Danmark behøver ‘alarmsystem’ imod overtrædelse af menneskeretskonventioner

Sådan lyder overskriften på den seneste udtalelse, vedtaget af FN-forbundets repræsentantskab, der mødtes lørdag den 30. april 2011

FN's menneskeretskonventioner er på Danmarks vegne underskrevet og ratificeret af skiftende Folketing i bred enighed. Alligevel kan man nu opleve, at folketingsmedlemmer sætter spørgsmålstegn ved Danmarks forpligtelse til at efterleve de FN bestemmelser, som vi selv frivilligt har påtaget os.

Danmark har i mere end 10 år overtrådt de krav på statsborgerskab, som statsløse unge har ifølge FN's konventioner om statsløse personers retsstilling og om børns rettigheder. Inden for en række andre konventioner har Danmark heller ikke levet op til sine forpligtelser, som det vil fremgå af den eksamination på menneskerettighedernes område, som Danmark skal op til mandag d. 2. maj i FN's Menneskerettighedsråd i Genève.

FN-forbundet tager afstand fra, at en dansk FN-politik alene fokuserer på egne nationale interesser og afviser at tage medansvar for de fælles globale problemer via FN og andre multilaterale organisationer.

Derfor mener FN-forbundet, at Regering og Folketing nu må skabe det redskab - det 'alarm- og overvågningssystem' - som sikrer, at Danmark troværdigt og i praksis lever op til de konventioner, som Folketinget har tilsluttet sig i regi af FN, Europarådet og EU. Regeringens og Folketingets nuværende redskaber har klart vist sig utilstrækkelige.

FN-forbundet foreslår derfor, at de af Danmark ratificerede eller tiltrådte konventioner kortlægges og registreres centralt, således at dansk opfølgning af påtagne forpligtelser kan dokumenteres og overvåges løbende. Dette indebærer, at ansvarlige myndigheder, Folketinget og offentligheden når som helst kan foretage en systematisk gennemgang af, om dansk lovgivning og administrativ praksis følger de principper og bestemmelser som Folketinget gennem ratifikation har tiltrådt.

FN-forbundet anbefaler, at en sådant 'alarm- og overvågningssystem' udvikles og vedligeholdes af Institut for Menneskerettigheder, som er den af FN anerkendte nationale institution til fremme og sikring af Danmarks menneskeretlige forpligtelser.

Der bør ikke kunne rejses berettiget tvivl om, at Danmark er et ansvarligt medlem af FN - også hvad angår overholdelse af menneskerettighederne.

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]