkerhedsråd om at anerkende staten Palæstina som en suveræn stat.

FN-forbundet støtter, at præsident Abbas nu beder FN's Sikkerhedsråd og alle FN's medlemslande, herunder Danmark, om at anerkende en palæstinensisk stat. En anerkendelse er i forlængelse af Sikkerhedsrådets centrale resolutioner, herunder 242, 338 og 1397 og følger princippet om folkenes ret til selvbestemmelse samt Generalforsamlingsresolution 181.

FN-forbundet havde foretrukket, at der før en anerkendelse forelå en løsning forhandlet med Israel, men finder omvendt ikke, at Israels accept kan være en forudsætning for anerkendelse. Israel har efter FN-forbundets mening ikke bidraget aktivt til at skabe en to-stats løsning siden Oslo-aftalerne i 1993 og 1995.

Anerkendelsen skal umiddelbart gælde det territorium, som er defineret af grænserne fra før 6-dages krigen i 1967, dvs. et territorium omfattende Vestbredden - inkl. Øst-Jerusalem - og Gaza-striben med tilhørende kystområde.

FN-forbundet forventer, at en anerkendelse skaber en ny forhandlingsramme, som vil betyde, at en suveræn palæstinensisk stat side om side med andre lande også i praksis bliver en realitet.

Alle magtudøvende parter, herunder Hamas, skal fra anerkendelsen ophøre med militær magtanvendelse samt søge at forhindre militære aktioner uden for eget område, defineret af 1967-grænserne. Alle parter afstår fra at øge den militære kapacitet i en overgangsfase.

FN's Sikkerhedsråd skal i overgangsfasen sammen med regionale organisationer garantere for sikkerheden i både Palæstina og Israel. Der oprettes en garanterende/fredsbevarende styrke, som skal kunne etablere de sikkerhedsforanstaltninger som kræves og have uhindret adgang overalt i begge lande.

I forhold til de mange udestående spørgsmål, som skal løses med international opbakning og under respekt for international lov, finder FN-forbundet:

 

  • at grænserne mellem Israel og Palæstina senere kan justeres ved at bytte landområder, hvis parterne opnår enighed herom.

 

  • at Israel ophæver blokaden af Gaza-striben, herunder sine restriktionen i den såkaldte "bufferzone" dybt inde i Gaza-striben.

 

  • at der oprettes en korridor i Israel, som giver adgang mellem Vestbredden og Gaza-striben, sådan at begge områders isolation brydes.

 

  • at placeringen af hovedstaden i staten Palæstina er en beslutning, som alene træffes på palæstinensisk side.

 

  • at separationsbarrieren (muren/hegnet) fjernes/nedrives, hvor den ikke står på 1967- grænsen, jf. udtalelsen fra den internationale domstol. Det er et mål, at hegn og mure på sigt fjernes helt.

 

  • at flygtninge og deres efterkommere sikres retten til at vende hjem til de områder, de kom fra. Der opstilles muligheder for at flygtninge efter eget valg i stedet kan få en kompensation eller kan flytte til den palæstinensiske stat. Flygtningenes opholdslande skal tilbyde statsborgerskab til de, som ønsker at blive.

 

  • at bosættelser enten rives ned, eller overgår til at blive enheder i den palæstinensiske stat. Indbyggerne kan tilbydes at blive borgere i den nye stat.

 

  • at den palæstinensiske stat får fuld suverænitet over territoriets luftrum, kystzone og undergrund, herunder vandressourcer.

 

  • at palæstinensiske fanger i Israel og israelske fanger i Palæstina overdrages til løsladelse eller videre afsoning i deres hjemland.

 

FN-forbundet forventer, at der snarest dannes en fælles regering i Palæstina, bl.a. som resultat af forsoningsaftalen mellem Fatah og Hamas. Danmark og EU skal bidrage til denne proces ved at ophøre med at behandle Hamas som en terrororganisation.

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]