Ingen våbenhandel- eller transport til Saudi Arabien

Anbefalingerne er sendt til Udenrigspolitisk Udvalg den 16. januar 2019

 

 

 

København, den 16. januar 2019
I anledning af samråd om suspendering af eksport og salg af våben og dual-use-udstyr til Saudi-Arabien, anbefaler FN-forbundet et klart nej til våbenhandel og våbentransporter til Saudi Arabien og andre lande, som groft krænker menneskerettighederne
FN-forbundet vil rose den danske regering og Udenrigsministeriet for have stoppet godkendelserne af våbeneksport og eksport af dual-use produkter (der har både en civil og militær anvendelse som eksempelvis overvågningsudstyr) til Saudi Arabien.
Saudi Arabien er et land, der begår grove krænkelser af menneskerettighederne, og som ifølge FN har været medvirkende til krigsforbrydelser i Yemen: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23479&LangID=E
Det afgørende er, at Danmark bidrager til, at kampene stopper i Yemen og arbejder for, at de grove krænkelser straffes for alle skyldige.
FN-forbundet anbefaler derfor, at Danmark stopper al handel med våben, dual-use produkter og våbentransporter til Saudi Arabien, og andre lande som groft krænker menneskerettighederne f.eks. i Yemen. Vi anbefaler, at det gøres ulovligt, at transportere våben til Saudi Arabien for alle danske virksomheder.
Dette følger allerede af Danmarks tilslutning til Traktaten om våbenhandel af 2. april 2013, som Danmark ratificerede den 2. april 2014.
Derudover bør Danmark i FN arbejde for, at Saudi Arabien og de ansvarlige personer stilles til ansvar for deres handlinger. Vi forestiller os, at der laves sanktioner mod bestemte personer fra Saudi Arabien.
Da der er uenighed i EU angående holdninger til Saudi Arabien foreslår vi, at Danmark forsøger, at samle de nordiske lande til et fælles udspil om våbenhandel og våbentransporter til Saudi Arabien.

I anledning af samråd om suspendering af eksport og salg af våben og dual-use-udstyr til Saudi-Arabien, anbefaler FN-forbundet et klart nej til våbenhandel og våbentransporter til Saudi Arabien og andre lande, som groft krænker menneskerettighederne

FN-forbundet vil rose den danske regering og Udenrigsministeriet for have stoppet godkendelserne af våbeneksport og eksport af dual-use produkter (der har både en civil og militær anvendelse som eksempelvis overvågningsudstyr) til Saudi Arabien.

Saudi Arabien er et land, der begår grove krænkelser af menneskerettighederne, og som ifølge FN har været medvirkende til krigsforbrydelser i Yemen. Det afgørende er, at Danmark bidrager til, at kampene stopper i Yemen og arbejder for, at de grove krænkelser straffes for alle skyldige.

FN-forbundet anbefaler derfor, at Danmark stopper al handel med våben, dual-use produkter og våbentransporter til Saudi Arabien, og andre lande som groft krænker menneskerettighederne f.eks. i Yemen. Vi anbefaler, at det gøres ulovligt, at transportere våben til Saudi Arabien for alle danske virksomheder.

Dette følger allerede af Danmarks tilslutning til Traktaten om våbenhandel af 2. april 2013, som Danmark ratificerede den 2. april 2014.

Derudover bør Danmark i FN arbejde for, at Saudi Arabien og de ansvarlige personer stilles til ansvar for deres handlinger. Vi forestiller os, at der laves sanktioner mod bestemte personer fra Saudi Arabien.

Da der er uenighed i EU angående holdninger til Saudi Arabien foreslår vi, at Danmark forsøger, at samle de nordiske lande til et fælles udspil om våbenhandel og våbentransporter til Saudi Arabien.

 

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]