International retsorden på spil i dag

Korrespondance med Per Stig Møller om Goldstone-rapporten

FN fremhæver Danmark som foregangsland

Ny generalsekretær for FN-forbundet

2015 Måls konference

2015 Måls konference links

Udbytterig 2015 Måls-konference

Israels angreb må få konsekvenser!

Tue Magnussen taler ved demonstation mod Israels blokade af Gaza

VM i fodbold: Lad os give racismen det røde kort

NGO’ernes anbefalinger til 2015 Måls-topmøde

Tak for sidst

FN til G20-landene: Vores budgetter skal ikke balancere på bekostning af de fattige

FN tager historisk skridt for ligestilling og kvinders rettigheder

Danmark nedprioriterer kampen mod tortur

Forbud mod klyngebomber trådt i kraft

Pakistan: Værste oversvømmelse i over 80 år

Pakistan: FN sender beredskabsteam under dansk ledelse

Københavns Kommune tjener på konventionsbrud

Katastrofefond skal sikres finansiering

Multilateralisme i skyggen af det amerikanske midtvejsvalg

Er FNtavshed dræbende?

Støt FNs Katastrofefonds indsats i Pakistan

Danmark og menneskerettighederne

Invitation til FNs Fredsdag

Følg FN's opfordring: Stop tvangshjemsendelser til Irak

Plenardebatten fortsætter i New York

Det kræver ansvar at underskrive FN-konventioner

Veloverstået landsmøde i FN-forbundet

Nationers sande velstand

NGO-rapport belyser menneskerettighedssituationen i Danmark

G4S skader fredsprocessen

Vellykket Sortehavskonference på Borups Højskole

Ny rapport fra UNAIDS: HIV-epidemien stabiliseres

FNs Menneskerettighedsdag 2010

Danmark kan give menneskerettighederne et markant løft

UNHCR fylder 60

Generalsekretæren gør status på 2010

Katastrofefond skal sikres finansiering

Kun halvdelen af de 460 millioner dollars, FN har bedt om fra det internationale samfund til nødhjælp til det katastroferamte Pakistan, er kommet ind. Godt 20 millioner mennesker er påvirket af oversvømmelserne.


FN har en katastrofefond, CERF (Central Emergency Response Fund), under OCHA (Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs). Problemet med CERF er efter FN-forbundets mening, at det er frivilligt for donorlandene at bidrage med midler. Det giver et uforudsigeligt finansieringsgrundlag. Samtidig er finansieringen for lille til at kunne yde en hurtig, optimal indsats i alle katastrofesituationer, som oversvømmelserne i Pakistan senest har demonstreret.

CERF's retningslinier kan også diskuteres. Eksempelvis er det sådan, at hvis det forventes, at lande vil afgive specifikke, direkte donorløfter til en konkret katastrofesituation, så kan FN-organisationer, som alene kan søge om CERF-penge, kun søge om lån fra Fonden til sin påtænkte indsats; lån, der så skal tilbagebetales, når de øremærkede donor-bidrag er modtaget.

Vi mener i FN-forbundet, at obligatoriske, pålignede bidrag vil sikre en mere forudsigelig, langsigtet finansiering, hvor byrderne fordeles ligeligt mellem donorerne; og hvor uvedkommende, politiske hensyn ikke vil få så stor indflydelse.


 
CERF er oprettet i 2005 til at afløse FN's Central Emergency Revolving Fund, og har opereret siden 2006. Danmark bidrager med ca. 8,4 til 9,4 mio. US$, og har i de fem bidragsår betalt i alt 45 mio. US$ (godt 260 mio. DKK). I alt 120 lande og 27 organisationer og virksomheder har givet bidrag på godt 1,9 mia. US$ i de fem år. I 2009 bidrog 85 lande og ni organisationer og virksomheder med knap 402 mio. US$.

Du kan læse mere om CERF på deres hjemmeside:

http://ochaonline.un.org/cerf/CERFHome/tabid/1705/language/en-US/Default.aspx

Hør generalsekretær Torleif Jonassons udtalelse mandag den 16. august  i Radioavisen på P1 her

 

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]