International retsorden på spil i dag

Korrespondance med Per Stig Møller om Goldstone-rapporten

FN fremhæver Danmark som foregangsland

Ny generalsekretær for FN-forbundet

2015 Måls konference

2015 Måls konference links

Udbytterig 2015 Måls-konference

Israels angreb må få konsekvenser!

Tue Magnussen taler ved demonstation mod Israels blokade af Gaza

VM i fodbold: Lad os give racismen det røde kort

NGO’ernes anbefalinger til 2015 Måls-topmøde

Tak for sidst

FN til G20-landene: Vores budgetter skal ikke balancere på bekostning af de fattige

FN tager historisk skridt for ligestilling og kvinders rettigheder

Danmark nedprioriterer kampen mod tortur

Forbud mod klyngebomber trådt i kraft

Pakistan: Værste oversvømmelse i over 80 år

Pakistan: FN sender beredskabsteam under dansk ledelse

Københavns Kommune tjener på konventionsbrud

Katastrofefond skal sikres finansiering

Multilateralisme i skyggen af det amerikanske midtvejsvalg

Er FNtavshed dræbende?

Støt FNs Katastrofefonds indsats i Pakistan

Danmark og menneskerettighederne

Invitation til FNs Fredsdag

Følg FN's opfordring: Stop tvangshjemsendelser til Irak

Plenardebatten fortsætter i New York

Det kræver ansvar at underskrive FN-konventioner

Veloverstået landsmøde i FN-forbundet

Nationers sande velstand

NGO-rapport belyser menneskerettighedssituationen i Danmark

G4S skader fredsprocessen

Vellykket Sortehavskonference på Borups Højskole

Ny rapport fra UNAIDS: HIV-epidemien stabiliseres

FNs Menneskerettighedsdag 2010

Danmark kan give menneskerettighederne et markant løft

UNHCR fylder 60

Generalsekretæren gør status på 2010

FN tager historisk skridt for ligestilling og kvinders rettigheder

FN's medlemslande har den 2. juli besluttet at samle FN's ligestillingsarbejde i en ny enhed under navnet 'UN WOMEN'.

Enheden vil være ansvarlig for FN's operationelle og normative arbejde med køns- og ligestillingsspørgsmål og vil samtidig stå for koordinering og indarbejdelse af disse spørgsmål i hele FN-systemet. Enheden vil være arbejdsdygtig den 1. januar 2011 og blive ledet af en endnu ikke udpeget eksekutiv direktør for 'UN WOMEN'.

I forbindelse med etableringen af 'UN WOMEN' udtaler udviklingsminister Søren Pind: "Det er glædeligt, at ligestillingsarbejdet nu samles i en FN-enhed frem for som hidtil at være spredt på flere organisationer. Danmark har arbejdet målrettet for at få truffet denne beslutning. Nu gælder det om at få enheden til at levere de ønskede resultater. Det vil vi fortsat følge op på. Ligestillingsarbejdet i FN skal styrkes og blive mere slagkraftigt og effektivt. Det skylder vi ikke mindst de mange kvinder i Afrika, som dagligt begrænses af diskrimination, ikke har ordentligt adgang til ressourcer og ikke har indflydelse på de politiske beslutninger, der påvirker deres liv."

Women of the World
Under FN's første generalforsamling i 1946 indkaldte den amerikanske præsidentfrue, Eleanor Roosevelt, de kvindelige delegater, så de sammen kunne adressere 'Verdens kvinder'.
UN Foto: Marcel Bolomey

Oprettelsen af 'UN WOMEN' er et vigtigt fremskridt i den overordnede FN-reformproces, der skal strømline og effektivisere alle FN's operationelle aktiviteter. Således har FN's medlemsstater efter næsten fire års vanskelige reformforhandlinger nu samlet de nuværende fire FN-organer, som arbejder med køns- og ligestillingsspørgsmål (UNIFEM, OSAGI, DAW og INSTRAW*), i en og samme organisation. Dermed får arbejdet med køns- og ligestillingsspørgsmål nu omsider den institutionelle tyngde, som det vigtige område fortjener.

'UN WOMEN' skal gøre FN i stand til at arbejde mere effektivt og målrettet med køns- og ligestillingsspørgsmål i både FN's udviklingsarbejde, humanitære arbejde og arbejdet med fredsbevaring og fredsopbygning. Dermed kan 'UN WOMEN' spille en vigtig rolle i forhold til at adressere de udfordringer, som særligt kvinder står overfor. Dette kan eksempelvis ske med konkrete katalytiske projekter på landeniveau, gennem støtte til kvindenetværk, via rådgivning til nationale regeringer og myndigheder om køns- og ligestillingsspørgsmål.
For at sikre en velfungerende og effektiv enhed, vil det være nødvendigt med en stærk leder af enheden. FN's generalsekretær er i øjeblikket på udkig efter egnede kandidater, så den endelige udpegning formentligt kan ske i forbindelse med FN's generalforsamling i september 2010 i New York.

UNIFEM varetager FN's operationelle ligestillingsaktiviteter, DAW understøtter Kvinde- og CEDAW- kommissionernes arbejde, INSTRAW forsker og gennemfører træning inden for ligestillingsområdet, og OSAGI rådgiver FN's Generalsekretær om integrationen af ligestilling i FN's politikker.

Kilde: Udenrigsministeriet, den 2. juli 2010

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]