International retsorden på spil i dag

Korrespondance med Per Stig Møller om Goldstone-rapporten

FN fremhæver Danmark som foregangsland

Ny generalsekretær for FN-forbundet

2015 Måls konference

2015 Måls konference links

Udbytterig 2015 Måls-konference

Israels angreb må få konsekvenser!

Tue Magnussen taler ved demonstation mod Israels blokade af Gaza

VM i fodbold: Lad os give racismen det røde kort

NGO’ernes anbefalinger til 2015 Måls-topmøde

Tak for sidst

FN til G20-landene: Vores budgetter skal ikke balancere på bekostning af de fattige

FN tager historisk skridt for ligestilling og kvinders rettigheder

Danmark nedprioriterer kampen mod tortur

Forbud mod klyngebomber trådt i kraft

Pakistan: Værste oversvømmelse i over 80 år

Pakistan: FN sender beredskabsteam under dansk ledelse

Københavns Kommune tjener på konventionsbrud

Katastrofefond skal sikres finansiering

Multilateralisme i skyggen af det amerikanske midtvejsvalg

Er FNtavshed dræbende?

Støt FNs Katastrofefonds indsats i Pakistan

Danmark og menneskerettighederne

Invitation til FNs Fredsdag

Følg FN's opfordring: Stop tvangshjemsendelser til Irak

Plenardebatten fortsætter i New York

Det kræver ansvar at underskrive FN-konventioner

Veloverstået landsmøde i FN-forbundet

Nationers sande velstand

NGO-rapport belyser menneskerettighedssituationen i Danmark

G4S skader fredsprocessen

Vellykket Sortehavskonference på Borups Højskole

Ny rapport fra UNAIDS: HIV-epidemien stabiliseres

FNs Menneskerettighedsdag 2010

Danmark kan give menneskerettighederne et markant løft

UNHCR fylder 60

Generalsekretæren gør status på 2010

Tue Magnussen taler ved demonstation mod Israels blokade af Gaza

Medlem af FN-forbundets bestyrelse, Tue Magnussen talte torsdag den 3. juni ved en demonstration på Rådhuspladsen mod Israels blokade af Gaza. Tue Magnussen udtalte sig onsdag den 2. juni til Berlingske Tidende, hvor han opfordrer Danmark til klart at tage afstand fra Israels angreb på nødhjælpskonvojen til Gaza.

Af Tue Magnussen Advocacykoordinator ved RCT og medlem af FN-forbundets bestyrelse

Det er aldeles uacceptabelt, at Israel møder en humanitær hjælpeaktion til det nødstedte Gaza med et væbnet angreb i internationalt farvand.

Den humanitære nødhjælpskonvoj, der tidligt mandag morgen blev angrebet af israelsk militær, medbragte op imod 10.000 ton forsyninger i form af mad, byggematerialer samt bøger og andre skolematerialer til Gaza. Internationale og danske humanitære organisationer kan fortælle om det udtalte hjælpebehov i Gaza. En nød som den humanitære konvoj ville forsøge at afhjælpe ved at bryde blokaden af Gaza.

Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), der har arbejdet i Gaza siden 1994, har sammen med internationale hjælpeorganisationer tidligere fordømt den fortsatte blokade af Gaza. Blokaden, der er en kollektiv afstraffelse af den palæstinensiske civilbefolkning i modstrid med 4. Genève-konvention, har store humanitære omkostninger.

Nøden i Gaza er ikke en naturkatastrofe. Det er en menneskeskabt katastrofe forårsaget af Israels blokade. Israel har konsekvent overhørt henstillingerne fra det internationale samfund. Fattigdom og armod bidrager ikke til at fremme en fredsproces - tværtimod. Derfor bør Danmark selv og via EU arbejde for, at blokaden hæves øjeblikkeligt.

Det er vigtigt, at Danmark understreger, at en fredsløsning i konflikten sker på grundlag af folkeretten. I lighed med flere andre EU-lande stemte Danmark 26. februar i år for en resolution, som kræver, at Gaza-krigens parter skal undersøge Goldstone-rapportens anklager om, at der blev begået krigsforbrydelser.

De to parter afleverede hver især i starten af februar i år utilfredsstillende svar. FNs Generalforsamling gav parterne yderligere fem måneder til at gennemføre de påkrævede undersøgelser. Når rapporten i slutningen af næste måned kommer op i FN igen, er det vigtigt, at Danmark arbejder for, at der må ikke være straffrihed for krigsforbrydelser, hverken i Gaza, Israel eller andre steder.

Ofte har det internationale samfund, herunder Danmark, ofret hensyn til menneskerettigheder og folkeretten for at fremme en fredsproces i den israelsk-palæstinensiske konflikt. Det har imidlertid vist sig at være en fejl. Meddelelsen om Israels angreb på den humanitære nødhjælpskonvoj er et eksempel på, at tilsidesættelse af internationale konventioner forværrer udsigterne til fredsforhandlinger. En international retsorden er ikke en forhindring, men derimod fundamentet for en varig fred.

Efter Israels angreb på den humanitære nødhjælpsflåde er det vigtigt, at Danmark fastholder en afstandtagen over for Israel ved at kræve, at den konventionsstridige blokade af Gaza straks skal ophøre, og at vi tager afstand fra de ulovlige bosættelser på Vestbredden og i særdeleshed, at vi gennem FN bakker op om Goldstone-rapportens krav om retsforfølgning af krigsforbrydelser under Gaza-krigen.

Berlingske Tidende, 3. juni 2010

 

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]